/TeXDict 250 dict def TeXDict begin /Ndefdef /Bbind defN /SexchN /XS N B /TRtranslateN /isls false N /vsize 11 72 mul N /@riginisls[0 -1 1 0 0 0] concatif 72 Resolution div 72 VResolution div neg scale islsResolution hsize -72 div mul 0 TRif Resolution VResolution vsize -72 div 1 add mul TR matrix currentmatrix dup dup 4 get round 4 exch put dup dup 5 get round 5 exch put setmatrixN /@landscape/isls true NB /@manualfeedstatusdict /manualfeed true putB /@copies/#copies XB /FMat[1 0 0 -1 0 0]N /FBB[0 0 0 0]N /nn 0 N /IE 0 N /ctr 0 N /df-tail/nn 8 dict N nn begin /FontType 3 N /FontMatrix fntrx N /FontBBox FBB N string /base X array /BitMaps X /BuildChar CharBuilderN /Encoding IE N end dup/foo setfont2 array copy cvx N load 0 nn put /ctr 0 N[B /df/sf 1 N /fntrx FMat N df-tailB /dfsdiv /sf X /fntrx[sf 0 0 sf neg 0 0]N df-tailB /Epop nn dup definefont setfontB /ch-widthch-data dup length 5 sub getB /ch-heightch-data dup length 4 sub getB /ch-xoff128 ch-data dup length 3 sub get subB /ch-yoffch-data dup length 2 sub get 127 subB /ch-dxch-data dup length 1 sub getB /ch-imagech-data dup type /stringtype nectr get /ctr ctr 1 add NifB /id 0 N /rw 0 N /rc 0 N /gp 0 N /cp 0 N /G 0 N /sf 0 N /CharBuildersave 3 1 roll S dup /base get 2 index get S /BitMaps get S get /ch-data X pop /ctr 0 N ch-dx 0 ch-xoff ch-yoff ch-height sub ch-xoff ch-width add ch-yoff setcachedevice ch-width ch-height true[1 0 0 -1 -.1 ch-xoff sub ch-yoff .1 add]/id ch-image N /rw ch-width 7 add 8 idiv string N /rc 0 N /gp 0 N /cp 0 Nrc 0 nerc 1 sub /rc X rwGifelse imagemask restoreB /Gid gp get /gp gp 1 add N dup 18 mod S 18 idiv pl S get execloopB /advcp add /cp XB /chgrw cp id gp 4 index getinterval putinterval dup gp add /gp X advB /nd/cp 0 N rw exitB /lshrw cp 2 copy get dup 0 eqpop 1dup 255 eqpop 254dup dup add 255 and S 1 and orifelse ifelse put 1 advB /rshrw cp 2 copy get dup 0 eqpop 128dup 255 eqpop 127 dup 2 idiv S 128 and orifelseifelse put 1 advB /clrrw cp 2 index string putinterval advB /setrw cp fillstr 0 4 index getinterval putinterval advB /fillstr 18 string 0 1 172 copy 255 put popfor N /pl[adv 1 chgadv 1 chg nd1 add chg1 add chg ndadv lshadv lsh ndadv rshadv rsh nd1 add adv/rc X nd1 add set1 add clradv 2 chgadv 2 chg ndpop nd]dup bind popforall N /D/cc X dup type /stringtype ne]if nn /base get cc ctr put nn /BitMaps get S ctr S sf 1 nedup dup length 1 sub dup 2 index S get sf div putif put /ctr ctr 1 add NB /Icc 1 add DB /bopuserdict /bop-hook knownbop-hookif /SI save N @rigin 0 0 moveto popN /eopSI restore showpage userdict /eop-hook knowneop-hookifN /@startuserdict /start-hook known start-hookif /VResolution X /Resolution X 1000 div /DVImag X /IE 256 array N 0 1 255IE S 1 string dup 0 3 index put cvn putfor 65781.76 div /vsize X 65781.76 div /hsize XN /pshowN /RMat[1 0 0 -1 0 0]N /BDot 260 string N /rulex 0 N /ruley 0 N /v/ruley X /rulex X VB /V statusdict begin /product wherepop product dup length 7 ge0 7 getinterval(Display)eqpop false ifelsefalseifelse endgsave TR -.1 -.1 TR 1 1 scale rulex ruley false RMat BDotimagemask grestoregsave TR -.1 -.1 TR rulex ruley scale 1 1 false RMatBDotimagemask grestoreifelse B /amovetoB /delta 0 N /taildup /delta X 0 rmovetoB /MS p delta add tailB /bS p tailB /c-4 MB /d-3 MB /e-2 MB /f-1 MB /g0 MB /h1 MB /i2 MB /j3 MB /k4 MB /w0 rmovetoB /l p -4 wB /mp -3 wB /np -2 wB /op -1 wB /qp 1 wB /rp 2 wB /sp 3 wB /tp 4 wB /x0 S rmovetoB /y3 2 roll p aB /bos/SS save NB /eosSS restoreB end TeXDict begin 40258431 52099146 1000 300 300 @start /Fa 24 122 df¡1480EB010013065B5B5B137013605B1201485AA248C7FCA2120EA2121E121CA2123C12 38A21278A31270A512F0A31270A612301238A21218A27EA27E12027E6C7E11327CA413¿40 D¡7F13407F13307FA27FA2130EA213061307A61480A31400A55BA3130EA2131E131CA2133C1338 A25BA25BA2485A5B48C7FC5A12065A5A5A12405A11327FA413¿I¡1238127C127E12FC127C1238 07067C850E¿46 D¡140EA2141EA2143E143F5CA214DFA29038019F80148FEB030FA21306A2010C 7F14071318A21330A290387FFFE0A2EBC003A2EA0180A2D803007F14015A381F80033AFFE03FFF 80A221227EA125¿65 D¡EB7FFFA2EB01F0A5EB03E0A6EB07C0A6EB0F80A638301F00127C12FCA2 133EEAF83CEA60786C5AEA1FC018227DA11A¿74 D¡3807FFFCA2D8003FC7FC133EA45BA65BA648 5AA21530A215701560485A15E0A2EC01C0140314070007131FB61280A21C227EA11F¿76 D¡D807FFEC1FFEA2D8003FEC3FC01780D93780136FA216CF0167ECDF00ED019FA2903963C0031F A2150601C3143E150CEBC1E01518A21530D801815C1560903880F0C0A2ECF180A23A0300F300F8 147B147EA2147C5A390F803801D8FFF090383FFF8014302F227EA12E¿I¡D807FFEB7FFCA23A00 3F8007C0ED030014C01337A2903863E006A2EB61F0A214F8136001C05B147CA2143EA2143F4848 6C5A1598140FA2EC07D8A239030003F0A31401A2481300486C5BD8FFF01360A226227EA125¿I¡ 0007B512C015F039003E00FC153E151E151FA25BA4151E153E49133C157815F0EC03E090B51280 01F8C7FC485AA6485AA61207EAFFFEA220227EA122¿80 D¡0007B57E15F039003E00F8153C8115 1FA25BA4153E153C495B5DEC07C0D9FFFEC7FC9038F80F80EC03C0D801F07F140181A44848485A A4166016C0000713013AFFFE00F180ED3F0023227EA125¿82 D¡90380FC0C090383FF180EBF03F 3801E00F3803C007138000071303010013005AA26DC7FCA27F13FC3807FFC06C7F6C13F87EEB1F FC1301EB007E143EA3123048133CA200701338147800781370007C5B38EF03C038C7FF80D880FE C7FC1A227DA11C¿I¡001FB6FC5A393E03E03E0038140E0030140612701260EB07C0A212C0A300 001400495AA649C7FCA6133EA6137E383FFFF8A220227AA124¿I¡137E38038380380701C0380C 00E0121C5A12781270B5FC00F0C7FCA45AA26C13C038700180123038180300EA0E0CEA03F01315 7D9416¿101 D¡90381F8780903870D9C0EBE0E13901C071800003EB7000A2380780F0A35CEA03 8100015BD802C3C7FC137E48C8FCA312063807FFC014F080381C007C48131C5AA25AA200605B00 7013306C13E0380E0380D803FEC7FC1A20809419¿103 D¡133CEA03FC5BEA0078A55BA63801E1 F8EBE61CEBE80EEBF00FA213E00003131E13C0A548485AA6000F137C39FFF1FF8013F319237FA2 1C¿I¡133CEA03FC13F8EA0078A513F0A6EA01E0A6EA03C0A6EA0780A6120FEAFFF0A20E2380A2 0D¿108 D¡137F3801C1C0380700E0000E13704813385A0078133C127012F0A4481378A214706C 13F0007013E0EB01C038380380380E0E00EA03F016157D9419¿111 D¡EBF1F8380FF70EEBFC07 3900F0038015C01401D801E013E0A63903C003C0A2EC0780A2EC0F00140E3807E03CEBB070EB8F C00180C7FCA348C8FCA5EAFFE0A21B1F80941C¿I¡3801E3C0381FECE0EBE9F0EA03F13801E1E0 EBE0C0000313005BA5485AA6120FEAFFF8A214157F9414¿114 D¡3801FC80EA0707EA0E03EA1C 01A3003CC7FCEA1F8013F86C7E6C7EEA01FFEA001FEA600F7FA2EA7006130EEAF00CEAE838EA87 E011157E9414¿I¡13C0A312011380A21203A21207120FEA1FF812FFEA0F00A4121EA6EA3C30A5 1360A2EA1CC0EA07800D1F7C9E13¿I¡000F137838FF07F8A2EA1F006C1378A2001E13F0A6383C 01E0A413031305EA1C07EB1BFCEA07E316157C941C¿I¡38FFE1FFEBE3FE381F00F86C136014C0 A2EB81801207EB8300A2138613C6EA03CC13DC13D813F86C5A5BA25BA218157C941A¿I¡390FFE 1FF0EC3FE03901F00F800000EB0600140E140C6D5A13785CA25C133C5CA2EB3D80133F6DC7FCA2 131EA2131C1318A25BA2EA786012F85BEAF1800063C8FC123C1C1F80941A¿121 D E /Fb 11 121 df¡3801FFFE39003C0380EC01C015E01378A49038F003C0EC0780EC0F00141E 3801FFFCEBE01E80EC0780EA03C0A43907800F00A2141E5C380F00F0B512C01B1A7F991D¿66 D¡3801FFE038003C00A35BA45BA4485AA4485A1404A21408EA0780141814101470380F01E0B5FC 161A7F991A¿76 D¡EB1F08EB60D8EBC038EA0180380300105AA314007F13F813FF6C13807E3800 3FC01303A213011220A23860038014005BEA7006EACC1CEA83F0151A7E9917¿83 D¡131C1324136213C213C4EA0184A2EA03881308EA0710A21320120E13401380EA0F00120E120C 121CA2122C124CEA8C04EA0C08EA0630EA03C00F1A809910¿96 D¡127E120EA35AA45AA2EA3BC0 EA3C60EA7870EA7030A3EAE070A4EAC0E013C012C1EAE180EA6300123C0C1A7E9910¿98 D¡EA03E0EA0E101218123812701320EAFFC0EAE000A413081310EA6020EA30C0EA1F000D107E8F 12¿101 D¡39383E0F80394CC330C0398F03C0E0A2008E1380A2391C0701C0A3EC0380D8380E13 88A2EC0708151039701C032039300C01C01D107E8F22¿109 D¡EA070F380991803811E1C013C0 A3EA0381A43807038014005B1306EA0E8C137090C7FCA25AA4B4FC1217818F13¿112 D¡EA38F0EA4D38EA8E78A2133013005AA45AA45A12300D107E8F11¿114 D¡EA03E0EA06181208EA18381330EA1C00EA1FC0EA0FE0EA07F0EA0070EA603012F0A2EAE060EA 40C0EA3F000D107E8F12¿I¡EA0F1EEA11A7EA21EFEA41CF13C613C0EA0380A4EA0702126712F7 EAFB04EAEB08EA70F010107E8F16¿120 D E /Fc 6 91 df¡130C13181330136013E0EA01C0EA 0380A2EA0700A2120EA2121E121C123CA212381278A4127012F0AF12701278A41238123CA2121C 121E120EA27EA2EA0380A2EA01C0EA00E0136013301318130C0E3B798117¿0 D¡12C012607E7E121C7E7EA2EA0380A2EA01C0A213E0120013F0A213701378A41338133CAF1338 1378A4137013F0A213E0120113C0A2EA0380A2EA0700A2120E5A12185A5A5A0E3B7F8117¿I¡EC 0180EC030014065C5C5C5C14E0495A5C130349C7FC130EA25BA25B1378137013F05B12015BA212 035B1207A290C8FC5AA2120E121EA3121C123CA412381278A7127012F0B3A312701278A7123812 3CA4121C121EA3120E120FA27E7FA212037F1201A27F12007F1370137813387FA27FA27F6D7E13 01806D7E14608080808080EC01801977768125¿18 D¡12C012607E7E7E7E7E7F6C7E12007F1370 7FA27FA27F130F7F801303801301A280130080A214701478A21438143CA3141C141EA4140E140F A7801580B3A315005CA7140E141EA4141C143CA314381478A2147014F0A25C13015CA213035C13 0791C7FC5B130E5BA25BA25B5B5B1201485A90C8FC12065A5A5A5A5A19777F8125¿I¡BA12E085 D87F80C8120F6DED007F6C6CEE07F8001F17016C6C707E6D173C6C6C830003180E6D17066C6C83 7E6D6CEE01806E93C7FC6D7E131F806D7E13076D7E806D7E7F816E7E143F816E7E6E7E1407816E 7E14018180157E153C1538157815705D4A5A4A5A4ACBFC5C141E141C5C5C5C495A13035C49CAEA 0180010EEF03005B495F0178170E49171E49173E48485F4848EE01FC48CAEA07F8000E173F001E EE0FFF001FB95A5A5ABA5A41467D7F48¿88 D¡160FEE1880EE39C0EE33E01673A2EEE1C0EEE000 1501A25E1503A34B5AA4150F93C7FCA35DA2151EA2153EA45DA515FC5DA31401A35DA21403A44A 5AA54A5AA54A5AA54AC8FCA5143E147EA3147CA314FC5CA5495AA45CA21303A25CA313075CA349 C9FCA4131EA2131C133CEA703812F85B1360EA70C0EA2180001FCAFC2B6F7D7F1C¿90 D E /Fd 13 119 df¡13FF000313C0380FC3F0381F81F8383F00FC003E137C007E137EA400FE13 7FAD007E137EA3003E137C003F13FC381F81F8380FC3F03803FFC0C6130018207E9F1D¿48 D¡13381378EA03F812FFA212FD1201B3A5387FFFF0A314207C9F1D¿I¡EA03FC380FFF80003F13 E0387C1FF038FE07F8EAFF0314FCA21301127EEA1803120014F814F01307EB0FE014C0EB1F0013 3E13785BEBE01CEA01C03803803C380600385A381FFFF85A5AB512F0A316207D9F1D¿I¡13FF00 0313C0000F13F0381F03F8A2383F81FCA4EA1F03000613F8000013F0EB07E0EB0FC0EBFF001480 EB03E0EB01F8EB00FC14FE14FF123C127EB4FCA214FEA2387E01FCEB03F8381FFFF06C13E00001 130018207E9F1D¿I¡14E0130113031307130FA2131F133B137313E3A2EA01C3EA0383EA070312 0EA2121C1238127012E0B6FCA3380007E0A648B5FCA318207E9F1D¿I¡00301330383E01F0383F FFE014C0A214005B13F80038C7FCA4EA39FE383FFF80383E07E0383C03F0EA3801000013F8A214 FC1218127C12FEA314F8EAFC03007813F0383C0FE0381FFFC06C1300EA03FC16207D9F1D¿I¡EB 1FC0EBFFF04813F83807F078380FC0FCEA1F811301123F127F387E00F8140012FEEB3FC0EBFFF0 38FF80F8147CEB007EA248137FA4127EA3003E137E123F6C13FC380FC1F83807FFF06C13E0C613 0018207E9F1D¿I¡1238123E003FB5FCA34813FE14FC14F83870007814F038F001E038E003C0EB 078038000F00130E131E133E133C137CA213FC5B1201A31203A8EA00E018227DA11D¿I¡13FF00 0313C04813F0380F81F8EA1E00147C123EA2123F13C0EBE0F8381FF8F0EBFFE06C13806C13E06C 13F04813F8381F3FFC383E0FFEEA7C03EB01FF38F8007F143F141FA2141E127C007E133C383F80 FC381FFFF06C13E00001130018207E9F1D¿I¡13FF000713C04813E0381F81F0383F00F8007E13 FC147C00FE137EA3147FA4007E13FFA2EA3E01121F380FFF7FEA03FCC7FC147E121FEA3F8014FC A2EB81F8EB03F0381E07E0380FFFC06C1300EA01F818207E9F1D¿I¡B67E15F8813907F001FF91 38007F80ED1FC0ED0FE0150716F0A2ED03F8A316FCA916F8A3ED07F0A2ED0FE0ED1FC0ED3F8091 3801FF00B65A15F815C026227EA12C¿68 D¡B47EA3121FAA903881FF80A3903880F800EB81E0EB 87C0EB8F80019FC7FC13BE13FFA280EBDFC0EB8FE013076D7E806D7E130039FFE1FFC0A31A237E A21E¿107 D¡39FFF03FE0A3390FC00E00EBE01E0007131CA26C6C5AA2EBF87800011370EBFCF0 00005BA2EB7FC0A36D5AA26DC7FCA2130E1B167F951E¿118 D E /Fe 3 22 df¡B512FEA217027D891E¿0 D¡EA0780EA1FE0EA3870EA7038EA6018EAE01CEAC00CA4EAE0 1CEA6018EA7038EA3870EA1FE0EA07800E107E9013¿14 D¡12C012F0123C120FEA03C0EA00F013 3C130FEB03C0EB00F0143C140E143C14F0EB03C0EB0F00133C13F0EA03C0000FC7FC123C12F012 C0C8FCA6B512FEA2171F7D971E¿21 D E /Ff 30 123 df¡01F813C0EA07FC390FFE0180391FFF 0300EA3C0738700386EA600100C0138C14CCC7FC14D8A214F0A25CA35CA31301A3495AA449C7FC A313061A1F80941A¿13 D¡EB0F80EB3860EB6020EBE0303801C000A21203A413F06C7E6C7E137E 7FEBFF80EA038FEA0707EA0E03121C123C130112781303A200F01300A25B130612705B1230EA38 186C5AEA07C014237EA216¿I¡EB0F80EB18C0EB30601360EBC0701201EA0380120713005A120E 121EA2001C13F0123CA2EA3FFF4813E0A2EA7801A2387003C012F0148013071400A2130E12705B 1318EA30305B6C5A000FC7FC14237EA217¿18 D¡EBC0063801E00FA23803C01EA448485AA44848 5AA21540156048EBF0C0A213019038037180D83F861300383DF81E003CC8FCA25AA45AA312601B 1F7F941E¿22 D¡0007B512C05A481480393830C0001260EAC0701360EA006113E1A213C11201A2 EA0381A2120780EA0F01805C380E00C01A157F941C¿25 D¡EB07E0EB1C30EB3818EB701C13E038 01C01E120313801207A3380F003CA214381478001E137014E0001F13C0EB0180383C8700137C90 C7FCA25AA45AA31260171F7F941A¿I¡90387FFF8048B5FC481400380783C0EA0F01001E7F123C A21278A348485AA3495A91C7FCEA700F130EEA3018EA1870EA07C019157E941C¿I¡1430A35CA4 5CA4495AA3EB0FE0EB731C3801C30E38038307390F030380EA1E06001C14C0123C1278130CA200 F0EB0780A20118130000705B141E0038131C495A001C13E038073380D801FEC7FCEA0060A45BA4 485AA21A2D7EA21E¿30 D¡127812FCA4127806067C850E¿58 D¡127812FCA212FEA2127A1202A3 1204A21208A212101220124007107C850E¿I¡151C1578EC01E0EC0780EC1E001478EB03E0EB0F 80013CC7FC13F0EA03C0000FC8FC123C12F0A2123C120FEA03C0EA00F0133CEB0F80EB03E0EB00 78141EEC0780EC01E0EC0078151C1E1C7C9927¿I¡14C0A213011480A213031400A25B1306A213 0E130CA2131C1318A213381330A213701360A213E05B12015BA2120390C7FCA25A1206A2120E12 0CA2121C1218A212381230A212701260A212E05AA212317DA419¿I¡12E01278121EEA0780EA01 E0EA0078131FEB07C0EB00F0143C140FEC03C0EC00F0153CA215F0EC03C0EC0F00143C14F0EB07 C0011FC7FC1378EA01E0EA0780001EC8FC127812E01E1C7C9927¿I¡EB0FE0EB3FF8EB703CEBC0 0E48487EA23903E00380A215C013C0C7FCA3EB1F83EB70633801C013EA03000006EB0F80120E5A 123C003814001278140E141E48131CA25C12705C6C5B495A381E0780D80FFEC7FCEA03F81A237E A21A¿64 D¡027F1380903803FFC190380FC0E390383E00370178EB1F00497F485A485A4848130E 48C712065A001E140E003E140C4891C7FCA35AA6481430A26C5CA200785C4A5A6C49C7FC6C1306 6C5B3807C0783803FFE0C66CC8FC21227DA124¿67 D¡027F1380903803FFC190380FC0E390383E 00370178EB1F00497F485A485A4848130E48C712065A001E140E003E140C4891C7FCA35AA4EC3F FFA248EB00F07E4A5AA21278127C003C495A7E6C13073807E03D3903FFF18038007FC021227DA1 27¿71 D¡90B512F815FE903807801FED0780D90F0013C01503A3011E1307A3168049130F160015 1E5D90387801F090387FFFC00178C8FCA25BA4485AA4485AA31207EAFFFCA222227EA120¿80 D¡001FB6FCA2903800F00F003C1407383801E01230007014061260EB03C012C0A33900078000A4 49C7FCA4131EA45BA45BA313F8387FFFF05C20227EA11D¿84 D¡3CFFF81FFE07FF80023F15003B 0F0003E000F84B1360A25F913807E0015F020D49C7FC141D021913061431D807805C14615E02C1 13381630D981815B138302015B1386EDE180138CDA00F3C8FC019813F715F601B013FC13F0495B 6C5A5D5B5D90C7FC31227DA12F¿87 D¡EB01C0EB0620130E130C131CEB3860A21370A2EBF0C013 E03801E180A2EBC300120313C6A2485A139813B0A25B485A5B90C7FCA35A1237126700C7134000 0313C0EB038038018700EA00F8132380A215¿96 D¡EB7C603801C6F0EA0303380601E0120E121C 123C383803C01278A338F00780A214841486EB0F0C1270131F3830371838186710380F81E01715 7E941A¿I¡133FEBE180380381C0EA0703EA0E07121C383C038090C7FC5AA35AA40070134014C0 3830018038380700EA1C1CEA07F012157E9416¿99 D¡141FEB01FEA2EB001EA2143CA41478A414 F0137CEA01C6EA0303380601E0120E121C123C383803C01278A338F00780A214841486EB0F0C12 70131F3830371838186710380F81E018237EA21A¿I¡13F8EA0FF0A21200A2485AA4485AA4485A EB8FC0EBB0E0EBE070380F8078A21300A2001E5BA448485AA2EB03C115800078EBC300EB078314 86EB038400F01388386000F019237EA21D¿104 D¡137013F8A213F013E01300A8120FEA1180EA 21C0126112C3A3EA0780A3EA0F00A2121E13101318EA3C30A21320EA3860EA1CC0EA0F000D227F A111¿I¡13F8EA0FF0A21200A2485AA4485AA4485A14F0EB810CEB821C380F043CEB087C1310EB 6038381E8000001FC7FC13E0EA1E78487EA2EB1E08140C38783C18A2EB1C10143038F00E603860 07C016237EA21A¿107 D¡137013F0A4EA01E0A4EA03C0EAFFFCA2EA03C0EA0780A4EA0F00A412 1EA21308130CEA3C18A21330EA1C201340EA07800E1F7F9E12¿116 D¡380F80603819C0F03821 E0F80061137812C11438EAC3C000031330EA0780A3380F0060A2144014C0148013011400EA0702 EA038CEA01F815157F9418¿118 D¡380F800C3819C01EEA21E00061133C12C1A2EAC3C0000313 78EA0780A3380F00F0A4EB01E0A3EA070338030FC0EA01F3EA0003A2EB0780003C1300EA7C0F13 0EEA781CEA6038EA30E0EA1F80171F7F9418¿121 D¡EBE0303803F0703807F860EBFFC0380C01 80EB0300EA00065B5B5B5B5B485A38030040000613604813C0EA1803383FFF8000711300EA60FE EAC07814157E9417¿I E /Fg 9 115 df¡B612FCA21E027C8C27¿0 D¡127812FCA4127806067C 8E0E¿I¡00C013036C13070070130E6C131C6C13386C13706C13E0380381C03801C3803800E700 137E133CA2137E13E73801C380380381C0380700E0000E137048133848131C48130E4813074813 031818799727¿I¡497EB0B7FCA23900018000AEB7FCA220227DA027¿6 D¡B7FCA2C9FCA8B7FCA2 C9FCA8B7FCA220167D9627¿17 D¡D807E01301EA0FF8487ED8381E130338700780396003C00639 C001E00E903800781C48EB3FF8EC1FF0EC07E0200B7D9127¿24 D¡D807E01301EA1FF8EA3FFED8 781F13033860078039C001E006903800F81E48EB7FFCEC1FF8EC07E0C9FCA2D807E01301EA1FF8 EA3FFED8781F13033860078039C001E006903800F81E48EB7FFCEC1FF8EC07E020167D9727¿I¡ 12C0B3B3AD02317AA40E¿106 D¡B712F86C15F0A2003CC81260003E15E0001E15C0001F14016C 15806D1303000715006D5B000314066D130E0001140C6D131C000014186D133801781330017C13 70013C13606D5B131F6D485A1481D90783C7FC14C3EB03C614E6EB01EC14FC6D5AA21470A22522 7EA12A¿114 D E /Fh 9 87 df¡1238127C12FEA3127C123807077B8611¿46 D¡1418143CA3147EA314FFA3903801BF80149FA29038030FC0A390380607E0A3496C7EA3496C7E A3496C7EA2EB3FFF497F903860007EA2497FA20001158049131FA2000315C090C7120F487ED81F C0EB1FE026FFF801B5FCA2282A7EA92D¿65 D¡B67E15F03907F000FC0003147E81ED1F80150F16 C0A61680151FED3F00153E15FCEC03F890B512E015FC9038F0003EED1F80ED0FC0150716E01503 16F0A6ED07E0A2ED0FC0ED1F80153F0007ECFE00B65A15E024297EA82A¿I¡02FF13100107EBE0 3090391FC0707090387E001C01F8EB0EF048481303485A4848130148481300A248C812705A123E 1630127E127CA200FC1500A9127C1630127E123EA2003F15607E6C7E16C06C7E6C6CEB01806C6C EB03006C6C1306017E131C90381FC078903807FFE0010090C7FC242B7DA92B¿I¡B512C0A23807 F8006C5AB3B1487EB512C0A212297EA816¿73 D¡B512FEECFFC03907F003F00003EB007C818182 150F82A55E151F93C7FC153E5DEC03F090B512C0A29038F007F0EC01F86E7E157EA281A9EE0180 A2ED1F81486C90380F8300B538C007C3ED03FEC95A292A7EA82C¿82 D¡EBFE013803FF83380781 E7381E0077001C133F487F00787F127000F07FA280A27EA26C90C7FC127EEA7FC0EA3FFCEBFFC0 6C13F06C7F6C7F00017F38001FFF01011380EB003F140F15C0140712C01403A37E1580A26C1307 6C14006C130E00EF5B38E3C07838C1FFF038803FC01A2B7DA921¿I¡007FB612F8A2397E00FC01 0078EC00780070153800601518A200E0151CA248150CA5C71400B3A6497E48B512FEA226297EA8 2B¿I¡B5398007FFC0A2D807F8C7EAFE006C48147816306D147000011560A26C6C5CA27F017E49 5AA2017F13036D91C7FCA290381F8006A36D6C5AA2ECE01C01071318A2ECF03801031330A26D6C 5AA214FC01005BA214FF6E5AA26EC8FCA3141EA3140C2A2A7FA82D¿86 D E /Fi 50 122 df¡EC1FE0EC7038ECE01C903801C03C148001031338150049C7FCA5130EA290B5 12E0A2EB0E0090381E01C0131CA3EC0380A21338A2EC0700A215080170130CEC0E18A3EC063001 E01320EC03C091C7FCA2485AA3EA718012F390C8FC1262123C1E2D82A21C¿12 D¡120E121F5A1380123EEA1D001201A21202A25A5AA25A12601280091076A20F¿39 D¡120E121F123FA3121D12011202A21204A21208121012201240128008107D850F¿44 D¡1238127C12FCA212F8127006067B850F¿46 D¡131FEB6180EBC0C0380180E01203EA07005A12 0E121EA2EA1C01123CA3387803C0A438F00780A31400485AA2130E131E131C5B1330EA60606C5A 001FC7FC13207A9F19¿48 D¡130113031306130E131E137EEA03FCEA079CEA001CA21338A41370 A413E0A4EA01C0A4EA0380A31207EAFFFCA210207B9F19¿I¡EB0F80EB30C0EB4060EBC070EA01 80EA0320EB10781206A3380C20F0A3EB41E0EB81C0EA070338000780EB0F00131C5B13E0485A48 C7FC1206481330481370481360383E01C0EA73FF0061138038C07F00133C15207C9F19¿I¡EB0F 80EB30C0EBC06038018070A2EA0340EA0620A31460EB40E0380380C0EA0001EB0380EBFF0013FC 131C7F7FA45B126012F0130EEAE01EEAC01C5B5BEA60E0001FC7FC14207B9F19¿I¡1460147014 E0A4EB01C0A214801303A214005B1306130E130C131C131813381330EB7180EB61C0EBC3801201 EA0383130338060700120CEA1F87EA7FE7EAE07E38401FE038000F80EB0E005BA45BA31330142A 7E9F19¿I¡38067806EBFC0C380FFE1C1418381F8670381E03F038380060003013E0007013C0EA 600100C01380EA0003EB0700A2130EA2131E131C133CA25BA35BA212015BA21203A25B6C5A1720 7A9F19¿55 D¡EB0F80EB3FC0EBF0E03801C0600003137013801207EA0F00A3001E13F0A3130114 E01303120EEA060538070BC0EA01F33800038013071400A2130E1270EAF01C5B485AEAE1E0EA7F 80003EC7FC14207B9F19¿57 D¡14035CA25C5CA25CA2EC6F80146714C7A2EB0187130314071306 A2130CA21318A21330EB7FFFA2EBC007A239018003C0A2EA0300A21206001F130739FFC07FFCA2 1E227DA125¿65 D¡90387FFFE090B512F8903807803C153E90380F001E151FA3011E131E153EA2 157C49137815F0EC01E0EC07C090387FFF8090387801E015F014005B15F8A3484813F01401A2EC 03E0EA03C0EC07C0EC0F800007EB1F00387FFFFCB512F020227DA123¿I¡ECFC04903807FF0C90 381F839C90383C00FC01F813F8D801E01378485A485A000F143090C7FC5A123E1560481400A35A A55AEC0180A2EC0300A26C130600785BA26C5B6C1370380F81C06CB45AD800FCC7FC1E2278A124 ¿I¡90387FFFF090B57E903807803E8149487EED0780A3011E14C01503A215075BA4491480150F A349EB1F00A2151E153E4848133C5DA25D4848485A4A5AEC0F800007013FC7FC387FFFFCB512E0 22227DA126¿I¡017FB5FC90B6FC903807801F1507EB0F00A21506A2131E1403A390383C0600A2 140EEB3FFE495AEB781C140C141CEBF018150CA2EC0018485A1530A215704848136015E0EC01C0 0007130F007FB5FCB6128020227DA122¿I¡017FB5FC90B6FC903807801F1507EB0F00A21506A2 131EA21403A290383C0600A3141EEB7FFCA2EB781CA2EBF018A44848C7FCA4485AA31207EA7FFE 12FF20227DA121¿I¡EBFFFCA2EB0780A2EB0F00A4131EA45BA45BA45BA4485AA4485AA31207EA FFFCA216227EA113¿73 D¡90381FFF80A29038007800A25CA4495AA4495AA4495AA449C7FCA413 1EA212381278EAF83CA2485AEA60F0EA31C0001FC8FC19227CA11A¿I¡EB7FFE13FFEB0780A249 C7FCA4131EA45BA45BA45B15C0A2EC0180EA01E0A2EC0300A248485A140E141E0007137E387FFF FCB5FC1A227DA11F¿76 D¡EB01FCEB0F0790381C038090387001C001E013E03801C000000314F0 485A48C7FC15F8121E123EA25AA348EB01F0A315E014035AEC07C0A2EC0F8015005C0078131E5C 00385B003C13E06C485AD80707C7FCEA01F81D2278A126¿79 D¡90387FFFE090B512F890380780 7C153C90380F001EA4011E133EA3153C49137C157815F0EC01E090387807C090387FFF000178C7 FCA25BA4485AA4485AA31207EA7FFC12FF1F227DA122¿I¡90387FFF8090B512E090380780F815 7890380F003CA4011E137CA315F84913F0EC01E0EC03C0EC0F00EB7FF8EB781880140E13F0140F A348485AA448485A1506141F0007140C397FFC0F1800FFEB03F01F227DA124¿82 D¡903803E080EB0FF9EB3C1FEB700F9038E0070013C01201A238038006A291C7FC7FA213F0EA01 FEEBFFC06C7FEB3FF01307EB00F81478A400301370A35C1270387801C0495AD86E07C7FCEAC7FE EA81F819227CA11C¿I¡000FB512FCA2903801E03C001C141CEB03C0121800301418A2EB078012 60A3C648C7FCA4131EA45BA45BA45BA31201387FFFC0B5FC1E2278A124¿I¡393FFE1FFC007F13 3F3903C003C01580D807801300A4380F0006A4001E5BA4485BA4485BA400705B12F05C1270495A D87803C7FCEA3806EA1C1CEA0FF8EA07E01E2276A125¿I¡39FFF007FF15FE000FC712F015C0A2 EC0180140315001406138000075BA25C5CA25CA25C13815C0183C7FCA2EA03C6A213CC13D8A213 F0A25BA25B5BA2202276A125¿I¡120112021204120812101220A21240A2128012BC12FC12FE12 FCA21278081077A20F¿96 D¡EBF180EA038BEA070F380E0700121E121C123CEA380E1278A3485A A214201430EB3860A2EA7078EBD8C038319880381E0F0014157B9419¿I¡EA03C0EA3F80A21203 A2EA0700A4120EA45A13F8EA1D8CEA1E0EEA3C0613071238130F1270A4EAE01EA3133C1338A2EA 607013E0EA31C0EA1F0010237BA217¿I¡137CEA01C2EA0303EA0707EA0E0F121CEA3C00123812 78A35AA41301EA70031306EA301CEA1838EA0FC010157B9417¿I¡1478EB07F0A2EB0070A214E0 A4EB01C0A4EB038013F3EA038BEA070F380E0700121E121C123CEA380E1278A3485AA214201430 EB3860A2EA7078EBD8C038319880381E0F0015237BA219¿I¡13F8EA0384EA0E06121C123C1238 EA780CEAF038EAFFE0EAF000A25AA413021306EA600CEA7038EA3070EA0F800F157A9417¿I¡14 7C14CEEB019E1303148C14005BA4130EA43801FFF0A238001C00A55BA55BA55BA4485AA4485A12 7300F3C7FCA21266123C172D82A20F¿I¡EB1F18EB31B8EBE0F83801C0F01470EA03801207EB00 E05AA3381E01C0A4EB0380120E1307EA060FEB1F00EA01E7EA0007A2130EA3EA701CEAF0185BEA 60E0EA3F80151F7E9417¿I¡13F0EA0FE0A21200A2485AA4485AA448C7FC131EEB638013C1380F 81C01301120EA2381C0380A438380700A2EB0E08140C00701318131C1430EB0C2000E013603860 078016237DA219¿I¡13E0A21201EA00C01300A9121E1233EA6380A212C3EAC700A21207120EA3 5AA21340EA386013C01270138012311300121E0B227CA10F¿I¡EB01C01303A2EB018090C7FCA9 133C134613871201EA0307A3EA000EA45BA45BA45BA45BA3EA71C0EAF18012F30066C7FC123C12 2C82A10F¿I¡13F0EA0FE0A21200A2485AA4485AA448C7FCEB01E0EB0630EB0870380E10F01320 1460EB4000EA1D80001EC7FCEA1FC0EA1CE0EA38701330EB3820143038707060A21440EB30C038 E0188038600F0014237DA217¿I¡EA01E0EA1FC0A21201A2EA0380A4EA0700A4120EA45AA45AA4 5AA212711380EAE300A312621266123C0B237CA20D¿I¡391E07C07C39331861863963B03303D9 E03E138038C3C03CA2EB803800079038780700EB0070A3000EEBE00EA2ED1C101618261C01C013 3015381660ED18402638038013C0D81801EB0F0025157C9429¿I¡381E0780383318E03863B060 EBE070EAC3C01380A2380700E0A4380E01C0A2EB03821483001C1386EB0706140CEB0308003813 18381801E018157C941C¿I¡137CEA01C6EA030300061380000E13C0121C123C12381278A338F0 0780A3EB0F00130EEA701E131CEA3038EA1860EA0F8012157B9419¿I¡3803C1E038066630380C 7C38EB78180018131C1370A23800E03CA43801C078A31470380380E013C0EBC1C0EBC380380767 00133C90C7FCA2120EA45AA2EAFFC0A2161F7F9419¿I¡EA1E1F383331803863E1C013C312C3EB 8180EB80000007C7FCA4120EA45AA45A121812157C9415¿114 D¡1378EA0184EA0306EA020EEA 061EA21308EA070013F013F8EA03FCEA007C131E130E1270EAF00CA2EAE008EA6010EA3060EA1F 800F157D9414¿I¡136013E0A4EA01C0A4EA0380EAFFF8A2EA0380EA0700A4120EA45AA2131013 18EA3830A21360121813C0EA0F000D1F7C9E11¿I¡000F133038118070EA21C0006113E012C1EA C380A2380381C0EA0701A3380E0380A214841486EB070C120C120EEB0B18380613103803E1E017 157C941B¿I¡380F01C0EA11833821C3E0EA61C1EAC1C0EAC380A2000313C0EA0700A3380E0180 A3EB0300A213025B130CEA0618EA01E013157C9417¿I¡000F133038118070EA21C0006113E012 C1EAC380A2380381C0EA0701A3380E0380A4EB0700120C120E5BEA061EEA03EEEA000EA25B1230 EA78381330EA7060EA60C0EA2180001EC7FC141F7C9418¿121 D E /Fj 5 57 df¡12035AB4FC1207B3A2EAFFF00C187D9713¿49 D¡EA0F80EA30E0EA4070EAF038EAF83C A31270120013381378137013E013C0EA0180EA03001206EA040412081210EA2008EA3FF8127F12 FF0E187E9713¿I¡EA0F80EA10E0EA3070EA7878A31230EA0070A213E0EA01C0EA0F80EA00E013 701338133CA2127012F8A2EAF038EA6070EA30E0EA0F800E187E9713¿I¡EA3018EA3FF013E013 C0EA2000A5EA2FC0EA3060EA2070EA0038A2133CA2127012F0A2EAE03812401370EA30E0EA0F80 0E187E9713¿53 D¡EA0780EA1860EA3030EA20181260A21270EA7810EA7E30EA3F60EA1FC0EA0F E0EA1BF0EA31F8EA607CEA403CEAC01C130CA213081260EA2010EA1860EA0F800E187E9713¿56 D E /Fk 1 60 df¡127012F012F8A212781208A31210A21220A21240050D7D840C¿59 D E /Fl 10 58 df¡EA07E0EA0C30EA1818EA381CEA700EA3EAF00FADEA700EA3EA381CEA1818 EA0C30EA07E0101B7E9A15¿48 D¡12035A123FB4FC12C71207B3A2EAFFF8A20D1B7C9A15¿I¡EA 07E0EA1FF8EA307CEA403EEAF01EEAF81F130FA21270EA001F131EA2133C1338137013E013C0EA 0180EA03001206EA0C0112181210EA2002EA7FFE12FFA2101B7E9A15¿I¡EA07C0EA1FF0EA3078 EA783C133E131E1238EA003E133CA213381370EA07E0EA0078133C131EA2131FA2127012F8A213 1EEA703C1378EA3FF0EA0FC0101B7E9A15¿I¡130CA2131C133C137C135C139CEA011C12031202 12041208121812101220124012C0B512C0A238001C00A63801FFC0A2121B7F9A15¿I¡EA300CEA 3FF813F013E01380EA2000A5EA23E0EA2C38EA301CEA201EEA000E130FA3126012F0A2130EEAC0 1EEA401CEA3078EA1FF0EA07C0101B7E9A15¿I¡13F0EA03FCEA0704EA0C0EEA1C1E1238130CEA 7000A212F0EAF3E0EAF438EAF81C130CEAF00E130FA41270A2130E1238131CEA1C38EA0FF0EA03 E0101B7E9A15¿I¡1240387FFF80A21400EA4001EA80025B5B12005B5BA25B13C0A212015BA212 03A31207A66CC7FC111C7E9B15¿I¡EA07E0EA0FF0EA181CEA300CEA6006A31270EA780CEA3E08 EA3F90EA1FE0EA07F0EA0FF8EA18FCEA307EEA601EEA400FEAC0071303A3EA6002EA7006EA381C EA1FF8EA07E0101B7E9A15¿I¡EA07E0EA0FF0EA1C38EA381C1270130E12F0A2130FA41270EA30 1F1238EA1C2FEA07CFEA000F130EA2EA301EEA781C1318EA7038EA20F0EA3FE0EA0F80101B7E9A 15¿I E /Fm 23 122 df¡127812FCA212FEA2127A1202A31204A21208A212101220124007107B 8510¿44 D¡3807FFF8A238000F80B3A51230127812FCA21400EA781FEA601EEA1838EA07E01522 7DA11C¿74 D¡3AFFC001FFE013E03A07F0003F00150CEA06F87F137E133E7F1480130FEB07C014 E01303EB01F014F8EB00FC147C143E143F141FEC0F8C15CC1407EC03EC15FC14011400157CA215 3CD81F80131CEAFFF0150C23227DA129¿78 D¡3801F808380FFF18381E07B8383C00F848137800 70133812F01418A36C13007E127EEA7FE0EA3FFE381FFF806C13C06C13E0C613F0EB07F81301EB 007CA2143C12C0A36C133814786C13706C13F038FF01E038C7FF803880FE0016227CA11E¿83 D¡D8FFFCEB3FF8A2D80FC0EB0FC00007EC07007F00031406A26C6C5BA26D131C000014187F017C 5BA2017E1370013E1360133F6D5BA290380F8180A214C1D907C3C7FCA2EB03E6A214FE6D5AA26D 5AA31470A225227EA129¿86 D¡130EA3131FA2497E1337A2EB63C0A3EBC1E0A3380180F0A20003 7F13FFA23806003CA3000E7F121E39FF80FFE0A21B1A7F991F¿97 D¡EB3F023801FFC63803E06E 380F803E381F001E001E130E5A007C13061278A200F81300A600781306A2127C003C130C7E001F 1318380F80383803E0703801FFC038003F00171A7E991D¿99 D¡B57E14E0380F01F0EB00788080 A280A21580A81500A25C141E5C5C495AB55A1480191A7E991F¿I¡B512F8A2380F007814381418 141C140C1306A21400130E13FEA2130E1306A214061300A3140E140C141C147CB512FCA2171A7E 991C¿I¡EB3F813801FFE33803E0773807801F48487E001E7F5A007C7FA2127800F890C7FCA590 3801FFE01278397C000F00A2123C7E7EEA07803803E03F3801FFF338003FC11B1A7E9920¿103 D¡39FFE3FF80A2390F007800A9EBFFF8A2EB0078AB39FFE3FF80A2191A7E991F¿I¡EAFFF0A2EA 0F00B3A4EAFFF0A20C1A7F990F¿I¡39FFF07FC0A2390F003E00143814305C5C495A49C7FC1306 5B131E133F136FEBC780EB83C013036D7E8013001478A280143E39FFF0FFC0A21A1A7E9920¿ 107 D¡EAFFF0A2000FC7FCAE1430A31470A2146014E01303B5FCA2141A7E991A¿I¡B4EB03FEA2 390F8007E0A3380DC00DA3380CE019A3EB7031A3EB3861A3EB1CC1A3EB0F81A3381E070139FFC7 1FFEA21F1A7E9925¿I¡39FF01FF801381390F803C00EBC018A2EA0DE0EA0CF0A21378A2133C13 1EA2130FA2EB0798EB03D8A2EB01F8A213001478A2001E1338EAFFC01418191A7E991F¿I¡EB7F 803801C0E03807807848487E001E7F487FA2007C148000781307A200F814C0A700781480007C13 0F003C1400003E5B001E131E6C5B6C6C5A3801E1E038007F801A1A7E9920¿I¡B5FC14C0380F01 F0EB00F81478147CA5147814F0EB01E0EBFFC090C7FCAAEAFFF0A2161A7E991C¿I¡EAFFFE6D7E 380F03E06D7E130080A45C495A495A01FEC7FC13076D7E6D7E80A380A315C0EB00F839FFF07880 EC1F001A1A7E991E¿114 D¡EA07E1EA1FFBEA383FEA700FEA6007EAE003A36CC7FC7EEA7F80EA 3FF86C7E6C7EC67E130FEB0780130312C0A300E013006C5AEAFC0EEADFFCEA83F0111A7E9917¿ I¡007FB5FCA238781E0F00601303A200E0148000C01301A3000090C7FCAF3803FFF0A2191A7F99 1D¿I¡39FFF1FF80A2390F003C001418B16C5B138000035B3801E0C06CB45A013FC7FC191A7E99 1F¿I¡39FFC01FF0A2391F000F80390F80060000075B13C06C6C5A00011338EBF0303800F870EB 7860EB7CC0133F6D5AA26DC7FCA9EBFFE0A21C1A7F991F¿121 D E /Fn 38 123 df¡EC03804A7EA24A7EA34A7EA24A7EA34A7E1477ECF7FE14E3A2903801C1FFA2010380 1480010780EC007FA2010E80153F011E80011C131F011FB5FC4980A2903978000FFC01701307A2 49801503000181497FA2D8FFFE013F13FEA32F297EA834¿65 D¡B612FCEDFF8016E03A03FC001F F0ED07F8821503A2821501A315035EA24B5A4B5A4B5AED7FC090B6C7FC16E09039FC0007F0ED03 FC6F7EA26F7EA21780A617005D4B5A15074B5AB712F016C04BC7FC29297DA831¿I¡91393FF001 80903903FFFE07010FEBFF8F90393FF007FF9038FF80014848C7127FD807FC143F49141F484814 0F485A003F15075B007F1503A3484891C7FCAB6C7EEE0380A2123F7F001F15076C6C15006C6C5C 6D141ED801FE5C6C6C6C13F890393FF007F0010FB512C0010391C7FC9038003FF829297CA832¿ I¡B612F8EDFF8016E03A03FE001FF8ED07FCED01FE6F7EEE7F80EE3FC0161F17E0A2EE0FF0A417 F8AA17F0A3EE1FE0A217C0163FEE7F801700ED01FE4B5AED1FF8B712E0168003FCC7FC2D297DA8 35¿I¡B712E0A33903FE001FED07F015011500A21670A3913801C0781638A302031300A2140F90 B5FCA3EBFE0F1403A20201130EA3161C91C7FCA3163C1638167816F815011503151FB712F0A327 297DA82D¿I¡B712C0A33903FE003FED0FE015031501A21500A316F09138038070A31600A21407 140F90B5FCA3EBFE0F14071403A591C8FCA9B512FEA324297DA82B¿I¡91387FE003903903FFFC 0F011FEBFF1F90397FF00FFF9038FF8001D803FEC7FC4848804848804980485A003F815B007F81 A3484891C7FCA90203B512F8A2EA7FC0DA00011300A2123F7F121F6C7E7F6C7E6C6C5B3800FF80 90387FF00F011FB5123F0103EBFC0F9039007FE0032D297CA836¿I¡B512FEA300011300B3B1B5 12FEA317297FA81A¿73 D¡B539F801FFFCA3D803FEC7EA1F00163E16785E4B5AED07C04B5A4BC7 FC153E5D15F04A5A4A5AEC0FE0141F4A7E4A7E14FF9038FFEFFCECC7FEEC83FF1403496C7F6E7F A26F7E6F7E82151F6F7E6F7EA26F7E6F138017C0B5D8F81F13FEA32F297DA836¿75 D¡B512FEA3D803FEC8FCB3A3ED01C0A415031680A21507A2150FA2151F157F913801FF00B7FCA3 22297DA829¿I¡B592383FFFC0A26E5C0003EFF000A2D9BFC014EFA2D99FE0EB01CFA2D98FF0EB 038FA3D987F8EB070FA2D983FC130EA2D981FE131CA3D980FF1338A291387F8070A291383FC0E0 A391381FE1C0A291380FF380A2913807FF00A36E5AA26E5AA26E5AD8FFFE0203B512C0A215703A 297DA841¿I¡B5ECFFFE80A200036DEB03808080EBBFF8EB9FFC138FEB87FE8001831380018113 C01380EC7FE015F0EC3FF8EC1FFCEC0FFE1407EC03FF16836E13C36E13E3157FED3FF3ED1FFB16 FF81818181A281167F163F161F160FEAFFFE160716032F297DA836¿I¡ECFFE0010713FC90393F C07F8090397F001FC0D801FCEB07F048486D7E48486D7E000F8148486D7EA24848EC7F80A2007F 16C049143FA300FF16E0AA007F16C06D147FA2003F1680A26C6CECFF00A26C6C495A00075D6C6C 495A6C6C495A6CB4EB1FE090393FC07F8090260FFFFEC7FC010013E02B297CA834¿I¡B612E015 FE6F7E3A03FE007FE0ED0FF06F7E82150382A65E4B5AA2ED1FE0ED7FC090B500FEC7FC5D9038FE 01FF9138007FC082153F82151FA81707A2ED0FF8170FB539F807FE1E923801FFFC9238003FF030 297DA834¿82 D¡90387F80603903FFF0E0000F13FF381F807F383F001F003E1307007E1303127C 00FC1301A214007E7E6D130013F8EBFF806C13F814FE6C7F6C14C07E6C14E0000114F0EA003F01 0113F8EB001F1407A200E013031401A37E15F06C13036C14E0B413079038E01FC090B5120000E0 5B38C01FF01D297CA826¿I¡007FB712C0A39039807FC03FD87C00140700781503A20070150100 F016E0A2481500A5C71500B3A490B612E0A32B287EA730¿I¡B539F801FFFCA3D803FEC7EA0700 B3A95E0001150E7F6C151E6E5B017F5C6D6C13F890391FF807E00107B55A010191C7FC9038001F F82E297DA835¿I¡B53CF87FFFF807FFF0A32703FE000190C7EA1C00A26C6C6F5B816E16786C70 1370A26E6E13F0017F495D14E0013F496D485A169F02F01503011F9026070FF85BA2DAF80FEBFC 07010FD90E0791C7FC14FC0107011EEBFE0EED1C0302FE151E010390393801FF1CA2902601FF78 14B8ED700015F06D16F04B137FA26E486D5AA2023F5D4B131FA2021F5D92C7120FA2020E6EC8FC 44297FA847¿87 D¡48B47E000F13F0381F81FC486C7E147FA2EC3F80A2EA0F00C7FCA2EB0FFF90 B5FC3807FC3FEA1FE0EA3F80127F130012FEA3147F7E6CEBFFC0393F83DFFC380FFF0F3801FC03 1E1B7E9A21¿97 D¡EB1FF0EBFFFE3803F03F390FE07F80EA1FC0EA3F80A2127F9038001E004890 C7FCA97E7F003FEB01C013C0001F1303390FE007803903F01F003800FFFCEB1FE01A1B7E9A1F¿ 99 D¡EC3FF8A31403ACEB1FE3EBFFFB3803F03F380FE00F381FC007383F8003A2127F13005AA9 7EA2EA3F801407381FC00F380FE01F3A03F03FFF803800FFF3EB3FC3212A7EA926¿I¡EB3FE038 01FFF83803F07E380FE03F391FC01F80393F800FC0A2EA7F00EC07E05AA390B5FCA290C8FCA47E 7F003F14E01401D81FC013C0380FE0033903F81F803900FFFE00EB1FF01B1B7E9A20¿I¡EB07F8 EB3FFEEBFE3F3901FC7F80EA03F8A2EA07F0A2EC3F0091C7FCA6B512C0A3D807F0C7FCB3A3387F FF80A3192A7EA915¿I¡9038FF81F00003EBE7FC390FC1FE7C391F80FCFC003FEBFE7C9038007E 3848EB7F00A66C137EEB80FE001F5B380FC1F8381FFFE0001813800038C8FC123CA2123E383FFF F814FF6C14C06C14E06C14F0121F397E0007F8007C13015A1400A36C1301007EEB03F06CEB07E0 390FC01F803903FFFE0038007FF01E287E9A22¿I¡EAFFE0A3120FAC147F9038E1FFC09038E787 E09038EE07F09038FC03F813F813F0A313E0AF3AFFFE3FFF80A3212A7DA926¿I¡EA0780EA1FE0 A2EA3FF0A4EA1FE0A2EA0780C7FCA6EAFFE0A3120FB3A3EAFFFEA30F2B7DAA14¿I¡EAFFE0A312 0FB3B2EAFFFEA30F2A7DA914¿108 D¡3BFFC07F800FF0903AC1FFE03FFC903AC783F0F07E3B0F CE03F9C07F903ADC01FB803F01F8D9FF00138001F05BA301E05BAF3CFFFE1FFFC3FFF8A3351B7D 9A3A¿I¡38FFC07F9038C1FFC09038C787E0390FCE07F09038DC03F813F813F0A313E0AF3AFFFE 3FFF80A3211B7D9A26¿I¡EB3FE03801FFFC3803F07E390FC01F80391F800FC0003F14E0EB0007 4814F0A34814F8A86C14F0A2393F800FE0A2001F14C0390FC01F803907F07F003801FFFC38003F E01D1B7E9A22¿I¡38FFE1FE9038E7FF809038FE07E0390FF803F8496C7E01E07F140081A2ED7F 80A9EDFF00A25DEBF0014A5A01F85B9038FE0FE09038EFFF80D9E1FCC7FC01E0C8FCA9EAFFFEA3 21277E9A26¿I¡38FFC3F0EBCFFCEBDC7E380FD8FF13F85BA3EBE03C1400AFB5FCA3181B7E9A1C¿ 114 D¡3803FE30380FFFF0EA3E03EA7800127000F01370A27E6C1300EAFFE013FE387FFFC06C13 E06C13F0000713F8C613FC1303130000E0137C143C7EA26C13787E38FF01F038F7FFC000C11300 161B7E9A1B¿I¡1370A413F0A312011203A21207381FFFF0B5FCA23807F000AD1438A73803F870 000113F03800FFE0EB1F8015267FA51B¿I¡39FFE03FF8A3000F1303B11407A2140F0007131F3A 03F03BFF803801FFF338003FC3211B7D9A26¿I¡3AFFFE03FF80A33A07F0007000A26D13F00003 5CEBFC0100015CA26C6C485AA2D97F07C7FCA2148FEB3F8E14DEEB1FDCA2EB0FF8A36D5AA26D5A A26D5A211B7F9A24¿I¡3BFFFE7FFC0FFEA33B0FE007E000E03B07F003F001C0A29039F807F803 00031680A23B01FC0EFC0700A2D9FE1E5B000090381C7E0EA29039FF383F1E017F141C0278133C 90393FF01FB8A216F86D486C5AA26D486C5AA36D486C5AA22F1B7F9A32¿I¡003FB51280A21300 003C1400383801FE387803FC130700705B495A495A1200495A495A13FF91C7FC3901FE0380EA03 FCA2EA07F8380FF007121F01E0130048485A48485A00FF137F90B5FCA2191B7E9A1F¿122 D E /Fo 79 123 df¡EB1FF0EBF01E3801C00739078003C0390F0001E0001EEB00F0003E14F8A2 48147CA7003C1478003E14F8001E14F0A26CEB01E0A26C14C03903800380A20001140039C1C007 0600C013060060140CEB4004EB600C397FE00FFCA2003F14F8A21F227EA124¿10 D¡90380FE1F8903878378C9038E03E1E3901C07E3E0003137CD80780131CEC3C00A8B612E0A239 07803C00B1397FF1FFE0A21F2380A21D¿I¡EB0FC0EB7830EBE0183801C03C0003137CEA0780A2 143891C7FCA6B512FCA23807807C143CB0397FF1FFC0A21A2380A21C¿I¡EB0FECEB783CEBE07C EA01C012033807803CA9B512FCA23807803CB1397FF1FFC0A21A2380A21C¿I¡90380FE03F9039 3819E0C09039E00F80603A01C01F00F00003EB3F013807803EA291381E00E01600A6B712F0A239 07801E011500B03A7FF0FFC7FFA2282380A22A¿I¡D807801306D81CC0130ED81860130CD83830 133CD8703C5B903833C7B039F0183870EC00E05D14014A5A92C7FC5C140E3870300C141C00385B 38186030381CC070390780E01EC7EAC0330101EB6180EC80E090390381C0C0EB070101061460EB 0E03131C131813381370136013E03801C001018014C0120348C7EAE08000061461000EEC330000 0C141E23287DA42A¿37 D¡127812FCA212FEA2127A1202A31204A21208A212101220124007107C A20E¿39 D¡13101320134013801201EA03001206A2120E5AA212181238A35AA412F0AC1270A47E A31218121CA27E1206A27EEA018012001340132013100C327DA413¿I¡7E12407E7E12187E7EA2 1207EA0380A2120113C0A3EA00E0A413F0AC13E0A4EA01C0A313801203A2EA07001206A25A5A12 105A5A5A0C327DA413¿I¡497EB0B7FCA23900018000B020227D9C27¿43 D¡127812FCA212FEA2127A1202A31204A21208A212101220124007107C850E¿I¡EAFFF0A30C03 7F8B11¿I¡127812FCA4127806067C850E¿I¡14C0A213011480A213031400A25B1306A2130E130C A2131C1318A213381330A213701360A213E05B12015BA2120390C7FCA25A1206A2120E120CA212 1C1218A212381230A212701260A212E05AA212317DA419¿I¡EA01F8EA070EEA0C03001C138038 3801C0A2387000E0A300F013F0AE007013E0A2EA7801003813C0A2381C0380000C1300EA070EEA 01F814207E9F19¿I¡136013E0120312FF12FD1201B3A7387FFF80A211207D9F19¿I¡EA03F8EA0F FF381C1F80383007C0386003E0EAF80100FC13F01300A21278EA3001120014E0130314C0EB0780 1400130E5B5B5B5B5B38018030EA03001204481370481360383FFFE05AB5FCA214207E9F19¿I¡ EA03F8EA0FFE381C0F80383803C0127C14E01301123CEA1803000013C0A2EB0780EB0F00131CEA 03F8EA000EEB0780EB03C014E0130114F0A21230127812FC14E0130300F813C0EA7007383C0F80 381FFE00EA03F814207E9F19¿I¡EB018013031307A2130F131F13171337136713C713871201EA 030712061204120C121812101230126012C0B512FCA238000780A7EBFFFCA216207F9F19¿I¡00 101340381E0380381FFF005B5B13F00018C7FCA6EA19FCEA1E0638180380001013C0EA000114E0 A214F0A2127012F8A314E0EA600314C038300780381C0F00EA0FFEEA03F014207E9F19¿I¡133E EBFF803803C1C0380700E0EA0E01EA1C03A2383801C090C7FC12781270A2EAF0F8EAF30638F403 80EB01C012F8EB00E05A14F0A31270A36C13E01301001813C0381C0380380F0700EA07FEEA01F8 14207E9F19¿I¡12601270387FFFF0A214E0A2386000C038E0018038C00300A21306C65AA25B13 3813301370A213F05BA21201A41203A86C5A14227DA119¿I¡EA01F8EA07FF380E0780381803C0 EA3001387000E0A31278387C01C0123FEB8380381FE700EA0FFC1207EA01FF00061380380C3FC0 38381FE0EA3007387001F0EAE000A21470A30070136014E0383801C0381E0780380FFE00EA01F8 14207E9F19¿I¡EA01F8EA07FEEA0E0F381C0380383801C01278007013E0EAF000A314F0A31270 130112381302121CEA060CEA01F0C7FC14E0A21301003813C0127CEB038038780700EA300EEA38 3CEA1FF8EA07E014207E9F19¿I¡127812FCA412781200A9127812FCA4127806157C940E¿I¡1278 12FCA412781200A9127012F812FCA3127C1204A31208A31210A212201240061F7C940E¿I¡B7FC A2C9FCA8B7FCA2200C7D9127¿61 D¡EA07F0EA181C487E487E00F0138012F8A3127038000F0013 0E5B5B5B13605BA3485AA6C8FCA5EA03C0487EA46C5A11237DA218¿63 D¡EB0FF0EB381CEBC003 48C712800006146000041420481410391807E01839301C300CEB380C39607006069038E003C612 6100C114C3EAC3C0A7EAC1E01261126090387007C23930380FC690381C31C4391807E0780008C8 FC7E12060001140FD800C0133C90383803E090380FFC0020237DA227¿I¡497E497EA3497EA349 7E130DA2EB1DF81318A2EB38FCEB307CA2EB607E143EA2497EA348B51280A2EB800F39030007C0 A30006EB03E0A2120E001F14F039FFE03FFFA220227EA125¿I¡B512F814FE3907C00F80EC07C0 EC03E0140115F0A515E01403EC07C0EC0F80EC3E00EBFFFE9038C00780EC03C0EC01E015F01400 15F8A6EC01F0A2EC03E0EC0FC0B6120014FC1D227EA123¿I¡903807F00890383FFC189038FC0F 383901E003B83903C000F8485A48C71278001E1438123E123C007C1418A2127800F81400A81278 007C1418A2123C123E001E14307E6C6C13606C6C13C03901E001803900FC0700EB3FFEEB07F01D 227DA124¿I¡B512F814FE3907C00F80EC03C0EC01E0EC00F01578A2153CA2151EA3151FA9151E A2153E153CA2157815F0EC01E0EC03C0EC0F80B6120014F820227EA126¿I¡B612E0A23807C007 1401140015601570A215301430A31500147014F013FFA213C014701430A2150CA214001518A415 38157815F8EC03F0B6FCA21E227EA122¿I¡B612E0A23807C0071401140015601570A21530A214 30A21500A2147014F013FFA213C014701430A491C7FCA8B5FCA21C227EA121¿I¡903807F00890 383FFC189038FC0F383901E003B83903C000F8485A48C71278001E1438123E123C007C1418A212 7800F81400A7EC3FFF1278007CEB00F8A2123C123E121E7E6C7E6C7E3801F0013900FC07389038 3FFE18903807F80820227DA127¿I¡39FFFE7FFFA23907C003E0AD90B5FCA2EBC003AF39FFFE7F FFA220227EA125¿I¡EAFFFEA2EA07C0B3ACEAFFFEA20F227FA112¿I¡380FFFF0A238001F00B3A5 1230127812FCA2131EEA783EEA603CEA3870EA0FC014227EA11A¿I¡3AFFFE07FF80A23A07C001 FC00EC00E05D4A5A4AC7FC14065C5C5C5C5C13C1EBC3E0EBC7F013CFEBDCF8EBF8FCEBF07C497E 13C08081140F6E7E8114036E7EA26E7E4A7E3AFFFE07FFC0A222227EA127¿I¡B5FCA2EA07C0B3 15C0A41401A215801403A21407141FB6FCA21A227EA11F¿I¡D8FFC0903803FF806D5B0007EDF0 00A2D806F0130DA301781319A36D1331A36D1361A36D13C1A29038078181A3903803C301A3EB01 E6A3EB00FCA31478EA1F80D8FFF090383FFF80143029227EA12E¿I¡39FFC00FFF13E00007EB01 F89038F000607F1206137CA27F133F7FEB0F80A2EB07C014E01303EB01F0A2EB00F8147CA2143E 143F141FEC0FE0A21407A214031401A2381F8000EAFFF0156020227EA125¿I¡EB0FF0EB781EEB E0073903C003C039078001E048C712F0001E1478A248143CA2007C143E0078141EA200F8141FA8 0078141E007C143EA2003C143C003E147C001E1478A26C14F039078001E03903C003C03900E007 00EB781EEB0FF020227DA127¿I¡B512F814FE3807C01FEC07C01403EC01E0A215F0A515E01403 15C0EC0780EC1F00EBFFFC01C0C7FCAEEAFFFEA21C227EA122¿I¡B512E014FC3807C01FEC0780 6E7E81140181A45D14035D4AC7FC143EEBFFF0EBC03C8080816E7EA816C01403EDE08039FFFE00 F1ED3E0022227EA125¿82 D¡3803F810380FFE30381E0770383801F0EA78000070137012F01430 A36C1300A2127EEA7FC0EA3FFC6CB4FC6C13C06C13E0C6FCEB0FF01301EB00F8A2147812C0A36C 1370A26C13E0EAF80138FF03C038C7FF803880FE0015227DA11C¿I¡007FB512FCA2397C07C07C 0070141C0060140CA200E0140EA200C01406A400001400B3A20003B51280A21F227EA124¿I¡39 FFFE0FFFA23907C001F8EC0060B3A5000314C07F0001EB018012009038F00300EB3C0EEB1FFCEB 07F020227EA125¿I¡3AFFFC01FFC0A23A0FC0003E0000071418A26C6C5BA36C6C5BA27F00005C A2EBFC01017C5BA26D48C7FCA3EB1F06A2148EEB0F8CA214DCEB07D8A2EB03F0A36D5AA36D5A22 227FA125¿I¡3BFFFC3FFF07FFA23B0FC003F000F8D980011470D807C01560A24A7ED803E015C0 A2EC067CD801F0EC0180A2EC0E7E9039F80C3E0300001600EC1C3FEC181F017C1406A29138300F 86013E148CA291386007CC011F14D8A202E013F8ECC003010F5CA2EC800101075CA291C7FC6D5C 30227FA133¿I¡3AFFFC01FFE0A23A0FE0003E000007143812036D133000015C7F6C6C5B137C90 387E0180EB3E03013F90C7FCEB1F87EB0F8614CEEB07CC14F813035C1301AC90383FFF80A22322 7FA125¿89 D¡387FFFFEA2EB007C127C007013F8130100E013F0EB03E012C0EB07C0A2EB0F80EA 001F1400133EA25BA25BA23801F003120313E0EA07C0A2380F8007A2381F000648130E003E131E 48133E14FEB5FCA218227DA11E¿I¡EA1FF0EA381CEA7C0E130FEB078012381200A213FFEA07C7 EA1E07123C1278127000F0138CA3130F1278383C33F8380FC1F016157E9419¿97 D¡120FB4FCA2121F7EAAEB1F80EB60E0EB8030EB0038141C141E140E140FA7140E141E141C1438 380E8070EB60E0380C1F8018237FA21C¿I¡EA01FEEA0707380C0F80121C1238387807000070C7 FC12F0A71270007813C01238381C0180380C0300EA0706EA01F812157E9416¿I¡14F0130FA213 011300AAEA01FCEA0706EA0E01EA1C005A1278127012F0A7127012781238EA1C01380C03F83807 06FFEA01F818237EA21C¿I¡EA01FCEA0707380C0380381C01C01238387800E0127012F0B5FC00 F0C7FCA512700078136012386C13C0380E018038070700EA00FC13157F9416¿I¡133E13E33801 C780EA03CF138F380787001380A8EAFFF8A2EA0780B1EA7FFCA2112380A20F¿I¡3801F0783807 1D9C380E0E1C381C07181400003C1380A4001C1300A2EA0E0EEA0F1CEA19F00010C7FCA2121812 1CEA1FFF6C13E014F0383800F84813380060131C12E0A300601318007013386C1370380F03C038 01FE0016207F9419¿I¡120FB4FCA2121F7EAAEB0FC0EB30E0EB4070EB8078A21300AE39FFF3FF 80A219237FA21C¿I¡121E123FA4121EC7FCA7120FB4FCA2121F7EAFEAFFE0A20B2280A10D¿I¡13 F0EA01F8A4EA00F01300A71378EA07F8A212001378B3A31270EAF870A213E0EA71C0EA1F000D2C 82A10F¿I¡120FB4FCA2121F7EAAEB0FFCA2EB07E0EB0380EB0700130E5B5B137813FC13BE131E 131FEB0F80130714C0130314E0EB01F038FFE7FEA217237FA21A¿I¡120FB4FCA2121F7EB3ABEA FFF0A20C2380A20D¿I¡3A0F0FE03F803AFF3070C1C09039403900E0261F803E13F0120FEB003C AE3AFFF3FFCFFFA228157F942B¿I¡380F0FC038FF30E0EB4070381F8078120F1300AE39FFF3FF 80A219157F941C¿I¡13FC38070380380E01C0381C00E0481370007813780070133800F0133CA7 0070133800781378003813706C13E0380E01C0380703803800FC0016157F9419¿I¡380F1F8038 FF60E0EB8070380F0038141C141EA2140FA7141EA2141C1438EB8070EB60E0EB1F8090C7FCA8EA FFF0A2181F7F941C¿I¡3801F86038070CE0EA0E02EA1C03EA38011278A212F0A7127012781238 EA1C03120CEA070DEA01F1EA0001A8EB1FFEA2171F7E941A¿I¡EA0F3EEAFF47EB8F80121F120F EB070090C7FCADEAFFF8A211157F9414¿I¡EA0FC4EA383CEA601C130C12E0A2EAF00012FEEA7F E0EA3FF0EA1FF8EA07FCEA007EEAC01E130EA212E0130CEAF01CEAD838EA87E00F157E9414¿I¡ 1203A55AA35A5AEA3FF812FFEA0F00AA130CA6EA0708EA0398EA01F00E1F7F9E13¿I¡000F1378 38FF07F8A2EA1F006C1378AC14F8A23807017C3903827F80EA00FC19157F941C¿I¡38FFE3FEA2 381F00F86C1360A2380780C0A213C100031380A23801E300A3EA00F6A213FE137CA31338A21715 7F941A¿I¡3AFFCFFCFF80A23A1F01E03E00000F141CECF018A239078370301478A23903C63860 143CA23901EC1CC0141EA23900F80F80A3D97007C7FCA321157F9424¿I¡387FF3FFA23807C1F0 3803C0E0EBE1C03801E380D800F3C7FC13FE137E133C7F133E137FEB6780EBC7C0EA01C3EB81E0 00037F120F39FFC3FF80A2191580941A¿I¡38FFE3FEA2381F00F86C1360A2380780C0A213C038 03C180A2EA01E31400A2EA00F6A213FE137CA2133C1338A31330A25B12F8A25BEAF9800063C7FC 123E171F7F941A¿I¡383FFFC0383C0780EA380F00301300EA701EEA603E133C5BEA00F85B485A 485A000713C01380EA0F00EA1F01001E1380123CEA7C03EA7807B5FC12157F9416¿I E end TeXDict begin



Want to hear about new tools we're making? Sign up to our mailing list for occasional updates.


If you find a rendering bug, file an issue on GitHub. Or, have a go at fixing it yourself – the renderer is open source!

For everything else, email us at [email protected].