Check out our new tool: Keepsake, a lightweight version control system for machine learning
Abstract

One of the most important questions in quantum information theory is the so-called separability problem. It involves characterizing the set of separable (or, equivalently entangled) states among mixed states of a multipartite quantum system. In this thesis we study the generalization of this problem to types of quantum correlations that are defined in a manner analogous to entanglement. We start with the subset of set of all pure states of a given quantum system and call states belonging to the convex hull of this subset “non-correlated” states. Consequently, the states laying outside the convex hull are referred to as “correlated”.

In this work we focus on cases when there exist a symmetry group acting on the relevant Hilbert space that preserves the class of “non-correlated” pure states. The presence of symmetries allows to obtain a unified treatment of many types of seemingly unrelated types of correlations. The symmetries also give the possibility to use the powerful methods of differential geometry and representation theory to study various properties of so-defined correlations: What is more, there exist many physically-interesting classes of correlations that posses continuous symmetries. In this work we apply our general results to particular types of correlations: (i) entanglement of distinguishable particles, (ii) particle entanglement of bosons, (iii) “entanglement” of fermions, (iv) non-convex-Gaussian correlations in fermionic systems, (v) genuine multiparty entanglement, and finally (vi) refined notions of bipartite entanglement based on the concept of the Schmidt number.

The thesis is organized as follows. We first present the necessary physical and mathematical background in Chapters id1 and id1. In Chapters id1-id1, which form the core of the thesis, we investigate the natural problems and questions concerning the types of correlations defined above. In Chapter id1 we provide exact polynomial criteria for characterization of various types of correlations for pure quantum states. The Chapter id1 deals with cases in which it is possible to use the criteria from Chapter id1 to give a complete analytical characterization of correlated mixed quantum states. In Chapter id1 we derive a variety of polynomial criteria for detection of correlations in mixed states. In Chapter id1 we use the criteria derived in the previous chapter and the technique of measure concentration to study typical properties of correlations on sets of isospectral density matrices. The thesis concludes in Chapter id1 where we summarize the main contributions of the thesis and state the open problems related to results presented in the thesis.

University of Warsaw

Doctoral thesis


 

Applications of differential geometry and representation theory to description of quantum correlations

 

Author: MSc Michał Oszmaniec Supervisor: Prof. Dr hab. Marek Kuś


A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Physical Sciences in Physics

in the

Faculty of Physics, University of Warsaw


Prepared in The Center for Theoretical Physics of Polish Academy of SciencesWarsaw, 2014


I dedicate this thesis to my Father

Acknowledgments

I would like express my deepest gratitude to my supervisor Marek Kuś and co-supervisor Adam Sawicki. This work would not be possible without their constant support, encouragement and advice.

Marek Kuś - for introducing me into the exiting field of quantum information, for the trust put when three year ago he, despite my little experience in this topic, accepted me to his group at the Center for Theoretical Physics, and above all, for his contagious sense of humor and the positive way of thinking.

Adam Sawicki - for many inspiring discussions concerning connections between quantum theory, differential geometry and representation theory.

Part of this thesis is based on the work I did during my stay at the Institute for Photonic Sciences in Barcelona in spring 2014. I am grateful to my host Maciek Lewentein for his warm hospitality and interest in my work. A special thanks go to Remik Augusiak, a member of Maciek’s group, for many hours of educating and inspiring discussions. I also thank Janek Gutt and Szymon Charzyński, my colleagues from the Center for Theoretical Physics.

I would like to thank the reviewers, Paweł Horodecki and Rafał Demkowicz-Dobrzański, for pointing out numerous typos and misprints present in the original version of the thesis.

I acknowledge the support of the NCN Grant No. DEC-2013/09/N/ST1/02772.

I am grateful to my family for their constant support during my Ph.D. studies.

Last, but certainly not least, I would like to thank my girlfriend Ola for her kindness, support and patience during the preparation of this thesis.

Streszczenie

Jednym z najważniejszych problemów w teorii informacji kwantowej jest opisanie zbioru stanów splątanych (bądź równoważnie - separowalnych) złożonego układu kwantowego. Splątanie kwantowe nie jest jednak jedynym typem korelacji, który pojawia się w mechanice kwantowej. Tematem przewodnim niniejszej rozprawy jest opis ogólniejszych typów korelacji, które mogą być zdefiniowane w sposób analogiczny do splątania. Od stany matematycznej problem jest następujący. Z pośród wszystkich stanów czystych danego układu kwantowego wybieramy pewien podzbiór stanów, zwanych stanami nieskolerowanymi. Konkretna postać stanów nieskolerowanych zależy od danego problemu fizycznego. Mając dany stan mieszany pytamy się, czy można go zapisać jako kombinację wypukłą nieskolerowanych stanów czystych. Jeśli jest to możliwe, taki stan nazywamy nieskorelowanym. W przeciwnym wypadku określamy go jako skorelowany.

W tej pracy będziemy rozpatrywać przypadki, w których na przestrzeni Hilberta rozważanego układu fizycznego działa ciągła grupa symetrii zachowująca zbiór nieskolerowanych stanów czystych. Obecność symetrii pozwala traktować w ujednolicony sposób różne typy korelacji. Co więcej, pozwala ona na stosowanie zmetod geometrii różniczkowej oraz teorii reprezentacji grup i algebr Liego do opisu różnych własności zbioru stanów skolerowanych. W niniejszej rozprawie zastosujemy te ogólne metody do badania następujących typów korelacji: (i) splątanie cząstek rozróżnialnych, (ii) splątanie cząstkowe bozonów, (iii) „splątanie” fermionów, (iv) nie Gaussowskie korelacjei w układach fermionowych, (v) właściwe splątanie kwantowe (genuine multiparty entanglement), (vi) uogólnienie splątania dwucząstkowego bazujące na pojęciu rzędu Schmidta.

Praca podzielona została na osiem rozdziałów. Pierwsze dwa stanowią wstęp i wprowadzone są w nich pojęcia fizyczne i matematyczne, które używane są w dalszej cześć rozprawy. W następnych czterech rozdziałach, stanowiących główną część rozprawy rozpatrujemy naturale zagadnienia pojawiające się w kontekście próby opisu zbioru stanów skorelowanych. W Rozdziale 3 wyprowadzamy wielomianową charakteryzację szerokiej klasy nieskorelowanych stanów czystych. Rozdział 4 jest poświęcony opisowi sytuacji, w których wielomianowa charakteryzacja stanów czystych nieskorelowanych pozwala na pełny analityczny opis mieszanych stanów nieskorelowanych. W Rozdziale 5 wyprowadzamy, korzystając z wyników Rozdziału 3, rodzinę wielomianowych kryteriów wykrywających skorelowane stany mieszane. Rozdział 6 poświęcony jest badaniu typowych własność stanów skorelowanych na zbiorach izospektralnych macierzy gęstości. W Rozdziale 7 znajduje się podsumowanie najważniejszych wyników pracy oraz podana jest lista otwartych problemów związanych z jej tematyką. Rozdział 8 zawiera dowody wyników, które zostały przedstawione bez uzasadnienia w głównej części pracy.

Structure of the thesis

The thesis is organized as follows. The whole material is divided into eight chapters which we list below together with a short description of their content.

 • Chapter id1: Introduction. We give here the motivation and the context for the research presented in the thesis. We also sketch the main problems that will be treated in the subsequent chapters as well as ideas that will be used to solve them.

 • Chapter id1: Mathematical preliminaries. We present here the methods of differential geometry and representation theory of Lie groups that will be used in the thesis. We also establish the mathematical notation that will be used latter.

 • Chapter id1: Multilinear criteria for detection of general correlations for pure states. In this chapter we provide exact multilinear criteria for characterization of various types of correlations for pure quantum states.

 • Chapter id1: Complete characterization of correlations in mixed states. We discuss here the cases in which it is possible to use the criteria from Chapter id1 to give an analytical characterization of correlations in mixed quantum states.

 • Chapter id1: Polynomial criteria for detection of correlations for mixed states. We derive a variety of polynomial criteria for detection of correlations in mixed states.

 • Chapter id1: Typical properties of correlations. We use here the polynomial criteria derived in the previous chapter to study typical properties of correlations on sets of isospectral density matrices.

 • Chapter id1: Conclusions and outlook. We summarize here the main contributions of this thesis. We also state the most important open problems related to the results presented in the thesis.

 • Chapter id1: Appendix. We give here the proofs of the results presented in Chapters id1-id1 whose justification was omitted in the main text.

The structure of the chapters that contain the original research (Chapters id1-id1) is the following. Each of them begins with the introduction to the topic that will be covered in a given Chapter. This introduction is illustrated by an informally-stated Problems around which the rest of the chapter concentrates. The chapter is further divided into sections and subsections which correspond to specific aspects of the given topic. The chapter concludes with the summary of obtained results and a list of open problems related to the content of the chapter.

Throughout the thesis the most important results will be stated in the form of Theorems, Lemmas, Propositions or Corollaries. These names correspond to the subjective grading which the author attributes to the obtained results. Some of results might have been published elsewhere but in a different context or with the use of different methods. If we are aware of this we state the appropriate reference. By Facts we will always denote results that were known before.

List of publications

Related to the content of the thesis
 1. Michał Oszmaniec and Marek Kuś, “On detection of quasiclassical states”, J. Phys. A: Math. Theor. 45 244034 (2012)

 2. Michał Oszmaniec and Marek Kuś, "A universal framework for entanglement detection", Phys. Rev. A 88, 052328 (2013)

 3. Michał Oszmaniec and Marek Kuś, “Fraction of isospectral states exhibiting quantum correlations”, Phys. Rev. A 90, 010302(R) (2014)

 4. Michał Oszmaniec, Jan Gutt and Marek Kuś, “Classical simulation of fermionic linear optics augmented with noisy ancillas”, Phys. Rev. A 90, 020302(R) (2014)

Not related to the content of the thesis
 1. Adam Sawicki, Michał Oszmaniec and Marek Kuś, “Critical sets of the total variance can detect all stochastic local operations and classical communication classes of multiparticle entanglement”, Phys. Rev. A 86, 040304(R) (2012)

 2. Tomasz Maciążek, Michał Oszmaniec and Adam Sawicki, “How many invariant polynomials are needed to decide local unitary equivalence of qubit states?”, J. Math. Phys. 54, 092201 (2013)

 3. Adam Sawicki, Michał Oszmaniec and Marek Kuś, "The convexity of momentum map, Morse index and Quantum Entanglement", Rev. Math. Phys. 26, 1450004 (2014)

 4. Michał Oszmaniec, Piotr Suwara and Adam Sawicki, “Geometry and topology of CC and CQ states”, J. Math. Phys. 55, 062204 (2014)

 5. P. Migdał, J. Rodríguez-Laguna, M. Oszmaniec, and M. Lewenstein, “Multiphoton states related via linear optics”, Phys. Rev. A 89, 062329 (2014)

Selected symbols and abbreviations used in the thesis.

Symbol Explanation
Hilbert space associated to the considered physical system
Tensor product of Hilbert spaces and
A standard dimensional complex Hilbert space
Vector from the considered Hilbert space
Identity operator on the relevant Hilbert space
-fold symmetrization of the Hilbert space
Orthogonal projector onto
Orthogonal projector onto
-fold anti-symmetrization of the Hilbert space
Orthogonal projector onto
Orthogonal projector onto
Set of mixed states on Hilbert space
Set of pure states on Hilbert space
The Hilbert space of distinguishable particles
The Hilbert space of bosons
The Hilbert space of fermions
Fermionic mode Fock space
Non-correlated pure states
A convex hull of non-correlated pure states (non-correlated mixed states)
Pure separable states of particles
Pure separable states of bosons
Projectors onto partite Slater determinants
Pure fermionic Gaussian states
Non-negative operator on defining the set
The set of linear operators on
The set of Hermitian operators on
Trace of the operatator
Special unitary group on
The set of isospectral density matrices
The symmetry group in question (usually compact and simply-connected)
Lie algebra of a compact Lie group
Complex semisimple Lie algebra
Cartan subalgebra of
A representation of a Lie group, respectively Lie algebra
A weight of a
Haar measure on
TQC Topological quantum computation
FLO Fermionic linear optics
Set of isospectral density matrices in (for the specified ordered spectrum)
Fraction of correlated states on (with respect to the measure induced from )

Chapter \thechapter Introduction

1 General motivation

The notion of quantum correlations does not have a well defined meaning. Usually one uses the term “quantum correlations” to refer to statistical properties of quantum states, describing a particular physical system, that do not have a classical analogue. Consequently, the concept of quantum correlations depends both on the system as well as on the particular physical property in question. Consider the example of bipartite entanglement. In this case the physical system consists of two distinguishable particles (located in spatially separated laboratories). It turns out that quantum mechanics allow statistical correlations among sub-systems of a compound quantum systems that forbid the attribution of properties to the individual parties, even if these are far apart from each other and the global state is well defined [1]. The perception of the phenomenon of entanglement changed drastically over the years. In the famous EPR paper [2] entanglement was considered as an argument against the completeness of quantum mechanics. Nowadays, entanglement is considered as an important physical resource [3, 4] that can be used to perform tasks that would be impossible in a completely classical world. It is therefore natural to characterize the set entangled quantum states. Although this task is relatively easy for pure states, the problem becomes in general very difficult [3, 5] when one wants to characterize entangled mixed states.

This thesis will be concerned with the description of entanglement and types of correlations that are defined in the analogous manner. In our considerations will use extensively technical tools of differential geometry and representation theory of Lie groups and Lie algebras as many types of correlations studied (see Subsection 1.2 and Section 2) can be conveniently treated within this formalism.

In this section we give a motivation and the context for the work presented in the rest of the Thesis. This section is organized as follows. In Subsection 1.1 we review the concept of entanglement, a prototypical example belonging to the class of “quantum correlations” that will be studied in this thesis. In Subsection 1.2 motivate types of correlations (other than entanglement) that will be studied in latter chapters. We also explain how differential geometry and Lie groups naturally appear in studies of these kind of problems. We conclude this section in Subsection 1.3 where we present briefly examples of correlations that do not fit into the framework considered in this thesis: quantum nonlocality and quantum discord. Throughout this section we will assume the standard notation used in the field of quantum information (see Section 3 for the introduction of the notation used in this thesis).

1.1 Entanglement of distinguishable particles

The phenomenon of quantum entanglement is one of the most intriguing features of quantum mechanics, not present in the realm of classical physics. It is a direct consequence of the superposition principle applied to the composite quantum system.

Let us introduce the concept of entanglement on the simplest example of two spin particles (qbits). The Hilbert space corresponding to this system is a tensor product of Hilbert spaces corresponding to each particle,

where and the subscripts refer to different particles. In this space we can chose a basis consisting of four states: and , where vectors form a standard basis of . We say that a pure quantum state is separable if and only of it can be written in the form

(1)

where are normalized single-particle states. Pure states that do not have the form (1) are called entangled. An important example of an entangled state is so-called Bell state

(2)

Even the thought the state is a pure, it is impossible to associate pure states to subsystem associated to each particle. In order to make sense of the preceding statement we recall the notion of the local observables acting on a composite quantum system. The local observables associated to the particle have the form

where is an arbitrary Hermitian operator on and is the identity operator on . Analogously, local observables associated to particle are

where is an arbitrary Hermitian operator on and is the identity operator on . The expectation values of local observables on the state are given by

(3)

where is a trace of the operator. By the virtue of Eq.(3) the expectation values of local measurements performed on a system in state depend on local observables only through traces of and respectively. Consequently, it is impossible to associate pure states that would describe the “local states” of particles and respectively. In fact, the only choice of local states consistent with (3) is to associate maximally mixed states to each particle (see Subsection 3).

The state can be also used to demonstrate the essential idea of the EPR paradox and is an example of a state exhibiting quantum nonlocality (see Subsection 1.3). The definition of entanglement for mixed quantum states is more involved. A two qbit mixed state is said to be separable if and only if it can expressed as a probabilistic mixture of pure separable states. In other words

(4)

where , and the states111Throughout this thesis we identify pure quantum states with orthonormal projectors onto one dimensional subspaces in the Hilbert space of a system. However, for the sake of simplicity, we will ignore in this chapter the difference between states (denoted by and their vector representatives (denoted by . are separable (note that the presentation 4 is in general non-unique). A mixed state is called entangled if and only if it is not separable. We now sketch, following [6], the reasoning leading to this definition of entanglement in general mixed states. Let us notice that for the product pure qbit states (i.e. states of the form ) the joint measurements of quantum observables corresponding to each particle factorize

Therefore the statistics measurements of observables associated to each particle are described by independent random variables (for any choice of single particle observables ). Consequently, if the state of the system is of the form , then the simultaneous measurement of local observables correspond to performing the separate experiments on two separate systems (described respectively by the state and ). The correlations can be introduced into the system if one has a generator of states that generates, with the probability , a product state ( ). Now the quantum state describing the statistical ensemble generated in this way is given by

(5)

The observation that every state of the form (5) can be casted in the form (4) and vice versa motivates the definition of entanglement introduced above 222For the alternative motivation of such a definition, involving the possible application of an entangled state to certain quantum information processing tasks using LOCC protocols, see [7].. We have presented the concept of entanglement on the example of two qbit system. The generalization to multipartite setting and general single particle Hilbert spaces is straightforward.

The quantum entanglement is not only a peculiarity of quantum mechanics. It is one of the cornerstones of the field of quantum information and can be used as a resource to perform tasks that classically are either impossible or very inefficient to implement. The examples include: quantum teleportation [8], superdense coding [9] and quantum key distribution [10, 11] and precise quantum metrology [12]. Although these applications are the primary reason for the interest in entanglement, we limit ourselves only to giving a short list given above. For an overview of the role of entanglement in quantum information and quantum computing see [3].

Let us conclude our considerations by a simple, yet profound observation. The separability problem, i.e. a problem to decide whether a given mixed quantum state is entangled or not, admits an important symmetry. The set of pure separable states is invariant under the transformations of the form333We focused on the case of two qbits but the analogous statements hold also for the multipartite scenarios and for the arbitrary single particle Hilbert spaces.

where and are arbitrary unitary operators acting on particle and respectively. Unitary operator of the form form a group called the local unitary group . This group encodes unitary local evolutions of a composite system. Every two pure separable states can be transformed onto each other by the conjugation via some element of a local unitary group. Therefore the property of being entangled is invariant under the action of the local unitary group. The local unitary group is the product of Lie groups, , and thus is itself a Lie group444The group denotes the group of complex unitary matrices having a unit determinant.. The above reasoning establishes a connection between the separability problem and the theory of Lie groups and differential geometry. In this part we give a list of concrete types of correlations that will be investigated and discuss briefly their physical relevance.

1.2 A generalized separability problem

Throughout this thesis we will be studying types of correlations that can be defined formally in analogous manner to entanglement of distinguishable particles. For this type of correlations one first specifies a class of “non-correlated” pure states. The correlated states are then defined as states that cannot be represented as probabilistic combinations of pure “non-correlated states”.

Correlations in systems with fixed number of non-distinguishable particles.

There exist different approaches to define entanglement for systems consisting of fixed number of identical bosons or fermions. This is caused by the fact that in these systems the underlying Hilbert space is no longer a product of Hilbert spaces of individual subsystems but rather a symmetric and antisymmetric part of it. Moreover, due to non-distinguishablility of bosons and fermions it is impossible to access operationally individual particles (via local operations or measurements). The Hilbert spaces associated to system of bosons and respectively fermions are

(6)

where is a single-particle Hilbert space. By the virtue of (6) most pure bosonic and every pure fermionic state can be treated as an entangled state of a system of   identical distinguishable particles. But since the access to the designated subsystems is restricted by indistinguishably, what is the use of this kind of entanglement? For this reason the particle entanglement described above is treated sometimes as a mathematical artifact [13, 14], not as a useful resource (like the usual entanglement of distinguishable particles). In this thesis we will not discuss further the problem of the definition of the concept of entanglement for non-distinguishable particles which is a subject of an ongoing debate (c.f. [14, 15, 16]). Instead, using the analogy with the case of entanglement, we will investigate the notions of correlations defined with the use of the simplest pure states available in and respectively.

In the case of identical bosons we will study particle entanglement. In this scenario non-entangled pure states are of the form form

(7)

where is an arbitrary normalized vector from the single particle Hilbert space describing a single bosonic particle. Just like in the case of distinguishable particles, non-correlated (non-entangled) mixed states are defined as probabilistic mixtures of states of the form (7). Such a definition is motivated by the fact that it is useful many physical contexts.

 • In a recent paper [16] it was shown that particle entanglement of bosons can be activated, via the procedure of mode splitting, to the “true” entanglement of distinguishable particles.

 • Product bosonic states (7) appear as variational states in the Hartree-Fock method applied to weakly interacting bosonic systems [17].

 • Entangled bosonic states (in a sense of the above definition) are necessary to achieve “Heisenberg scaling” quantum metrology with photonic states [12].

 • States of the form (7), for finite dimensional Hilbert space , are precisely coherent states of the group in , where . For we recover Bloch coherent states [18, 19] for spin .

In systems consisting of identical fermions we define non-correlated pure states as states that can be expressed as a single Slater determinant,

(8)

where vectors are arbitrary normalized and pairwise orthogonal states form the single particle Hilbert space . As before non-correlated (“separable”) mixed fermionic states are defined as states being convex combinations of Slater determinants. Such a definition is motivated by the following observations:

 • States of the form (8) are the simplest tensors available in [20, 21].

 • Slater determinants are used as variational class of states in the Hartee-Fock method applied to fermionic (e.g., electron) systems [17].

 • Slater determinants (8) are, for finite dimensional Hilbert space , precisely coherent states of the group in , where .

Non-convex-Gaussian correlations in fermionic systems

Another interesting type of correlations that can be defined in an analogous manner to entanglement are non-convex-Gaussian correlations in fermionic systems [22]. In this scenario one considers a fermionic system in which fermions can occupy modes, but the total number of particles can be arbitrary555Due to the Fermi exclusion principle the number of particles present in such a system cannot exceed .. Consequently, the appropriate Hilbert space associated to this system is mode Fermionic Fock space666For the precise definitions of this space and other objects that appear in this part see Subsections 6.4 and 7.5). . We fix the class of non-correlated pure states to consist of pure fermionic Gaussian states [22, 23]. Consequently, the set pf non-correlated mixed states consists of convex-Gaussian states, i.e. states that are probabilistic (convex) combinations of pure Gaussian states. This kind of correlations is relevant for models of quantum computation based on fermionic Linear Optics [22] and Topological Quantum Computation with so-called Ising anyons [24] (see Section 12 for details). Moreover, pure fermionic Gaussian states are also used as variational states in Bogolyubov-Hartee-Fock mean field theory [17, 25]. Lastly, pure Gaussian states are also called “pure spinors” and are “coherent sates” of spinor representations of the Lie group .

A unified picture

The examples of correlations given above (entanglement, particle entanglement of bosons, “entanglement” of fermions, non-convex-Gaussian fermionic correlations) share an important common feature. In each of these examples there exist a continuous symmetry group acting on the Hilbert space of the system in question and the class of non-correlated pure states consists of “coherent states” of the action of this group [26]. For this reason the so-defined correlations are invariant under the action of this group (in the case of entanglement this group is the local unitary group). Exactly the same situation occurs in the case of coherent optical sates777In this case the relevant Hilbert space is the Bosonic Fock space and the coherent states are generated from the vacuum by the action of displacement operators. [19]. In this scenario the non-correlated mixed states are states possessing the positive representation (in the context of quantum optics such states are also called classical states).

A unified perspective for studing such types of correlations was put forward in [27]. In the cited article authors introduced in the notion of “generalized entanglement” defined by specifying “non-entangled” states as convex combinations of general coherent states of compact simply-connected Lie groups (see also [28]). In this work we will study mainly these types of correlations, focusing on the generalized separability problem, i.e. a problem to characterize (for a given scenario) the set of non-correlated mixed states. We will investigate the following aspects of this problem (see Section 2 for details).

 1. Characterization of the set of non-correlated pure states via zeros of polynomial in state’s density matrix.

 2. An analytical characterization for the set of non-correlated mixed states (in special cases).

 3. Derivation of the family of polynomial criteria detecting correlations in mixed states of the system in question.

 4. How typical are correlated states among all mixed states of the considered quantum system?

In addition to the correlations defined via coherent states of a suitable symmetry group, we will also study the generalized separability problem for more general classes of states. In particular we will study the “refined” notions of entanglement:

 • Genuine multiparty entanglement for multipartite systems of distinguishable particles [3, 5]

 • Refined classification of bipartite entanglement based on the notion of the Schmidt number of a quantum states [29].

In the above cases one also defines the suitable classes non-correlated pure states (see Subsections 9.1 and 9.2 for details ) which are preserved by the action of the relevant symmetry group.

We would like to emphasize the importance of the role of symmetry groups in the scheme presented above. The presence of the symmetries allow us to use methods belonging to the realm of differential geometry and representation theory of Lie groups and Lie algebras. These methods allow to tackle problems that otherwise would have been very difficult or impossible to solve. Such mathematical techniques have been used before in entanglement theory. The following aspects of entanglement were successfully treated via geometric and group-theoretic methods.

 • Local unitary equivalence of multipartite pure states888We say that two pure states and are locally unitary equivalent if and only if one can be transferred onto another by some local unitary operation.. This problem has been investigated with the usage of symplectic geometry [30, 31] as well as the method of group-invariant polynomials [32, 33, 34].

 • Characterization of various classes of entanglement in pure states for the multipartite setting [35, 36, 37, 38, 39].

However, to our knowledge, the geometric and group-theoretic methods were not applied systematically to study the generalized separability problem. Filling up this gap is the aim of this thesis.

In the end of this part we would like to mention that the results presented in work are of the independent interest in pure mathematics. The class of the non-correlated mixed states in the generalized separability problem is an example of an orbitope [40]. An orbitope is defined as a convex hull of an orbit of a linear action of a Lie group acting in a vector space. Orbitopes have became recently a subject of active mathematical studies [40, 41, 42, 43].

1.3 Quantum nonlocality and quantum discord

Not all types correlations of appearing in the quantum information theory have the form presented in the preceding paragraph. Here we illustrate this fact by briefly discussing two examples of such correlations: quantum nonlocality [44] and quantum discord [45].

Quantum nonlocality

In order to introduce the concept of quantum nonlocality we first define the so-called Bell scenario. Consider two observers (called Alice and Bob) that are located in specially separated laboratories and can perform independent experiments on a certain physical system. We assume that during each experimental run each observer can independently chose one of observables (we denote Alice’s and Bob’s observables by and respectively) that can give different results999The generalization to arbitrary number of measurement setting and measurement outcomes is straightforward. (labeled by and for Alice and Bob respectively). Under the assumption that each measurement setup is equally probable the statistics of joint measurement of Alice and Bob are completely described via the collection of conditional probabilities

The collection of probabilities is said to be admit a local model if and only if for each measurement setting we have

(9)

where is the space of “hidden parameters” equipped with the measure . Functions describe the results of measurements of Alice and Bob, conditioned on the knowledge of the hidden variable .

Assume now that the conditional probabilities come from quantum mechanics, i.e. there exist a two qbit state such that

where operators and describe local measurements of Alice and respectively, Bob for each choice of the measurement setting (for fixed and each pair of indices operators are rank one orthonormal projectors in ). Let us inverse the picture and take as a primary object the two qbit quantum state . A state posses a local hidden variable model (LVM) 101010We do not describe here the philosophical justification for the name “local hidden variable model”, focusing only on the technical definition of this concept. For a complete justification see for example [44]. if and only if for every choice of local measurements and the corresponding sets of conditional probabilities admit are local (in a sense of Eq.(9)).

States that do not admit a local hidden variable model are said to exhibit quantum nonlocality. An example of such a state is already the mentioned maximally entangled Bell state (see Eq.(2)). This fact was used in the famous Bell paper [46] to show that some predictions of quantum mechanics cannot be reproduced by theories admitting local hidden variables (understood in a sense of Eq.(9)).

States that admit LMV form a convex set. However this set is not a convex hull of some class of pure states. In particular in [6] it was showed that in the set of states admitting LMV is strictly larger than the set of separable states.

Quantum discord

Let us first recall the concept of the mutual information of two discrete random variable , characterized by the joint probability distribution (indices run over some implicit discrete set of indices). We denote by () the marginal distribution of the random variable (respectively ). The mutual information, denoted by , is defined by

(10)

where is the Shannon entropy of the random variable ,

and is the joint entropy of variables ,

The mutual information can be considered as a measure of how much more information is obtained during a singe measurement of two variables jointly, as opposed to measuring variables separately. The mutual information can be also considered as an indicator of correlations between and as it is non-negative and vanish if and only the joint probability distribution has the product form, . There exist another equivalent formula for the mutual information,

(11)

where is the conditional entropy given by

where is the probability of the random variable conditioned on the value of the random variable .

The concept of quantum discord, introduced independently in [47] and [48], stems form the fact that two classically equivalent formulas (10) and (11) for do not give the same results in the quantum domain. In quantum mechanics the immediate generalization of the is quantum mutual information defined on the two party state (we apply the usual convention: symbols and refer to different subsystems of a composite system). It is given by

where is the von-Neumann entropy of the density matrix and denote one particle reduced density matrices of the state . Another possible generalization of involves Eq.(11) and uses the notion of quantum conditional entropy. In difference to the classical case, in quantum mechanics the conditional entropy of a state depends on the measurement scenario used in the second subsystem

(12)

where is a collection of generalized measurements111111The generalized measurements in quantum mechanics are given by a positive operator-valued measure [49], i.e. a collection of non-negative operators such that . The probability of the outcome if the system is in the state is given by . performed in the subsystems , and (for the definition of partial trace see Subsection 3). Using (12) and (11) one obtains another generalization of ,

The quantum discord, denoted by , is now defined by [47, 48]

where the optimization is over all generalized local measurements on the subsystem . The quantum discord is a measure of correlations more general than entanglement. It is non-negative and invariant under the action of local unitary group [45]. Moreover, non-correlated states (states with the vanishing quantum discord) must be of the form of so called quantum-classical states, i.e.

(13)

where is a probability distribution, are arbitrary quantum states on the first subsystem and form the orthonormal basis of the Hilbert space associated to the second subsystem. States of the form (13) do not form a convex set [48]. Consequently, correlations defined with the usage of quantum discord cannot be captured in the framework presented in Subsection 1.2. Interestingly enough, the class of quantum classical states can be effectively described with the framework of symplectic geometry [50].

2 Outline of the thesis

Throughout this work we will be studing the notion of correlations which comes from the generalization of the entanglement problem (see Section 1). We start with the subset of the set of all pure states on the Hilbert space of interest,

(14)

In what follows we will refer to as to the set of “non-correlated” pure states. Consequently, all states that do not belong to are called correlated. One can imagine that (just like the case of the entanglement problem, where consisted of pure separable states) we have an easy access to “free” ore “simple” states from the class . In analogy to the case of entanglement we extend the notion of correlations to the realm of mixed states of the considered system. We now define the class on “non-correlated” mixed states, denoted by , as states that can be obtained as probabilistic mixtures (convex combinations) of pure states from the set (treated as a subset of ),

(15)

In the language of convex geometry the resulting set is called the convex hull of the set (which explain the notation we used). Just like in the case of pure states we define mixed correlated states as states that do not belong to the set . The pictorial representation of the above construction is given in Figure 1.

Pictorial representation of
the definition of correlated states (with respect to the choice of
Figure 1: Pictorial representation of the definition of correlated states (with respect to the choice of )

In the above discussion we did not specified the structure of the set , the class of “correlations” it represents, nor the concrete physical system of interest. In fact, on the technical level, we simply associated the “lack of correlations” to states belonging to and extended this notion to the problem of entanglement. However we want to stress that the language introduced above allows to study at the same footing many types of correlations that bear a physical meaning (see Section 1 for the list of examples). Throughout the thesis we will limit ourselves to classes of states that can be defined as the zero set of a non-negative homogenous polynomial in the state’s density matrix

(16)

where is the non-negative operator on the -fold symmetrization of the Hilbert space . In fact the expression , for a suitable choice of the operator , can be used to define arbitrary homogenous non-negative polynomial121212By a homogenous polynomial defined on a set of Hermitian operator we understand a function which is a homogenous polynomial in matrix elements of the operator . For instance, for Hermitian matrix an exemplary homogenous real polynomial is . in pure state . The equation (16) will be the leitmotif that will be used throughout the thesis. In Chapters id1-id1, which form the core of the thesis, we will investigate the natural problems and questions concerning the types of correlations defined above.

In Chapter id1 we will show that many classes of pure states naturally appearing in quantum information and quantum many body physics can be defined via the condition (16), for a suitable choice of the polynomial . The examples include:

 1. Product states for distinguishable particles.

 2. Product states for bosons.

 3. Slater determinants for fermions.

 4. Pure fermionic Gaussian states.

 5. Multipartite states that do not exhibit genuine multiparty entanglement.

 6. Bipartite states with a bounded Schmidt rank.

The notions of correlations corresponding to each choice of the class of non-coherent states were discussed in Section 1. In fact this is not an accident that many classes of pure states relevant to quantum physics can be characterized by the condition (16). We show that this is a consequence of the existence of the symmetry group that can be used to define the class . To be more precise we show that it is possible to construct a polynomial for classes of states which consist of “the generalized Perelomov coherent states” of the symmetry group irreducibly represented in the (usually finite-dimensional) Hilbert space (see Figure 2).

An graphical presentation of the set of “generalized
Perelomov coherent states”
Figure 2: An graphical presentation of the set of “generalized Perelomov coherent states” viewed as an orbit of the action of the symmetry group through the state . The group is irreducibly represented, via the representation , in the Hilbert space .

We focus mostly131313A part of Chapter id1 is also devoted to cases when is infinite-dimensional and is not even a Lie group. on situations when the group is compact and simply-connected. This class of groups is broad enough to cover cases 1-4 from the list above. Moreover, this restriction allows us to use the representation theory of semisimple Lie algebras141414As explained in Chapter id1 to every compact simply-connected Lie group one can associate a complex semisimple Lie algebra .. This technical tool allows us to write down explicitly the operator that characterizes a given class of pure states.

In Chapter id1 we ask in witch cases the characterization (16) allows for a simple analytical characterization of the set of non-correlated mixed states . We partially answer this question by classifying all the cases when Perelomov coherent states of compact simply-connected Lie groups can be characterized by a single anti-unitary conjugation. This allows to characterize the set analytically via the Uhlmann-Wotters construction (c.f. the discussion of Wotters concurrence in Subsection 4). We also apply our results to characterize analytically the set of pure fermionic Gaussian states for four fermionic modes. As pointed out in Section 1 this has a consequence in the theory of quantum computation.

In Chapter id1 we use the characterization (16) of pure uncorrelated states to derive polynomial criteria cor detection of correlation in mixed states. In particular, starting just from the condition (16) we provide a universal way to construct “nonlinear witnesses of correlations” in mixed states. This is a new method of constructing witnesses of correlations different than entanglement. Moreover, for classes 1-4 from the list above we describe completely the structure of bilinear group-invariant criteria detecting correlations.

Chapter id1 deals the following question: are correlated states defined via Eq.(16) and the above construction typical among all possible mixed states of the system? We answer this question partially by estimating from below the fraction of correlated states on the manifold of isospectral density matrices151515The manifold of isospectral density matrices consists of states in the considered Hilbert space that have a fixed spectrum. It is equipped with the natural invariant measure coming form the Haar measure on the unitary group of the Hilbert space.. In order to achieve these bounds (they depend on the polynomial from Eq.(16)) we use the criteria introduced in Chapter id1 and the technique of concentration of measure.

The chapters we listed above are related to each other and shed a light on the mathematical structure of correlations defined via the choice of pure states given by Eq.(16). Many techniques that we use in this thesis comes form differential geometry and representation theory of Lie groups. As these branches of mathematics are not commonly used in quantum information theory we present the necessary background in these fields in Chapter id1. The relations between Chapters id1-id1, with indicated aspects in which differential geometry and representation theory are employed, are presented in Figure 3.

A graphical presentation of the connections between
the core chapters of the thesis, with indicated applications of differential
geometry and representation theory of Lie groups and Lie algebras.
The indices labeling arrows have the following meaning: (i) Actions
of Lie groups on spheres, (ii) Concentration of measure on manifolds
of isospectral density matrices, (a) Perelomov coherent states, (b)
Representation theory of compact Lie groups, (c) Structure of irreducible
representations of semisimple Lie algebras, (d) dimensions of certain
irreducible representations of semisimple Lie algebras.
Figure 3: A graphical presentation of the connections between the core chapters of the thesis, with indicated applications of differential geometry and representation theory of Lie groups and Lie algebras. The indices labeling arrows have the following meaning: (i) Actions of Lie groups on spheres, (ii) Concentration of measure on manifolds of isospectral density matrices, (a) Perelomov coherent states, (b) Representation theory of compact Lie groups, (c) Structure of irreducible representations of semisimple Lie algebras, (d) dimensions of certain irreducible representations of semisimple Lie algebras.

Chapter \thechapter Mathematical preliminaries

The purpose of this chapter is to present the mathematical concepts and the terminology that will be used in the rest of the thesis. In the first part of the chapter we sketch the standard algebraic formulation of quantum mechanics. We use this opportunity to establish the notation that will be used throughout the text. In the second part of the chapter we give a survey of basic facts from differential geometry and theory of Lie groups and Lie algebras. In the third section we review methods of entanglement theory that are relevant for this thesis. The third section contains some basic material from differential geometry. In the last part of the chapter we briefly describe representation theory of Lie groups and algebras, with emphasis on the representation theory of compact simply-connected Lie groups and semisimple Lie algebras. We will not be concerned here with functional-analytical details and more advanced differential geometry. Whenever necessary, appropriate mathematics will be presented in relevant parts of the thesis.

3 Standard mathematical structures of quantum mechanics

The basic object in quantum mechanics is a complex separable Hilbert space which is associated with every physical system.

Definition 1.

A complex Hilbert space is a complex vector space equipped with the linear product such that the space is complete with respect to the norm induced by the inner product. A Hilbert space is called separable if it has a countable basis.

In the context of quantum information theory one usually deals with finite dimensional Hilbert spaces and for this reason we do not need to bother with the separability condition in most cases considered in this thesis. Nevertheless, when necessary, functional-analytic details related to infinite-dimensional Hilbert spaces will be provided. Throughout the rest of this chapter we assume that the dimension of is finite. We adopt the usual physical convention that the inner product is anti-linear in the first argument and linear in the second argument,

We will also use the “bra-ket” physical notation which is in agreement with the above convention. For any vector we identify with the “ket” . By the “bra” we understand the linear form on given by the pairing . To every Hilbert space we have associated the space of linear operators acting on which we denote by and a space of invertible linear operators . For every operator we define its Hermitian conjugate via the relation,

Throughout the thesis we will also use the notation commonly used in the folklore of quantum mechanics: .

The space carries a natural Hilbert space structure given by the Hilbert-Schmidt inner product,

In the above expression denotes the trace of the linear operator. In quantum mechanics the special role is played by Hermitian operators, i.e., operators satisfying the condition . We denote the set of Hermitian operators by . Hermitian operators are diagonalizable and have real eigenvalues, i.e. they can be presented as

(17)

where denote real eigenvalues of and denote the orthonormal projectors onto one dimensional subspaces spanned by the normalized eigenvectors (). Vectors form the orthonormal basis of . Note that we can have for . In such a case the spectrum of is said to be degenerated.

Definition 2.

A set of non-negative operators on , , consists of Hermitian operators satisfying for all . Equivalently, non-negative operators can be characterized as Hermitian operators that have non-negative eigenvalues. We will write for .

We will write if operators satisfy . General states of a quantum system can be characterized as subsets of .

Definition 3.

Pure states on are defined as rank-1 orthogonal projectors acting on . General mixed states on are defined as operators satisfying and . We denote sets of pure and mixed states by a respectively.

Observables on a quantum system (assuming no super-selection rules are present) are identified with Hermitian operators . In general the value of the physical quantity associated to an operator is not specified before the actual measurement takes place. Possible values of measurements of are elements of its spectrum. Assume that the system is in a mixed state . The probability that as a result of the measurement one obtains the value is given by , where is the projector onto the subspace spanned by eigenvectors of for which the corresponding eigenvalue equals (see (17)). Consequently, the expectation value of the observable described by the operator is given by .

Another important class of operators on are unitary operators, i.e. operators which satisfy . The set of unitary operators is closed under composition and forms a group which we denote by . One parameter family of unitary operators specify the time evolution of an isolated quantum system. It is given by

(18)

where is the initial state of the system and is the state of the system at time . Operator is a distinguished Hermitian operator known as the Hamiltonian of the system161616In (18) we assumed that we work in unit system in which the Planck constant equals one, . Hermiticity of ensures that the time evolution operator is unitary, . If we are allowed to perform an arbitrary evolution on a quantum system system the set of possible transformations are given by , where .

So far we have discussed only isolated quantum systems. If a quantum system consists of two subsystems A and B, the total Hilbert space is given by the tensor product , where and are Hilbert spaces describing subsystems and respectively. For the general discussion and definition of the tensor product of Hilbert spaces see [49]. Here we present only basic properties of and omit their proofs. The space is spanned by vectors of the form , where is a nontrivial bilinear mapping. Vectors of the form are called separable vectors or simple tensors. The inner product on is defined in terms of the inner products of Hilbert spaces describing subsystem A and B: and . For simple tensors we have

The inner product between arbitrary vectors from is defined by demanding linearity in the second and anti-linearity in the first argument of . In what follows we will drop the subscripts in the inner products corresponding to different subsystems. Also, in the Dirac “bra-ket” notation introduced earlier we will use interchangeably, unless it causes a confusion, the following forms:

Assume now that the joint system is in the state . We want to compute the expectation value of an observable which is local, i.e. takes the form , where is the identity on and . It turns out that the expectation value of on such can by expressed via the “local part” of . More precisely, for a given there exist a unique state such that for all we have,

(19)

Operator is called the partial trace (over the subsystem ) of . In what follows we will use the notation . The operation of partial trace is -linear in and can be extended to the -linear mapping which preserves Hermiticity. In an analogous manner we define the partial trace over subsystem . The same construction can be introduced for systems that consist of many subsystems. In such cases the total Hilbert space has a structure of multiple tensor product , where is a number of subsystems.

We now describe the most general dynamics that the quantum system, described by the initial state , can undergo. Let denote the state after the evolution and let be the map defining this evolution. We demand that the evolution to be linear in and thus respects the linear structure on . Also, whatever happens during the evolution, the final state must remain positive semi-definiteness if the evolved state has to be interpreted as some density matrix. The evolution must be thus described by the so-called positive map. The following definition takes into account the possibility that the output state of a given process might not be defined on the same Hilbert space.

Definition 4.

The space of positive maps between and , denoted by , is defined as the set of linear mappings such that for we have . We will use the notation .

Another invariant during the hypothetical evolution must be the trace . Nevertheless, positivity and trace-preservation are just necessary but not a sufficient conditions requested from a map representing quantum evolution. The system in question can be always treated as a part of a composite system described by the Hilbert space , where describe some environment. Under the evolution the state of a compound system, initially equal , must also evolve keeping the positive semi-definiteness intact, even if ‘nothing happens’ to the environment itself. It means that the map (representing lack of actual evolution of the environment) must also be a positive map acting on density states of the system plus the environment. A map fulfilling this condition for all auxiliary Hilbert spaces is called a completely positive map (in short CP map). We denote the set of completely positive maps between and by .

Definition 5.

A positive map is called completely positive if and only if it satisfies for all natural .

A CP map which is trace preserving is called a quantum channel. The set of all quantum channels , which we denote by can be viewed as a set consisting of all possible evolutions that states from can undergo171717It is important to mention that a restriction of a channel to a subsystem in general does not lead to a completely positive map, provided the initial sate of a total system is not separable [49]. . Latter on in the thesis we will need some basic properties of CP maps which we state here for completeness. The criterion for being a CP map is given by the Jamiołkowski-Choi mapping.

Fact 1.

(Jamiołkowski-Choi [49]) There is one to one correspondence between completely positive maps on dimensional complex Hilbert space and non-negative positive operators on . The isomorphism is given by the Jamiołkowski-Choi mapping ,

(20)

where is the identity operator on , and for some fixed orthonormal basis of .

Checking the complete positivity can be thus reduced to determining whether the corresponding operator acting on is positive semi-definite. To this end we need the inverse of the Jamiołkowski-Choi mapping . It is given by the following formula,

(21)

where , , is the partial trace over the first factor of , and is a transpose of the operator in the basis . We will also use the so-called Kraus decomposition (see [49]) of CP maps.

Fact 2.

For each there exist a set of operators (, where is the set of indices) such that for all ,

(22)

The map expressed in the form of Kraus decomposition (22) is manifestly CP. Operators appearing in (22) are called Kraus operators. Decomposition (22) is by no means unique. Note however, that in the special case of the unitary evolution (which is, of course a CP map) it is enough to consider just one Kraus operator .

Not all operations important in quantum mechanics are represented by linear operators. An important example is a class of antiunitary operators.

Definition 6.

A mapping is called antiunitary if and only if for all ,

and

(23)

Antiunitary operators are important as they describe symmetries of quantum systems such as the operation of time reversal [51]. The structure of antiunitary operators was given by Wigner [52]. He showed that every antiunitary operator has the form , where is an unitary operator and is a complex conjugation is some fixed orthonormal basis of ,

(24)

The class of antiunitary operators will be extensively used in Chapter id1 as they allow, in certain cases, to describe analytically classes of mixed correlated states (in a sense used throughout this thesis, see Section 1).

4 Methods of entanglement theory

As it was indicated in Chapter id1, this thesis focuses mostly on the generalized separability problem, i.e. a problem to characterize the set of separable (or equivalently entangled) states. Many of the tools used in the context of the separability problem can be also applied to its generalization. In this section we present a quick survey of basic facts from the theory of entanglement detection, focusing on the bipartite and finite dimensional case. See [5] for the review of methods used to detect entanglement.

Let us start with the formal definition of bipartite separable states. A set of separable bipartite states is defined as a convex hull of pure product states .

(25)

Due to the importance of the concept of entanglement (see Subsection 1.1) one would like to have a universal method to detect whether arbitrary state is separable or not. Entanglement detection have been proven to be very hard from the perspective of the theory of computational complexity. Let denote the trace norm on .

Problem.

(, Weak membership problem for separability) Given a density matrix with the premise that either (i) or (ii) , decide which is the case.

In [53] it was proven that the above problem is -hard for , where . This result was later improved in [54] where the -hardness was proven for , where denotes some polynomial of finite degree in . The intuitive meaning of -hardness of is that every problem from the class of can be reduced to in the polynomial time [55]. This in turn strongly suggest the hardness of since for many problems belonging to the class there are no known effective (polynomial time) algorithms that solve them (a well known example is the traveling salesman problem).

Entanglement witnesses and positive maps

For the reason presented above one suspects that in general separability problem is “hard”. Therefore it is natural to relax our expectations and focus only on partial characterization of the set of separable/entangled states. The basic tool for detecting entanglement are entanglement witnesses [56, 57].

Definition.

A Hermitian operator is called entanglement witness if and only if

 1. for all pure separable states .

 2. for some entangled state .

The set of entanglement witnesses will be denoted by .

From the definition of the entanglement witness it follows that for all separable states . Consequently, if for a given mixed state we can find an entanglement witness such that , then we can infer that is entangled. In such a situation we say that the entanglement witness detects the state . The following fact shows that with the help of entanglement witnesses we can describe the whole set of separable states .

Fact 3.

([56]) Every entangled state is detected by some entanglement witness .

The proof of the above relies on the fact that the set of separable state , understood as a subset of is closed (in the standard trace norm on ) and convex. Therefore, for an operator , outside , there exist a hyperplane separating this point from . Let us note that the analogous result holds for every convex and closed subset of , where is a finite-dimensional Hilbert space. For this reason one can introduce the “generalized correlation witnesses” for the scenarios introduced in Chapter id1 (provided the set of non-correlated states is closed). The result analogous to Fact 3 holds also in this generalized setting. The similar considerations can be repeated in the infinite-dimensional setting but the proof requires Hahn-Banach separation theorem [58].

An elegant characterization of entanglement witnesses can obtained via applying the following theorem181818In Section 3 we introduced the isomorphism between and . In fact formulas (20) and (21) can be used to define isomorphism . Analogous formulas can be used to get the isomorphism (also called Jamiołkowski-Choi isomorphism)

.

Fact 4.

(Characterization of entanglement via positive maps [56]) Let . The state is separable if and only if for any natural and for any positive map an operator is positive. In fact it suffices to check the positivity of for .

Since is automatically positive if is completely positive, the result given in Fact 4 motivates an interest in positive but not completely positive maps. Bellow we discuss two examples of maps that are positive but not completely positive: the transposition map and the reduction map. They give rise to important criteria for detection of entanglement.

The transposition map is defined by first specifying the basis (not necessarily orthonormal) of . The action of is first defined on rank one operators

and than extended by linearity to the whole . In other words, if we identify with its representation in some basis, the transposition map maps to its transposition. It is a known fact [56, 59] that but . Therefore, by the virtue of Fact 4, the transposition map can be used to formulate the criterion for entanglement. This criterion, called a positive partial transposition (PPT) or Peres-Horodecki criterion, takes the following form

(26)

If we expand a bipartite state in a natural basis of a tensor product ,

we see that