/TeXDict 200 dict def TeXDict begin /N /def load def /Bbind defN /S /exch load def /XS NB /TR /translate load N /isls false N /vsize 10 N /@rigin isls[0 1 -1 0 0 0]concatif 72 Resolution div 72 VResolution div neg scale Resolution VResolution vsize neg mul TR matrix currentmatrix dup dup 4 get round 4 exch put dup dup 5 get round 5 exch put setmatrixN /@letter/vsize 10 NB /@landscape/isls true N /vsize -1 NB /@a4/vsize 10.6929133858 NB /@a3 /vsize 15.5531 NB /@ledger/vsize 16 NB /@legal/vsize 13 NB /@manualfeed statusdict /manualfeed true putB /@copies/#copies XB /FMat[1 0 0 -1 0 0]N /FBB[0 0 0 0]N /nn 0 N /IE 0 N /ctr 0 N /df-tail/nn 8 dict N nn begin /FontType 3 N /FontMatrix fntrx N /FontBBox FBB N string /base X array /BitMaps X /BuildCharCharBuilderN /Encoding IE N end dup/foo setfont2 array copy cvx N load 0 nn put /ctr 0 N[B /df/sf 1 N /fntrx FMat N df-tail B /dfsdiv /sf X /fntrx[sf 0 0 sf neg 0 0]N df-tailB /Epop nn dup definefont setfontB /ch-widthch-data dup length 5 sub getB /ch-heightch-data dup length 4 sub getB /ch-xoff128 ch-data dup length 3 sub get subB /ch-yoff ch-data dup length 2 sub get 127 subB /ch-dxch-data dup length 1 sub getB /ch-imagech-data dup type /stringtype nectr get /ctr ctr 1 add NifB /id 0 N /rw 0 N /rc 0 N /gp 0 N /cp 0 N /G 0 N /sf 0 N /CharBuildersave 3 1 roll S dup /base get 2 index get S /BitMaps get S get /ch-data X pop /ctr 0 N ch-dx 0 ch-xoff ch-yoff ch-height sub ch-xoff ch-width add ch-yoff setcachedevice ch-width ch-height true[1 0 0 -1 -.1 ch-xoff sub ch-yoff .1 add]ch-image imagemask restoreB /D/cc X dup type /stringtype ne]if nn /base get cc ctr put nn /BitMaps get S ctr S sf 1 nedup dup length 1 sub dup 2 index S get sf div putif put /ctr ctr 1 add NB /Icc 1 add DB /bopuserdict /bop-hook knownbop-hookif /SI save N @rigin 0 0 movetoN /eopclear SI restore showpage userdict /eop-hook knowneop-hookifN /@startuserdict /start-hook knownstart-hookif /VResolution X /Resolution X 1000 div /DVImag X /IE 256 array N 0 1 255IE S 1 string dup 0 3 index put cvn putforN /p /show load N /RMat[1 0 0 -1 0 0]N /BDot 260 string N /rulex 0 N /ruley 0 N /v/ruley X /rulex X VB /V statusdict begin /product wherepop product dup length 7 ge0 7 getinterval(Display)eqpop falseifelsefalseifelse endgsave TR -.1 -.1 TR 1 1 scale rulex ruley false RMatBDotimagemask grestoregsave TR -.1 -.1 TR rulex ruley scale 1 1 false RMatBDotimagemask grestoreifelse B /a movetoB /delta 0 N /taildup /delta X 0 rmovetoB /MS p delta add tailB /b S p tailB /c-4 MB /d-3 MB /e-2 MB /f-1 MB /g0 MB /h1 MB /i2 MB /j3 MB /k4 MB /w0 rmovetoB /lp -4 wB /mp -3 wB /np -2 wB /op -1 w B /qp 1 wB /rp 2 wB /sp 3 wB /tp 4 wB /x0 S rmovetoB /y3 2 roll p aB /bos/SS save NB /eosclear SS restoreB end TeXDict begin 1200 300 300 @start /Fa 1 1 df¡FFFF80FFFF8011027C861B¿0 D E /Fb 2 100 df¡003FF06001FFFCE007F81FE00FC007E01F8003E03F0001E07E0000E07E00 00E0FC000060FC000060FC000000FC000000FC000000FC000000FC000060FC0000607E0000607E 0000E03F0001C01F8001C00FC0078007F81F0001FFFC00003FF0001B187E9720¿67 D¡07FC001FFF003F1F007C1F007C1F00F80E00F80000F80000F80000F800007C00007E01803F07 801FFF0007FC00110F7F8E14¿99 D E /Fc 2 51 df¡06003E00CE000E000E000E000E000E000E 000E000E000E000E000E000E007FE00B107D8F11¿49 D¡3F0063C0E1E0E0E0E0E000E001E001C0 038007000E001C2038207FC0FFC0FFC00B107D8F11¿I E /Fd 18 114 df¡001C0038007800F0 00E001C003C0078007000F000F001E001E001C003C003C003C0078007800780078007800F000F0 00F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000780078007800780078003C00 3C003C001C001E001E000F000F000700078003C001C000E000F000780038001C0E3B798117¿0 D¡E000700078003C001C000E000F000780038003C003C001E001E000E000F000F000F000780078 007800780078003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C007800 7800780078007800F000F000F000E001E001E003C003C0038007800F000E001C003C0078007000 E0000E3B7F8117¿I¡000C000C001C00180038003000300070006000E000C001C0018001800380 03000700060006000E000C001C00180038003000300070006000E000C000C000E0006000700030 003000380018001C000C000E00060006000700030003800180018001C000C000E0006000700030 003000380018001C000C000C0E3C7B8118¿10 D¡C000C000E0006000700030003000380018001C 000C000E00060006000700030003800180018001C000C000E0006000700030003000380018001C 000C000C001C00180038003000300070006000E000C001C001800180038003000700060006000E 000C001C00180038003000300070006000E000C000C0000E3C7C8118¿I¡000003800000070000 000F0000001E0000003C0000007800000070000000E0000001E0000003C0000007800000078000 000F0000001E0000001E0000003C0000003C0000007800000078000000F0000000F0000001F000 0001E0000003E0000003C0000003C0000007C0000007800000078000000F8000000F8000000F00 00001F0000001F0000001F0000001E0000003E0000003E0000003E0000003E0000003C0000007C 0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C000000F8000000F8000000F8000000 F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F80000 00F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F800 00007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000003C0000003E0000003E 0000003E0000003E0000001E0000001F0000001F0000001F0000000F0000000F8000000F800000 078000000780000007C0000003C0000003C0000003E0000001E0000001F0000000F0000000F000 000078000000780000003C0000003C0000001E0000001E0000000F000000078000000780000003 C0000001E0000000E000000070000000780000003C0000001E0000000F00000007000000038019 77768125¿18 D¡E000000070000000780000003C0000001E0000000F0000000700000003800000 03C0000001E0000000F0000000F0000000780000003C0000003C0000001E0000001E0000000F00 00000F000000078000000780000007C0000003C0000003E0000001E0000001E0000001F0000000 F0000000F0000000F8000000F8000000780000007C0000007C0000007C0000003C0000003E0000 003E0000003E0000003E0000001E0000001F0000001F0000001F0000001F0000001F0000001F00 00001F0000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F 8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F800000 0F8000000F8000000F8000000F8000000F8000001F0000001F0000001F0000001F0000001F0000 001F0000001F0000001E0000003E0000003E0000003E0000003E0000003C0000007C0000007C00 00007C00000078000000F8000000F8000000F0000000F0000001F0000001E0000001E0000003E0 000003C0000007C0000007800000078000000F0000000F0000001E0000001E0000003C0000003C 00000078000000F0000000F0000001E0000003C0000003800000070000000F0000001E0000003C 0000007800000070000000E000000019777F8125¿I¡0000400000E00001E00001C00001C00003 C0000380000380000780000700000F00000E00000E00001E00001C00001C00003C000038000078 0000700000700000F00000E00000E00001E00001C00001C00003C0000380000780000700000700 000F00000E00000E00001E00001C00003C0000380000380000780000700000700000F00000E000 00F000007000007000007800003800003800003C00001C00001E00000E00000E00000F00000700 0007000007800003800003C00001C00001C00001E00000E00000E00000F0000070000070000078 00003800003C00001C00001C00001E00000E00000E00000F000007000007800003800003800003 C00001C00001C00001E00000E000004013597A811E¿68 D¡400000E00000F00000700000700000 7800003800003800003C00001C00001E00000E00000E00000F0000070000070000078000038000 03C00001C00001C00001E00000E00000E00000F000007000007000007800003800003C00001C00 001C00001E00000E00000E00000F000007000007800003800003800003C00001C00001C00001E0 0000E00001E00001C00001C00003C0000380000380000780000700000F00000E00000E00001E00 001C00001C00003C0000380000780000700000700000F00000E00000E00001E00001C00001C000 03C0000380000780000700000700000F00000E00000E00001E00001C00003C0000380000380000 780000700000700000F00000E0000040000013597C811E¿I¡FFFFFFFFFFC0FFFFFFFFFFC0FE00 0001FFE07F0000001FE03F00000003E01F80000001F01FC0000000F00FE00000007007E0000000 3807F00000001803F80000001801F80000000C00FC0000000000FE00000000007F00000000003F 00000000003F80000000001FC0000000000FE00000000007E00000000007F00000000003F80000 000001F80000000001FC0000000000FE00000000007E00000000003C0000000000380000000000 700000000000E00000000001E00000000001C0000000000380000000000700000000000E000000 00001C00000000003C0000000000380000000C00700000001C00E00000001801C0000000380380 000000780780000000700700000001F00E00000003F01C0000000FE038000000FFE07FFFFFFFFF E0FFFFFFFFFFC0FFFFFFFFFFC02E327D7F35¿80 D¡00001F0000003FC0000079C00000F1E00000 E3E00001E3E00001E3E00001E1C00001E0000003C0000003C0000003C0000003C0000003C00000 03C0000003C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C00000078000000F8000 000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F8000000F0000001F00 00001F0000001F0000001F0000001F0000001F0000001E0000001E0000001E0000001E0000001E 0000001E0000001E0000003C0000703C0000F83C0000F8780000F8780000F0F0000071E000007F C000001F0000001B377D7F18¿82 D¡FFFFFFFFFFFFFFE000FFFFFFFFFFFFFFF000FFC00000000F FFF0007FE0000000003FF0003FF00000000007F8003FF00000000001F8001FF80000000000FC00 0FFC00000000003C0007FE00000000001E0007FE00000000000E0003FF0000000000060001FF80 00000000030001FF8000000000030000FFC0000000000180007FE0000000000000003FE0000000 000000003FF0000000000000001FF8000000000000000FFC000000000000000FFC000000000000 0007FE0000000000000003FF0000000000000001FF0000000000000001FF8000000000000000FF C0000000000000007FE0000000000000007FE0000000000000003FF0000000000000001FF80000 00000000000FF8000000000000000FFC0000000000000007FE0000000000000003FF0000000000 000003FF0000000000000001FF8000000000000000FF80000000000000007F0000000000000000 7E00000000000000003C00000000000000007C0000000000000000780000000000000000F00000 000000000001E00000000000000003C0000000000000000780000000000000000F000000000000 00001F00000000000000001E00000000000000003C0000000000000000780000000000000000F0 0000000000000001E00000000000000003C0000000000000000780000000000180000780000000 000300000F00000000000300001E00000000000700003C00000000000E00007800000000001E00 00F000000000003E0001E000000000007C0003E00000000001FC0003C00000000007FC00078000 0000003FF8000F0000000007FFF8001FFFFFFFFFFFFFF8003FFFFFFFFFFFFFF0007FFFFFFFFFFF FFF000FFFFFFFFFFFFFFF000FFFFFFFFFFFFFFE00041467D7F48¿88 D¡000000000F0000000000 1F80000000003DC00000000078C0000000007BE000000000F7E000000000F7E000000001F7E000 000001E7E000000001E3C000000003E00000000003E00000000003C00000000007C00000000007 C00000000007C00000000007C0000000000F80000000000F80000000000F80000000000F800000 00001F00000000001F00000000001F00000000001F00000000003F00000000003E00000000003E 00000000003E00000000007E00000000007E00000000007E00000000007C00000000007C000000 0000FC0000000000FC0000000000FC0000000000F80000000001F80000000001F80000000001F8 0000000001F80000000001F80000000003F00000000003F00000000003F00000000003F0000000 0003F00000000007E00000000007E00000000007E00000000007E00000000007E0000000000FE0 000000000FC0000000000FC0000000000FC0000000001FC0000000001F80000000001F80000000 001F80000000001F80000000001F80000000003F00000000003F00000000003F00000000003F00 000000003F00000000007E00000000007E00000000007E00000000007E00000000007E00000000 007C0000000000FC0000000000FC0000000000FC0000000000F80000000000F80000000001F800 00000001F80000000001F80000000001F00000000001F00000000001F00000000003F000000000 03E00000000003E00000000003E00000000003E00000000007C00000000007C00000000007C000 00000007C0000000000F80000000000F80000000000F80000000000F80000000001F0000000000 1F00000000001F00000000781E00000000FC3E00000000FC3C00000000FC7C00000000FC780000 0000F8F80000000060F00000000073E0000000003FC0000000001F00000000002B6F7D7F1C¿90 D¡FFE0FFE0FFE0E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000 E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E0 00E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000 E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E0 00E000E000E000E000E000E000E000E000FFE0FFE0FFE00B59758118¿104 D¡FFE0FFE0FFE000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E0 00E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000 E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E0 00E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000E000 E000E000E000E000E000E000E000E000E0FFE0FFE0FFE00B597F8118¿I¡0000700001F00007E0 000F80001F00003E00007C0000780000F80000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F000 00F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F000 00F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00001F00001E00003E00007C0000F80001F0000 3E0000F80000E00000F800003E00001F00000F800007C00003E00001E00001F00000F00000F000 00F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F000 00F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F800 007800007C00003E00001F00000F800007E00001F000007014597A8121¿110 D¡E00000F800007E00001F00000F800007C00003E00001E00001F00000F00000F00000F00000F0 0000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F0 0000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F800007800007C 00003E00001F00000F800007C00001F00000700001F00007C0000F80001F00003E00007C000078 0000F80000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F0 0000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F0 0000F00000F00001F00001E00003E00007C0000F80001F00007E0000F80000E0000014597A8121 ¿I¡00000000000C00000000000C00000000001C00000000001800000000003800000000003000 00000000700000000000600000000000E00000000000C00000000001C000000000018000000000 0380000000000300000000000700000000000600000000000E00000000000C00000000001C0000 000000180000000000380000000000300000000000700000000000600000000000E00000000000 C00000000001C00000000001800000000003800000000003000001000003000003800007000007 80000600000FC0000E00003FC0000C000077C0001C0000E3E00018000043E00038000001F00030 000001F00070000000F80060000000F800E0000000F800C00000007C01C00000007C0180000000 3E03800000003E03000000001F07000000001F06000000001F0E000000000F8C000000000F9C00 00000007D80000000007F80000000003F00000000003F00000000003E00000000001E000000000 01C00000000000C00000002E3C7B8132¿I¡00000000000C00000000000C00000000001C000000 000018000000000018000000000038000000000030000000000030000000000070000000000060 0000000000600000000000E00000000000C00000000000C00000000000C00000000001C0000000 000180000000000180000000000380000000000300000000000300000000000700000000000600 000000000600000000000E00000000000C00000000000C00000000001C00000000001800000000 001800000000003800000000003000000000003000000000007000000000006000000000006000 00000000600000000000E00000000000C00000000000C00000000001C000000000018000000000 018000000000038000000000030000000000030000010000070000038000060000078000060000 0F80000E00001FC0000C00001FC0000C000037C0001C000067C000180000E3E00018000043E000 38000003E00030000001F00030000001F00030000001F00070000001F00060000000F800600000 00F800E0000000F800C00000007C00C00000007C01C00000007C01800000003E01800000003E03 800000003E03000000003E03000000001F07000000001F06000000001F06000000000F8E000000 000F8C000000000F8C000000000F9C0000000007D80000000007D80000000007D80000000003F8 0000000003F00000000003F00000000003F00000000001E00000000001E00000000001E0000000 0000C00000000000C00000002E5A7B8132¿I E /Fe 9 121 df¡0FFFC001C06003C07003C07003 80700380700780E00783C007FFC00700E00F00E00F00E00E00E00E00E01E01C01E0780FFFE0014 117E901A¿66 D¡00FE6003C3E00F00E01C00C0380040780040700000F00000E00000E00000E000 00E00100E001007003007006003C1C000FF00013117D9019¿I¡0FE003F801E003C003E007C003 E00B8002700B8002701380067027800670270004704700043887000C390F000C390E00083A0E00 083C0E00181C1E0018181C00FE10FF801D117E9020¿77 D¡0FE07F01E01C03F018037010027810 023810063C30061E20041E20040F200C0F600C07C00803C00803C01801C0180180FE008018117E 901B¿I¡3FFFE070706060F02040F020C0E02080E02001E00001E00001C00001C00003C00003C0 000380000380000780000780007FF00013117E9015¿84 D¡01C0034006C006800C800D800D001F 001A001E001C00180030007800D86018C00F800B117F900F¿96 D¡0FE039E030C060C061C0E180 C180C190C39067B03DE00C0B7D8A13¿I¡71F8F8DB1D9C9E0F0C9C0E0C381C1C381C1830181830 183970383370383260301E180B7D8A1F¿109 D¡1E7C33DC631C431C070006000600E608EE18DE 30F3E00E0B7E8A14¿120 D E /Ff 19 122 df¡FFFFFFFCFFFFFFFC1E027C8C27¿0 D¡78FCFCFCFC7806067C8E0E¿I¡C00003E0000770000E38001C1C00380E00700700E00381C001 C38000E700007E00003C00003C00007E0000E70001C3800381C00700E00E00701C003838001C70 000EE00007C000031818799727¿I¡FFFFFFFFFFFFFFFF00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFF000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFF20167D9627¿17 D¡0000001C0000007C000001F0000007C000001F0000007C000001F0000007C000001F0000007C 000001F0000007C000001F0000007C000000F0000000FC0000001F00000007C0000001F0000000 7C0000001F00000007C0000001F00000007C0000001F00000007C0000001F00000007C0000001C 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFCFFFFFF FC1E277C9F27¿20 D¡E0000000F80000003E0000000F80000003E0000000F80000003E0000000F 80000003E0000000F80000003E0000000F80000003E0000000F80000003C000000FC000003E000 000F8000003E000000F8000003E000000F8000003E000000F8000003E000000F8000003E000000 F8000000E000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00FFFFFFFCFFFFFFFC1E277C9F27¿I¡07E000010FF800011FFC0001381E0003700780036003C0 06C001E00EC000781C80003FF880001FF0800007E0200B7D9127¿24 D¡07E000011FF800013FFE 0001781F000360078003C001E006C000F81E80007FFC80001FF8800007E0000000000000000007 E000011FF800013FFE0001781F000360078003C001E006C000F81E80007FFC80001FF8800007E0 20167D9727¿I¡03F0001F0FFE007F1FFF01F83C3F83E0700FC7807007EF006003EE00E001FE00 C000FC00C000FC00C0007C00C0007E00C0007E00E000FF006000EF806001EFC07003C7E0380F83 F81E3F01FF0FFC00FF03F0001F20157D9427¿47 D¡003FFF00FFFF03E0000780000E00001C0000 380000300000700000600000600000E00000C00000C00000FFFFFFFFFFFFC00000C00000E00000 6000006000007000003000003800001C00000E000007800003F00000FFFF001FFF181E7C9A21¿ 50 D¡00003FFFFE0003FFFFFF000FFFFFFF001F1F003E00781E001800F03E000001F03E000001 E03E000003E03C000003807C000000007C000000007C000000007800000000F800000000F80000 0000F000000001FFFF800001FFFF000001FFFE000003E018000003E000000003C000000007C000 000007800000000F800000000F800000000F000000001F000000001E000000383E000000F83C00 0000FC7C000000FE78000000FFF00000007FC00000003F0000000028247FA124¿70 D¡000FC0003FC000FE0000F80001F00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E0 0001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00003E00007C0000F8000FF0000FC0000FF00 000F800007C00003E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E0 0001E00001E00001E00001E00001E00001F00000F80000FE00003FC0000FC012317DA419¿102 D¡FC0000FF00001FC00007C00003E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E0 0001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001F00000F800007C00003FC0000FC0003F C0007C0000F80001F00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E0 0001E00001E00001E00001E00001E00003E00007C0001FC000FF0000FC000012317DA419¿I¡00 C000C001C0018001800380030003000700060006000E000C000C001C0018001800380030003000 700060006000E000C000C000E000600060007000300030003800180018001C000C000C000E0006 00060007000300030003800180018001C000C000C00A327BA413¿I¡C000C000E0006000600070 00300030003800180018001C000C000C000E000600060007000300030003800180018001C000C0 00C001C0018001800380030003000700060006000E000C000C001C001800180038003000300070 0060006000E000C000C0000A327DA413¿I¡C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0 C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C002317AA40E¿I¡00000000 03000000000300000000070000000006000000000E000000000C000000001C0000000018000000 003800000000300000000070000000006000000000E000000000C000000001C000000001800000 0003800000000300000000070000000006000000000E000000000C000000001C00000000180001 0000380007000030000F000070001F800060007F8000E000FFC000C000C7C001C00007E0018000 03E003800003F003000001F007000001F806000000F80E000000FC0C0000007C1C0000007E1800 00003E380000003E300000003F700000001F600000001FE00000000FC00000000FC00000000780 00000007800000000300000028327D812A¿112 D¡0FC01FF03C787818781CF03CF03CF03CF000 F000F80078003C003E000F001FC03FF07C78783CF03CF01EF01EF01EF01EF01E781E783C3C7C1F F807F001E000F80078003C003E001E001E781E781E781E703C303C3C781FF007E00F2D7DA216¿ 120 D¡03C003C003C003C003C003C003C003C003C0018001800180FDBFFFFFFFFFFDBF01800180 03C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003C003 C003C00180018001800180018001800180102E7DA217¿I E /Fg 8 107 df¡FFFFFEFFFFFE17027C891F¿0 D¡F0F0F0F004047C8A0C¿I¡007F000001C9C000070870000C 08180018080C0030080600200802006008030040080100C00801808008008080080080FFFFFF80 800800808008008080080080C00801804008010060080300200802003008060018080C000C0818 000708700001C9C000007F0000191A7D951F¿8 D¡07801FE03CF070386018E01CC00CC00CE01C 601870383CF01FE007800E0E7D8F14¿14 D¡00FFE007FFE00F80001C0000380000300000700000 600000E00000C00000C00000FFFFE0FFFFE0C00000C00000E00000600000700000300000380000 1C00000F800007FFE000FFE013187C941B¿50 D¡00F003C0078007000700070007000700070007 00070007000700070007000F003E00F8003E000F00070007000700070007000700070007000700 070007000700078003C000F00C237C9914¿102 D¡F8003E000F00070007000700070007000700 070007000700070007000700078003C000F003C007800700070007000700070007000700070007 000700070007000F003E00F8000C237C9914¿I¡C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0 C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C002237B990C¿106 D E /Fh 32 121 df¡0001C00003C0000700000F00001E00003C0000780000700000F00001E00001C00003C00003 80000780000700000F00000E00001E00001E00003C00003C00003C000038000078000078000078 0000700000F00000F00000F00000E00000E00000E00000E00000E00000E00000E00000E00000E0 0000E00000E00000E00000E00000E000007000007000003800003800001C00001C000012327BA4 14¿40 D¡000E00000E000007000007000003800003800001C00001C00001C00001C00001C00001 C00001C00001C00001C00001C00001C00001C00001C00001C00003C00003C00003C00003800007 80000780000780000700000F00000F00000F00001E00001E00001C00003C000038000078000070 0000F00000E00001E00003C0000380000780000F00001E00003C0000380000F00000E000001232 7FA414¿I¡78FCFCFCF8F006067B850F¿46 D¡0001FC00000FFF00003F07C0007801C000F000E0 01C00070038000700703E0300E0FF0380C1E38181C3C181838781F1830F81F1830F01E1871F01E 1861E01E1861E03E38E3E03C30C3C03C30C3C03C30C3C07C70C3C07860C3C07860C3C0F8E0C1E1 F8C0C1E3FB80C0FF7F80E07E3E006000000070000000380000003C000F801F00FF000FFFF80001 FF00001D2378A226¿64 D¡007FFFF00000FFFFFC000007C03E000007C01F00000FC00F00000F80 0F80000F800F80000F800F80001F800F00001F001F00001F001F00001F003E00003F003C00003E 007800003E01F000003FFFE000007FFFC000007C01F000007C00F000007C00F80000FC00780000 F8007C0000F8007C0000F8007C0001F800780001F000F80001F000F80001F001F00003F001F000 03E003E00003E007C00007E01F80007FFFFE0000FFFFF8000021227EA123¿66 D¡0001FE060007FF0C001F839C003E01FC00F800FC01F0007803E0007807C00078078000780F80 00701F0000301F0000703E0000703E0000607C0000607C0000007C000000FC000000F8000000F8 000000F8000000F8000000F0000180F0000180F0000380F0000300F0000700F0000600F8000E00 78001C007C0018003C0070001F00E0001F83C00007FF800001FC00001F2478A224¿I¡007FFFFF 8000FFFFFF800007C01F800007C00780000FC00380000F800380000F800300000F800300001F80 0300001F018300001F018300001F038300003F030000003E070000003E0F0000003FFF0000007F FE0000007C0E0000007C0E0000007C0E000000FC0C000000F80C060000F80C0E0000F8000C0001 F8000C0001F0001C0001F000180001F000380003F000700003E000F00003E001F00007E007E000 7FFFFFE000FFFFFFC00021227EA122¿69 D¡007FFF0000FFFF000007E0000007C000000FC00000 0F8000000F8000000F8000001F8000001F0000001F0000001F0000003F0000003E0000003E0000 003E0000007E0000007C0000007C0000007C000000FC000000F8006000F8006000F800E001F800 C001F001C001F001C001F0038003F0038003E0078003E01F0007E07F007FFFFF00FFFFFE001B22 7EA11F¿76 D¡0001FC000007FF00001F0780003C03C000F001E001E001E003C000F003C000F007 8000F00F0000F81F0000F81E0000F83E0000F83E0000F87C0000F87C0000F87C0000F8F80001F0 F80001F0F80001F0F80001F0F80003E0F00003E0F00007C0F00007C0F0000780F0000F80F0001F 00F8001E0078003C00780078003C00F0003E01E0001F07C00007FF000001F800001D2478A226¿ 79 D¡0007F0C0000FF9C0003E3F80007C0F800078078000F0078001E0070001E0070001E00700 03E0070003C0060003C0000003E0000003F0000003FC000003FFC00001FFE00001FFF00000FFF0 00003FF8000003F8000000F8000000F8000000F8000000F8003000F0003000F0003000F0003001 F0007001E0007803C0007803C0007C078000FF0F0000EFFE0000C3F800001A247CA21C¿83 D¡00FDE003FFE007CFE00F87C01F03C01E03C03E07C07E07807C07807C07807C0F80FC0F00F80F 00F80F18F81F18F81E38783E30787E307CFF703FEFE00F87C015157C9419¿97 D¡03E0003FE0003FC00007C00007C00007C0000780000780000780000F80000F00000F00000F00 001F00001EFC001FFE001F8F003F0F003E07803C07803C0F807C0F80780F80780F80781F80F81F 00F01F00F01F00F03E00F03E00F07C0070780079F0003FE0001F800011237BA217¿I¡007F0001 FF8003E7800F8F800F0F801F0F803E0F003E00007C00007C00007C0000FC0000F80000F80000F8 0000F801807803807C07003E1E001FFC0007F00011157C9417¿I¡00003E0003FE0003FC00007C 00007C00007C0000780000780000F80000F80000F00000F00001F00001F000FDE003FFE007CFE0 0F87E01F03C01E03C03E07C07E07C07C07807C07807C0F80FC0F80F80F00F80F18F81F18F81F38 783E30787E307CFF703FEFE00F87C017237CA219¿I¡00FC03FF0FC71F033E037C037C07FC1EFF FCFFE0F800F800F000F000F000F003F007780E7C3C3FF80FE010157B9417¿I¡00007C0001FE00 03FE0003BE0007BE0007BC000780000F80000F00000F00000F00000F00001F00001E0003FFF803 FFF8001E00003E00003C00003C00003C00003C00003C00007C0000780000780000780000780000 F80000F00000F00000F00000F00001F00001E00001E00001E00001C00003C0007BC0007B8000FB 8000FF0000FE00007C0000172D82A20F¿I¡003F7800FFF801F3F803E1F807C0F00780F00F81F0 1F81F01F01E01F01E01F03E03F03E03E03C03E03C03E07C03E07C01E0F801E1F801F3F800FFF80 03EF00000F00001F00001F00001E00781E00783C00F87C00F8F8007FF0003F8000151F7E9417¿ I¡00F8000FF8000FF00001F00001F00001F00001E00001E00001E00003E00003C00003C00003C0 0007C000079F8007FFC007F3C00FC1E00F81E00F01E00F03E01F03C01E03C01E03C01E07C03E07 803C07803C0F8C3C0F1C7C0F18781F18781E38780E70F80FE07007C016237DA219¿I¡007000F8 00F800F000F0000000000000000000000000000000000F801FC03BC033C063C063C0E7C0078007 800F800F000F001F001E303E703C603C603CE03DC03FC00F000D227DA10F¿I¡0003C00007C000 07C00007C0000780000000000000000000000000000000000000000000000000007C0000FE0001 CF00018F00038F00030F00071F00001F00001E00001E00003E00003E00003C00003C00007C0000 7C0000780000780000F80000F80000F00000F00001F00001F00001E00079E0007BC000FBC000FF 8000FF00007C0000122C82A10F¿I¡00F8000FF8000FF00001F00001F00001F00001E00001E000 01E00003E00003C00003C00003C00007C0000781E00787F0078E300F9CF00F39F00F71F00FE1F0 1FC1E01F80001FF0001FF8003E78003C7C003C3C303C3C707C7C607878607878E0783DC0F83F80 701F0014237DA217¿I¡01F01FF01FE003E003E003E003C003C007C007C0078007800F800F800F 000F001F001F001E001E003E003E003C003C007C007C0078007980F980FB80F300F300FF007E00 3E000C237CA20D¿I¡1F03F03F003F8FFCFFC033DE3DE3C073F81F81E063F01F01E063E01F01E0 E3C03E03E007C03C03C007803C03C007803C03C007807C07C00F807C07800F007807800F00780F 8C0F00F80F1C1F00F80F181E00F01F181E00F01E381E01F00E703E01F00FE01C00E007C026157D 9429¿I¡1F07E0003F9FF80033FC780073F03C0063E03C0063E03C00E3C07C0007C07800078078 00078078000780F8000F80F0000F00F0000F01F1800F01E3801F01E3001E03E3001E03C7001E01 CE003E01FC001C00F80019157D941C¿I¡007F0001FF8003E3C00F81E01F01F01F01F03E01F03E 01F07C01F07C01F07C03F0FC03E0F803E0F803E0F807C0F807C0780F80781F003E7E001FF8000F E00014157C9419¿I¡03E1F807F3FC067F1E0E7E1E0C7C0F0C780F1CF81F00F81F00F01F00F01F 01F03F01F03E01E03E01E03E03E07C03E07C03E0F803E0F007F3E007FFC0079F000780000F8000 0F80000F00000F00001F00001F00001E0000FFE000FFE000181F809419¿I¡1F1F803FBFC033F1 E073E1E063E3E063C3E0E3C3E007C3C00780000780000780000F80000F00000F00000F00001F00 001E00001E00001E00003E00001C000013157D9415¿114 D¡00FC01FE03CE079E071E071E070C 07C007F807FC07FE03FE007E381E781EF81CF81CF83CF0787FF01FC00F157D9414¿I¡00E001E0 01E001E003E003E003C003C007C007C0FFF8FFF80F800F800F000F001F001F001E001E003E003E 003C003C187C387C30787078607DE03FC01F000D1F7C9E11¿I¡0F803C1FC03C39E07C31E07871 E07863E078E3C0F803C0F007C0F00780F00781F00F81E00F01E00F01E30F03E30F03C70F03C60F 07C60F9FEE07FDFC03F0F818157D941B¿I¡0F81E01FC3F039E3F031E3F071E3F063E0F0E3C070 03C06007C0600780600780E00F80C00F00C00F01C00F01800F01800F03000F07000F8E0007FC00 01F80014157D9417¿I¡07C3C01FF7E01CFE70387CF07079F06079F0E0F9F000F9E000F00000F0 0001F00001E00001E00079E0307BE070FBE060FBC0E0F7C1C0E7E3C07EFF807C7E0014157D9417 ¿120 D E /Fi 36 122 df¡1FFFF03FFFF07FFFE0E10800831800031800061800061800061800 0C18000C1C001C1C001C1E00381E00380C00140F7D8E17¿25 D¡E0F0F0F0101030202060C0040B 7C830C¿59 D¡000C000C001C001800180038003000700060006000E000C000C001C00180018003 8003000700060006000E000C000C001C001800180038003000700060006000E000C000C0000E23 7D9914¿61 D¡C00000F000007C00001F000007C00001F000007C00001F000007C00001F000007C 00001E00001E00007C0001F00007C0001F00007C0001F00007C0001F00007C0000F00000C00000 17187C941F¿I¡07FFFE0007FFFF8000F807C000F003C000F001E001F001E001F001C001E003C0 01E0078003E00F0003E03E0003FFF80003C01E0007C00F0007C0078007800780078007800F8007 800F800F000F000F000F003E001F007C00FFFFF000FFFFC0001B187E971E¿66 D¡000FF0C0007FF9C001FC1F8003E007800F8003801F0003801E0001003C0001007C0001007800 0000F8000000F0000000F0000000F0000000F0000000F0000400F0000400F0000C00F800180078 0030003C0060001F83C0000FFF800003FC00001A187D971D¿I¡07FFFE0007FFFF8000F803E000 F000F000F0007001F0007801F0007801E0003801E0003803E0003803E0007803C0007803C00078 07C0007807C000F0078000F0078001E00F8001C00F8003C00F0007800F000E001F007C00FFFFF0 00FFFFC0001D187E9721¿I¡000FF0C0007FF9C001FC1F8003E007800F8003801F0003801E0001 003C0001007C00010078000000F8000000F0000000F0000000F003FF80F003FF80F0003C00F000 3C00F0007C00F8007800780078003C00F8001F81F8000FFF380003FC30001A187D971F¿71 D¡07FC0003FC07FC0007FC00FC0007E000BC000BC000BC0013C0019E0017C0019E002780011E00 4780011E004780031E008F80031E010F00020F010F00020F020F00060F041F00060F041E00040F 081E000407901E000C07A03E000C07A03C000807C03C000807803C001803807C00FF0303FF80FF 0203FF8026187E9726¿77 D¡07FC00FF07FC00FF00FE001800BE0010009F0010019F0030018F80 200107C0200107C0200303E0600303E0400201F0400201F0400600F8C006007C8004007C800400 3E800C003F800C001F0008000F0008000F0018000700FF000600FF00020020187E9720¿I¡07FF FC0007FFFF0000F8078000F003C000F001C001F001C001F003C001E003C001E003C003E0078003 E00F0003C01E0003FFF80007C0000007C0000007800000078000000F8000000F8000000F000000 0F0000001F000000FFE00000FFE000001A187E9719¿80 D¡07FFF80007FFFE0000F80F0000F007 8000F0038001F003C001F0078001E0078001E0070003E00E0003E0380003FFE00003C0F80007C0 7C0007C03C0007803C0007803C000F807C000F807C000F0078000F0078201F007860FFE07CC0FF E01F801B187E971E¿82 D¡003F8C00FFFC01E0F80380380700180700180F00100F00000F80000F F00007FF0003FFC001FFC0001FE00003E00001E00000E06001E06001C06003C0600780F80F00FF FE00C7F80016187D9718¿I¡1FFFFFC03FFFFFC03C0F81C0300F00C0600F0080401F0080C01F00 80801E0080801E0080003E0000003E0000003C0000003C0000007C0000007C0000007800000078 000000F8000000F8000000F0000000F0000001F000003FFF00003FFF00001A187E9718¿I¡003C 006400C401C40184038C03880708071807300F200E600EC00F801F001E001C001C003C006C00CC 048C1C063003E00E187F9711¿96 D¡07D81E78383878387078F078E070E070E0F0E0F2C0E2C0E2 E1E667E43C7C0F0F7D8E16¿I¡7E007E001E001C001C003C003C00380038007FC07CE078707070 F070F070E070E070E0F0E0E0C0E0C1C0E38067003E000C187D9712¿I¡03F00E381C7838787078 F000E000E000E000E000C000E018E03070E03F800D0F7D8E12¿I¡003F003F000F000E000E001E 001E001C001C07FC1E7C383878387078F078E070E070E0F0E0F2C0E2C0E2E1E667E43C7C10187D 9715¿I¡07E01E303C1078107030F0E0FF80E000E000E000E000E018603070E01F800D0F7D8E13¿ I¡000F80001DC0003BC0003BC0003BC000780000700000700000700007FF0007FF0000E00000E0 0000E00000E00000E00001E00001C00001C00001C00001C00003C0000380000380000380000380 00730000F70000F60000EE0000780000121F7D9713¿I¡03C003C003C003800000000000000000 00001E00370067004700CF000E000E001E001C003C803880388039803B001E000A187E970E¿ 105 D¡001C003C003C003C0000000000000000000001F00338063804380C7800780070007000F0 00F000E000E001E001E001C001C003C07380F380F700EE007C000E1F7F9710¿I¡1F801F800780 0700070007000F000E000E000E1E1E371C6F1CCF1F8E3E003F003BC039E078E270E270E270E6F0 ECE07810187D9715¿I¡3F3F0F0E0E1E1E1C1C3C3C383878787070F0F4E4E4E4EC7808187D970D¿ I¡3E3F0FC0676398E047C1F0704781E070CF03C0F00F0380E00E0380E00E0380E01E0781E01E07 81C41C0703C41C07038C3C0F03883C0F0398380E01F01E0F7E8E23¿I¡3E3F0067638047C1C047 81C0CF03C00F03800E03800E03801E07801E07101C0F101C0E303C0E203C0E603807C0140F7E8E 19¿I¡03E00E381C18381C701CF01CE01CE01CE03CE038C038E070E0E071C03F000E0F7D8E14¿I¡ 0F9F0019F38011E1C011C1C033C1C003C1C00381C00381C00783C00783800703800707000F0E00 0F9C000EF8000E00001E00001E00001C00001C0000FF8000FF00001216808E15¿I¡07CC1E7C38 3878387038F078E070E070E070E0F0C0E0C0E0E1E067E03DC001C001C003C0038003801FF03FE0 0E167D8E12¿I¡3E7E67C7478F470FCF0E0F000E000E001E001E001C001C003C003C003800100F 7E8E12¿I¡07F00E181C3818381C301F801FE01FF003F07070F030F030F060E0C03F800D0F7D8E 13¿I¡01C001C003C003C0038003807FF0FFF0070007000F000F000E000E001E001E201C201C60 1C401CC00F800C157F940F¿I¡1E0300370700638700478700C70F000F0F000E0E000E0E000E1E 001E1E401C1C401C1C401C3CC00E7C8007CF80120F7E8E18¿I¡1F1E33B761EF41CFC3CE03C003 80038007800702F702F706FF0CFB98F1F0100F7D8E17¿120 D¡1E03370763874787C70F0F0E0E 0E0E0E0E1E1E1C1C1C1C1C1C3C0E7807F800381078787078F079E063C03F0010167E8E14¿I E /Fj 85 127 df¡FFFFFF80FFFFFF8007C00F8007C0038007C0038007C0018007C001C007C001 C007C000C007C000C007C000C007C000C007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0 000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007 C0000007C0000007C0000007C0000007C00000FFFF0000FFFF00001A227EA11F¿0 D¡000070000000007000000000F800000000F800000001FC00000001FC000000037E000000033E 000000063F000000061F0000000C1F8000000C0F800000180FC000001807C000003007E0000030 03E000006003F000006001F00000C001F80000C000F800018000FC000180007C000300007E0003 00003E000600003F000600001F000E00001F800C00000F801C00000FC018000007C038000007E0 3FFFFFFFE07FFFFFFFF07FFFFFFFF0FFFFFFFFF825237EA22A¿I¡001FF00000FFFE0003F83F80 07E00FC00FC007E01F8003F01F0001F03F0001F83F0001F87E0000FC7E0000FC7E0000FC7E0000 FC7E0000FC7E0000FC7E0000FC3E0000F83F0001F83F0001F81F0001F01F0001F00F8003E00F80 03E0078003C0078003C003C00780C3C00786C1C0070661C0070C60E00E0C60E00E0C7FE00FFC7F E00FFC3FE00FF83FE00FF81F237EA224¿10 D¡000FF1F8003FFFFC00F83FBE01F07F3E03E07E3E 07C07E3E07803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C00FFFFFF E0FFFFFFE007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C000780 3C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C007FF1FFE07F F1FFE01F2380A21D¿I¡000FE000003FF80000F8380001F07C0003E07C0007C07C0007807C0007 803800078000000780000007800000078000000780000007800000FFFFFC00FFFFFC0007807C00 07803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C 0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C007FF1FFC07FF1FFC01A2380A21C¿ I¡000FFC00007FFC0000F87C0001F07C0003E07C0007C07C0007803C0007803C0007803C000780 3C0007803C0007803C0007803C0007803C00FFFFFC00FFFFFC0007803C0007803C0007803C0007 803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C0007803C00 07803C0007803C0007803C0007803C007FF1FFC07FF1FFC01A2380A21C¿I¡0007F03F80003FFC FFE000FC3FE0E001F03FC1F003E03F81F007C03F01F007803E01F007801E00E007801E00000780 1E000007801E000007801E000007801E000007801E0000FFFFFFFFF0FFFFFFFFF007801E01F007 801E00F007801E00F007801E00F007801E00F007801E00F007801E00F007801E00F007801E00F0 07801E00F007801E00F007801E00F007801E00F007801E00F007801E00F007801E00F007801E00 F07FF0FFC7FF7FF0FFC7FF282380A22A¿I¡070F1F1E3C3C7870E040080A76A219¿19 D¡0F800006001FC0000E003CF0001C007878003C00783E00F800703FC7F000F03BFFF000F01838 E000F01800C000F01801C000F018038000F018030000F018070000F0380E000070380C00007830 1C000078703800003CE03000001FC07000000F80E03E000000C07F000001C0F380000180E1C000 0381E0C0000701C0C0000603C0E0000E03C060001C03C060001803C060003803C060007003C060 006003C06000E003C06001C003C0E0018001C0C0038001E0C0070000E1C0060000F3800E00007F 000C00003E0023287DA42A¿37 D¡003E000000007F80000000F380000001E1C0000001C0C00000 03C0C0000003C0C0000003C0C0000003C0C0000003C1C0000003C380000003C380000003C70000 0003CE00000001FC00000001FC03FFC001F803FFC001F0007E0001F000380003F800700007F800 60000F7C00E0001E7C00C0003C3E01C0007C3F018000781F038000F80F870000F80FC60000F807 CE0000F803FC0000F801F80180FC01F801807C00FC03807E01FE03003F0F9F8E001FFE0FFC0007 F801F80022257EA327¿I¡78FCFEFEFE7E0606060E0C1C3838706007107CA20E¿I¡007000E001E0 01C0038007000F000E001E001C003C003C00380078007800700070007000F000F000F000F000F0 00F000F000F000F000F000F000F000F000F0007000700070007800780038003C003C001C001E00 0E000F000700038001C001E000E000700C327DA413¿I¡E0007000780038001C000E000F000700 0780038003C003C001C001E001E000E000E000E000F000F000F000F000F000F000F000F000F000 F000F000F000F000F000E000E000E001E001E001C003C003C00380078007000F000E001C003800 78007000E0000C327DA413¿I¡0001800000018000000180000001800000018000000180000001 8000000180000001800000018000000180000001800000018000000180000001800000018000FF FFFFFFFFFFFFFF0001800000018000000180000001800000018000000180000001800000018000 000180000001800000018000000180000001800000018000000180000001800020227D9C27¿43 D¡78FCFEFEFE7E0606060E0C1C3838706007107C850E¿I¡FFF0FFF0FFF00C037F8B11¿I¡78FCFC FCFC7806067C850E¿I¡0000C00000C00001C00001800001800003800003000003000007000006 00000600000E00000C00000C00001C000018000018000038000030000030000070000060000060 0000E00000C00001C0000180000180000380000300000300000700000600000600000E00000C00 000C00001C0000180000180000380000300000300000700000600000600000E00000C00000C000 0012317DA419¿I¡01F80007FE000F0F001E07803C03C03C03C07801E07801E07801E07801E0F8 01F0F801F0F801F0F801F0F801F0F801F0F801F0F801F0F801F0F801F0F801F0F801F0F801F0F8 01F07801E07801E07801E07801E03C03C03C03C01E07800F0F0007FE0001F80014227EA019¿I¡ 00600000E00003E000FFE000FDE00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E000 01E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E00001E000 01E00001E00001E00001E00001E0007FFF807FFF8011217DA019¿I¡03F8000FFF003C3F80380F C07007E0E007E0F803F0FC03F0FC03F0FC01F0FC01F03003F00003F00003E00007E00007C0000F C0000F80001F00003E00007C0000F80001E00001C0000380300700300E00301C00703800607FFF E0FFFFE0FFFFE0FFFFE014217EA019¿I¡03FC000FFF001E1F80380FC07807E07C07E07E07E07E 03E07C07E03807E00007C00007C0000F80001F80003F0003FC0003FC00001F00000F800007C000 07E00003E00003F03003F0FC03F0FC03F0FC03F0FC03F0F807E06007E0780FC03E1F801FFF0003 F80014227EA019¿I¡000380000380000780000F80000F80001F80003F8000378000678000E780 00C7800187800387800307800607800E07800C0780180780380780300780600780E00780FFFFFC FFFFFC00078000078000078000078000078000078000078000FFFC00FFFC16217FA019¿I¡1800 C01E03C01FFFC01FFF801FFF001FFC001FF00018000018000018000018000018000019FC001BFF 001F0F801E07C01C03C01803E00001E00001F00001F00001F00001F0F801F0F801F0F801F0F801 F0F803E0E003E07007C03807803E1F000FFE0003F80014227EA019¿I¡007F0001FF8003E1C007 80E00F03E01E03E01E03E03C03E03C00007C0000780000782000F9FE00FBFF00FF0780FE03C0FC 03E0FC01E0FC01F0F801F0F801F0F801F0F801F0F801F07801F07801F07801F07C01E03C03E03C 03C01E07C00F0F8007FE0001FC0014227EA019¿I¡6000007000007FFFF07FFFF07FFFF07FFFE0 6000C0E001C0C00380C00300C00700000E00001C0000180000380000380000700000700000F000 00F00000F00001E00001E00001E00001E00001E00003E00003E00003E00003E00003E00003E000 03E00003E00001C00014237DA119¿I¡01FC0007FF001F0F803C03C03801C07001E07000E07000 E07800E07C00E07E01E07F03C03FC7801FFF001FFE0007FE0007FF000FFF801E7FC03C1FE0780F E07003F0F001F0E000F0E00070E00070E00070F000707000E07801E03C03C01F0F800FFF0003FC 0014227EA019¿I¡01F80007FE001F0F001E07803C03C07C03C07801E0F801E0F801E0F801E0F8 01F0F801F0F801F0F801F0F801F0F803F07803F07C03F03C07F01E0FF00FFDF007F9F00041E000 01E00003E00003E07C03C07C03C07C07807C0F00701F003C3E001FF8000FE00014227EA019¿I¡ 78FCFCFCFC7800000000000000000078FCFCFCFC7806157C940E¿I¡78FCFCFCFC780000000000 0000000078F8FCFCFC7C0C0C0C1C181838707060061F7C940E¿I¡FFFFFFFFFFFFFFFF00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFF200C7D 9127¿61 D¡000180000003C0000003C0000003C0000007E0000007E0000007E000000FF000000D F000000DF000000DF0000018F8000018F8000018F80000307C0000307C0000307C0000603E0000 603E0000603E0000C01F0000C01F0000C01F0001FFFF8001FFFF8001800F80030007C0030007C0 030007C0060003E0060003E00E0003E01F0003F0FFE03FFFFFE03FFF20237EA225¿65 D¡FFFFF800FFFFFF0007C01F8007C007C007C007E007C003E007C003F007C003F007C003F007C0 03F007C003F007C003E007C007E007C00FC007C01F8007FFFF0007FFFE0007C01F8007C007C007 C003E007C003F007C001F007C001F807C001F807C001F807C001F807C001F807C001F807C003F0 07C003F007C007E007C00FC0FFFFFF00FFFFFC001D227EA123¿I¡000FF018003FFC1800FE0F38 01F003F807E001F80FC000F80F8000F81F0000783F0000783E0000387E0000387E0000387C0000 18FC000018FC000018FC000000FC000000FC000000FC000000FC000000FC000000FC000000FC00 00187C0000187E0000187E0000183E0000383F0000301F0000700F8000600FC000E007E001C001 F0038000FE0F00003FFE00000FF8001D247DA224¿I¡FFFFF800FFFFFE0007C01F8007C007C007 C001E007C001F007C000F807C0007807C0007C07C0007C07C0003E07C0003E07C0003E07C0003F 07C0003F07C0003F07C0003F07C0003F07C0003F07C0003F07C0003F07C0003F07C0003E07C000 3E07C0003E07C0007C07C0007C07C000F807C000F007C001E007C007C007C01F80FFFFFF00FFFF F80020227EA126¿I¡FFFFFFE0FFFFFFE007C007E007C001E007C000E007C0006007C0007007C0 007007C0003007C0303007C0303007C0303007C0300007C0700007C0F00007FFF00007FFF00007 C0F00007C0700007C0300007C0300007C0300C07C0300C07C0000C07C0001807C0001807C00018 07C0001807C0003807C0007807C000F807C003F0FFFFFFF0FFFFFFF01E227EA122¿I¡FFFFFFE0 FFFFFFE007C007E007C001E007C000E007C0006007C0007007C0007007C0003007C0003007C030 3007C0303007C0300007C0300007C0700007C0F00007FFF00007FFF00007C0F00007C0700007C0 300007C0300007C0300007C0300007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007 C0000007C00000FFFF0000FFFF00001C227EA121¿I¡000FF018003FFC1800FE0F3801F003F807 E001F80FC000F80F8000F81F0000783F0000783E0000387E0000387E0000387C000018FC000018 FC000018FC000000FC000000FC000000FC000000FC000000FC000000FC003FFFFC003FFF7E0000 F87E0000F87E0000F83E0000F83F0000F81F0000F80F8000F80FC000F807E001F801F803F800FE 0F38003FFE18000FF80020247DA227¿I¡FFFE7FFFFFFE7FFF07C003E007C003E007C003E007C0 03E007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E007 FFFFE007FFFFE007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E0 07C003E007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E007C003E0FFFE7FFFFFFE7FFF20227E A125¿I¡FFFEFFFE07C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007 C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007C007C0FFFEFFFE0F227FA112¿ I¡0FFFF00FFFF0001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F 00001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F00001F00301F 00FC1F00FC1F00FC1F00FC1F00F83E00707E0078FC003FF8000FE00014237EA11A¿I¡FFFE07FF 80FFFE07FF8007C001FC0007C000F00007C001E00007C003C00007C007800007C00F000007C01E 000007C03C000007C038000007C070000007C0E0000007C1E0000007C3E0000007C7F0000007CF F8000007DDF8000007F8FC000007F07C000007E07E000007C03F000007C03F000007C01F800007 C00FC00007C00FC00007C007E00007C003F00007C003F00007C001F80007C001F80007C001FE00 FFFE07FFC0FFFE07FFC022227EA127¿I¡FFFF0000FFFF000007C0000007C0000007C0000007C0 000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007 C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C000C007C000C007C000C007C000C0 07C001C007C001C007C0018007C0038007C0038007C0078007C01F80FFFFFF80FFFFFF801A227E A11F¿I¡FFC00003FF80FFE00007FF8007E00007F00007E00007F00006F0000DF00006F0000DF0 0006F0000DF00006780019F00006780019F00006780019F000063C0031F000063C0031F000063C 0031F000061E0061F000061E0061F000061E0061F000060F00C1F000060F00C1F00006078181F0 0006078181F00006078181F0000603C301F0000603C301F0000603C301F0000601E601F0000601 E601F0000601E601F0000600FC01F0000600FC01F0000600FC01F00006007801F0001F807801F0 00FFF0783FFF80FFF0303FFF8029227EA12E¿I¡FFC00FFFFFE00FFF07F001F807F0006007F800 6006FC006006FC0060067E0060063E0060063F0060061F8060061F8060060FC0600607C0600607 E0600603F0600603F0600601F8600600F8600600FC6006007E6006007E6006003F6006001F6006 001FE006000FE006000FE0060007E0060003E0060003E0060001E01F8001E0FFF000E0FFF00060 20227EA125¿I¡000FF000003FFC0000F81F0001E0078007C003E0078001E00F8001F01F0000F8 3E00007C3E00007C7E00007E7E00007E7C00003E7C00003EFC00003FFC00003FFC00003FFC0000 3FFC00003FFC00003FFC00003FFC00003FFC00003F7C00003E7E00007E7E00007E3E00007C3F00 00FC1F0000F80F8001F00F8001F007C003E003F00FC000F81F00003FFC00000FF00020247DA227 ¿I¡FFFFF800FFFFFE0007C01F0007C00FC007C007C007C003E007C003E007C003F007C003F007 C003F007C003F007C003F007C003E007C003E007C007C007C00FC007C01F0007FFFE0007FFF800 07C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C000 0007C0000007C0000007C00000FFFE0000FFFE00001C227EA122¿I¡FFFFE00000FFFFFC000007 C03F000007C00F800007C007C00007C003E00007C003E00007C003F00007C003F00007C003F000 07C003F00007C003E00007C003E00007C007C00007C00F800007C03F000007FFFC000007FFF800 0007C07C000007C03E000007C01F000007C01F000007C00F800007C00F800007C00F800007C00F C00007C00FC00007C00FC00007C00FC00007C00FC0C007C00FE0C007C007E1C0FFFE07F380FFFE 01FF800000007F0022237EA125¿82 D¡03F8300FFE701E0FF03C03F07801F07800F0F00070F000 70F00030F00030F80030F80000FC00007E00007FE0007FFE003FFF801FFFC007FFE001FFF0000F F00003F00001F80000F80000F8C00078C00078C00078E00078E00070F000F0F800F0FC01E0FF07 C0E7FF80C1FE0015247DA21C¿I¡7FFFFFFC7FFFFFFC7C07C07C7007C01C6007C00C6007C00CE0 07C00EE007C00EC007C006C007C006C007C006C007C0060007C0000007C0000007C0000007C000 0007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0 000007C0000007C0000007C0000007C0000007C0000007C00003FFFF8003FFFF801F227EA124¿ I¡FFFE0FFFFFFE0FFF07C001F807C0006007C0006007C0006007C0006007C0006007C0006007C0 006007C0006007C0006007C0006007C0006007C0006007C0006007C0006007C0006007C0006007 C0006007C0006007C0006007C0006007C0006007C0006007C0006007C000E003E000C003E000C0 01E0018001F0038000F80700007E1E00001FFC000007F00020237EA125¿I¡FFFC01FFC0FFFC01 FFC00FC0007E0007C0003C0007C000180007E000380003E000300003E000300001F000600001F0 00600001F000600000F800C00000F800C00000F800C000007C018000007C018000007E03800000 3E030000003E030000003F070000001F060000001F060000000F8C0000000F8C0000000F8C0000 0007D800000007D800000007D800000003F000000003F000000003F000000001E000000001E000 000001E000000000C0000022237FA125¿I¡FFFC3FFF07FFFFFC3FFF07FF0FC003F000F80F8001 F0007007C001F0007007C001F0006007C003F8006003E003F800C003E003F800C003E007FC00C0 03F0067C01C001F0067C018001F0067C018001F00C3E018000F80C3E030000F80C3E030000F818 1F0300007C181F0600007C181F0600007C381F8600007E300F8E00003E300F8C00003E300F8C00 003E6007CC00001F6007D800001F6007D800001FC003F800000FC003F000000FC003F000000FC0 03F000000F8001F00000078001E00000078001E00000070000E00000030000C00030237FA133¿ I¡FFFC01FFE0FFFC01FFE00FE0007E0007E0003C0003E000380003F000300001F000600001F800 600000FC00C000007C00C000007E018000003E038000003F030000001F870000000F860000000F CE00000007CC00000007F800000003F800000003F000000001F000000001F000000001F0000000 01F000000001F000000001F000000001F000000001F000000001F000000001F000000001F00000 0001F00000003FFF8000003FFF800023227FA125¿89 D¡7FFFFE7FFFFE7F007E7C00FC7000F870 01F8E001F0E003F0C007E0C007E0C00FC0C00FC0001F80001F00003F00007E00007E0000FC0000 FC0001F80001F00303F00307E00307E0030FC0030FC0071F80071F00063F000E3E000E7E003EFC 00FEFFFFFEFFFFFE18227DA11E¿I¡FEFEC0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0 C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0FEFE07317BA40E¿I¡FEFE0606060606 060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606 06FEFE07317FA40E¿93 D¡06000F001F8039C070E0E070C0300C077AA119¿I¡1FF0007FFE007C 3F007C0F007C0F80380780000780000F8003FF800FFF803F87807E07807C0780F80780F8078CF8 078CF80F8CFC1F8C7E3FDC3FF3F80FC1E016157E9419¿97 D¡0F0000FF0000FF00001F00000F00 000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F1FC00F7FF00FE0F80FC0 7C0F003E0F003E0F001E0F001F0F001F0F001F0F001F0F001F0F001F0F001F0F001E0F003E0F80 3C0FC07C0EE1F80E7FF00C1FC018237FA21C¿I¡03FE000FFF801F0F803E0F803C0F807C070078 0000F80000F80000F80000F80000F80000F80000F800007C00007C00C03E01C03F01801F87800F FF0003FC0012157E9416¿I¡0000F0000FF0000FF00001F00000F00000F00000F00000F00000F0 0000F00000F00000F00000F00000F003F8F00FFFF01F87F03E01F07C00F07C00F07800F0F800F0 F800F0F800F0F800F0F800F0F800F0F800F07800F07C00F07C01F03E03F01F0FF80FFEFF03F8FF 18237EA21C¿I¡01FC0007FF001F0F803E07C03C03C07C03E07801E0FFFFE0FFFFE0F80000F800 00F80000F80000F800007C00007C00603E00E03F01C00FC3C007FF0001FC0013157F9416¿I¡00 3F0000FF0001FF8003EF8003CF80078F8007800007800007800007800007800007800007800007 8000FFF800FFF80007800007800007800007800007800007800007800007800007800007800007 80000780000780000780000780000780000780007FFC007FFC00112380A20F¿I¡00007803F9FC 0FFFDC1F1FBC3E0F9C7C07C07C07C07C07C07C07C07C07C07C07C03E0F801F1F003FFE003BF800 3000003800003C00003FFF803FFFE01FFFF03FFFF87801F8F0003CE0003CE0001CE0001CF0003C 7000387C00F83F03F00FFFC003FF0016217F9519¿I¡0F000000FF000000FF0000001F0000000F 0000000F0000000F0000000F0000000F0000000F0000000F0000000F0000000F0000000F000000 0F1FC0000F7FF0000FF1F0000FC0F8000F8078000F8078000F0078000F0078000F0078000F0078 000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F007800FFF3 FF80FFF3FF8019237FA21C¿I¡1E003F003F003F003F001E000000000000000000000000000000 0F00FF00FF001F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F00FF E0FFE00B2280A10D¿I¡00F001F801F801F801F800F00000000000000000000000000000007807 F807F800F800780078007800780078007800780078007800780078007800780078007800780078 0078007800780078F878F8F8F8F0F9E07FC03F000D2C82A10F¿I¡0F0000FF0000FF00001F0000 0F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F0FFC0F0FFC0F07E0 0F07C00F07000F0E000F1C000F38000F7C000FFC000FFE000FBF000F1F000F0F800F0FC00F07C0 0F03E00F03E00F03F0FFE7FEFFE7FE17237FA21A¿I¡0F00FF00FF001F000F000F000F000F000F 000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F00 0F000F000F000F000F00FFF0FFF00C2380A20D¿I¡0F1FE07F80FF7FF9FFE0FFF0FBC3E01FC07F 01F00F803E00F00F803E00F00F003C00F00F003C00F00F003C00F00F003C00F00F003C00F00F00 3C00F00F003C00F00F003C00F00F003C00F00F003C00F00F003C00F00F003C00F00F003C00F0FF F3FFCFFFFFF3FFCFFF28157F942B¿I¡0F1FC000FF7FF000FFF1F0001FC0F8000F8078000F8078 000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F00 78000F0078000F0078000F007800FFF3FF80FFF3FF8019157F941C¿I¡00FC0007FF800F03C01E 01E03C00F0780078780078F8007CF8007CF8007CF8007CF8007CF8007CF8007C7800787C00F83C 00F01E01E00F03C007FF8000FC0016157F9419¿I¡0F1FC0FF7FF0FFE1F80FC0FC0F007E0F003E 0F003E0F001F0F001F0F001F0F001F0F001F0F001F0F001F0F003E0F003E0F807C0FC0FC0FE1F8 0F7FF00F1FC00F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F0000FFF000FFF000181F7F 941C¿I¡03F0600FFCE01F8EE03F07E07E03E07C01E07C01E0F801E0F801E0F801E0F801E0F801 E0F801E0F801E07C01E07C01E07E03E03E07E01F0FE00FFDE003F1E00001E00001E00001E00001 E00001E00001E00001E00001E0001FFE001FFE171F7E941A¿I¡0F3E00FFFF80FFEF801FCF800F 8F800F87000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F00000F 00000F0000FFF800FFF80011157F9414¿I¡0FEC3FFC783CF01CE00CE00CF000FE00FFE07FF83F FC0FFC007EC01EC00EE00EE00EF01EFC3CFFF8CFE00F157E9414¿I¡0300030003000300070007 0007000F001F003F00FFF8FFF80F000F000F000F000F000F000F000F000F000F000F0C0F0C0F0C 0F0C0F0C0F1C079807F801F00E1F7F9E13¿I¡0F007800FF07F800FF07F8001F00F8000F007800 0F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078000F0078 000F00F8000F00F8000F01F8000783FC0007FF7F8001FC7F8019157F941C¿I¡FFE3FEFFE3FE1F 00F80F00E00F00E00780C00780C007C1C003C18003C18001E30001E30001E30000F60000F60000 FE00007C00007C00007C0000380000380017157F941A¿I¡FFCFFCFF80FFCFFCFF801F01F03E00 0F01E01C000F01F018000F01F0180007837030000783783000078378300003C638600003C63C60 0003C63C600001EC1CC00001EC1EC00001EC1EC00000F80F800000F80F800000F80F8000007007 00000070070000007007000021157F9424¿I¡7FF3FF007FF3FF000FC1F80003C1E00003E1C000 01E3800000F3000000FE0000007E0000003C0000001E0000003E0000007F00000067800000C7C0 0001C3C0000381E0000781F0000F81F800FFC3FF80FFC3FF80191580941A¿I¡FFE3FEFFE3FE1F 00F80F00E00F00E00780C00780C007C1C003C18003C18001E30001E30001E30000F60000F60000 FE00007C00007C00007C00003800003800003000003000007000006000F86000F8C000F8C000FB 80007F00003E0000171F7F941A¿I¡3FFFC03FFFC03C0FC0380F80301F00703E00607E00607C00 60F80001F00003F00003E0C007C0C00F80C01F80C01F01C03E01807C0380FC0780FFFF80FFFF80 12157F9416¿I¡1E023FEF7FFEF7FC407810057CA019¿126 D E /Fk 14 95 df¡F0F0F0F0F0F0F060606060606060606000000000F0F0F0F004187D970B¿33 D¡0180030006000E000C001800380030007000700060006000E000E000E000E000E000E000E000 E000E000E00060006000700070003000380018000C000E0006000300018009227D9910¿40 D¡C00060003000380018000C000E00060007000700030003000380038003800380038003800380 038003800380030003000700070006000E000C001800380030006000C00009227E9910¿I¡000C 0000000C0000000C0000000C0000000C0000000C0000000C0000000C0000000C0000000C000000 0C0000000C0000FFFFFF80FFFFFF80000C0000000C0000000C0000000C0000000C0000000C0000 000C0000000C0000000C0000000C0000000C0000000C0000191A7E951F¿43 D¡078018603030703860186018E01CE01CE01CE01CE01CE01CE01CE01CE01CE01C601860187038 303018600FC00E167E9514¿48 D¡03000700FF00FF000700070007000700070007000700070007 000700070007000700070007000700FFF0FFF00C167D9514¿I¡1FC07FF070F8F87CF83CF83CF8 1C003C003C0078007800F001E003C007000E001C043804700CFFF8FFF8FFF80E167E9514¿I¡0F C03FE078F078787C7878783878007800F001E00FC000F00078003C003CF83CF83CF83CF878F0F8 7FF01FC00E167E9514¿I¡00300070007000F001700270067004700870107020706070C070FFFF FFFF0070007000700070007007FF07FF10167F9514¿I¡30183FF83FF03FC02000200020002000 2FC038F020780038003C003C703CF03CF03CF03CC07870F03FE01F800E167E9514¿I¡40007FFE 7FFE7FFEC00C801880300020006000C000C0018001800380038003800780078007800780078007 8007800F177E9614¿55 D¡0FC03FE078707038E038E018E01CE01CE01CE01C703C707C38DC0F9C 001C003878387878787079E03FC01F000E167E9514¿57 D¡FFFFFF80FFFFFF8000000000000000 0000000000000000000000000000000000FFFFFF80FFFFFF80190A7E8D1F¿61 D¡1824428108047B9614¿94 D E /Fl 43 122 df¡000FC0003FE000787000F03001E00001C000 03C00003C00003C00003C00003E00003F00001FC0001FE00007F0001FF0003FF80078F800F0780 1F03803E03803E03807C03807C03807C0380FC0300F80300F80700F80700F80E00780E00781C00 7C38003FF8000FE00001000014247EA216¿14 D¡000F80003FC00079E000F0E001E0F003E0F003 C0F007C0F00780F00F80F00F00F01F00F01F01F03F01F03E01F03E01F03FFFF07FFFE07FFFE07C 03E07C07E07C07C0F807C0F807C0F80F80F80F80F80F00F01F00701E00703C00787C0078780038 F0003FE0000F800014237EA217¿18 D¡07FFFFE01FFFFFE03FFFFFE07FFFFFC07830C000E070C0 00C061C0000061C00000E1C00000E1C00001C1C00001C1C00001C1C00003C1C0000381C0000781 E0000781E0000F01E0000F01F0000F01F0000E00E0001B157F941C¿25 D¡007FFFC001FFFFC007 FFFFC00FFFFF800F87C0001F03E0003E01E0003C01E0007801E0007801E000F803E000F803C000 F003C000F003C000F0078000F0078000700F0000781E00003C7C00003FF800000FC000001A157E 941C¿27 D¡0000300000003000000070000000700000006000000060000000E0000000E0000000 C0000000C0000001C0000001C0000001800000018000003FF80000FFFE0003E31F00078307800F 0707801E0703C03E0603C03C0603C0780E03C0780E03C0780C07C0F80C0780F01C0780F01C0F80 F0180F0078181E0078383C003C3878003E31F0001FFFE00007FF00000070000000600000006000 0000E0000000E0000000C0000000C0000001C0000001C00000018000001A2D7EA21E¿30 D¡0000070000000600000006000000060000000E0000000C0000000C0000000C0000001C000000 18000000180000001800000038000000300007C030781FE030F83CF070FC38F060FC70F060FC61 F0603CE1E0E03C01E0C01803E0C01803C0C01803C1C03807C180300781807007818060078380E0 078301C007C3038003E30F0003F73E0000FFF800003FE00000060000000E0000000C0000000C00 00000C0000001C0000001800000018000000180000001800001E2D80A220¿32 D¡78FCFCFCFC7806067C850E¿58 D¡78FCFEFEFE7E0606060E0C1C3838706007107C850E¿I¡00 00000C0000003C000000F8000003E000000F8000003E000000F8000003E000000F8000003E0000 00F8000003E000000F8000003E000000F8000000F80000003E0000000F80000003E0000000F800 00003E0000000F80000003E0000000F80000003E0000000F80000003E0000000F80000003C0000 000C1E1E7C9A27¿I¡0000C00000C00001C0000180000180000380000300000300000700000600 000600000E00000C00000C00001C00001800001800003800003000003000007000006000006000 00E00000C00001C0000180000180000380000300000300000700000600000600000E00000C0000 0C00001C0000180000180000380000300000300000700000600000600000E00000C00000C00000 12317DA419¿I¡80000000F00000007C0000001F00000007C0000001F00000007C0000001F0000 0007C0000001F00000007C0000001F00000007C0000001F00000007C0000007C000001F0000007 C000001F0000007C000001F0000007C000001F0000007C000001F0000007C000001F0000007C00 0000F0000000C00000001E1E7C9A27¿I¡00FFFFFC0000FFFFFF000007C01F800007C00FC0000F C007C0000F8007C0000F8007E0000F8007E0001F8007C0001F000FC0001F000FC0001F001F8000 3F001F00003E003E00003E00FC00003FFFF000007FFFF000007C00F800007C007C00007C007E00 00FC003E0000F8003E0000F8003F0000F8003F0001F8003E0001F0007E0001F0007E0001F000FC 0003F000FC0003E001F80003E003F00007E00FC000FFFFFF8000FFFFFC000023227EA126¿66 D¡00007F80C00003FFE180000FE0F380003F003F80007E001F8000F8001F0001F0000F0003E000 0F0007E0000F000FC0000E001F80000E001F80000E003F00000E003F00000C007E00000C007E00 0000007E00000000FE00000000FC00000000FC00000000FC00000000FC00000000F800003000F8 00003000F800007000F800006000F80000E000FC0000C0007C0001C0007C000380003E00070000 3F000E00001F803C00000FE0F8000003FFE0000000FF80000022247DA224¿I¡00FFFFFFE000FF FFFFE00007C007E00007C001E0000FC000E0000F8000E0000F8000C0000F8000C0001F8000C000 1F00C0C0001F00C0C0001F01C0C0003F018000003E038000003E078000003FFF8000007FFF0000 007C0F0000007C070000007C07000000FC06000000F806018000F806038000F800030001F80003 0001F000070001F000060001F0000E0003F0001C0003E0003C0003E0007C0007E003F800FFFFFF F800FFFFFFF00023227EA125¿69 D¡00FFE00FFF00FFE00FFF0007E001F80007F000E0000FF000 E0000DF800C0000DF800C0000CF801C0001CFC01C00018FC018000187C018000187E038000387E 038000303E030000303F030000301F070000701F070000601F860000600F860000600FCE0000E0 0FCE0000C007CC0000C007EC0000C007FC0001C003FC00018003F800018003F800018001F80003 8001F800030000F000070000F0000F8000F000FFF0007000FFF000600028227EA128¿78 D¡00007F00000003FFE000000F81F000003E007800007C007C0000F8003E0001F0001E0003E000 1F0007C0001F000F80001F000F80001F801F00001F803F00001F803F00001F807E00001F807E00 001F807E00001F80FC00003F00FC00003F00FC00003F00FC00003E00FC00007E00F800007E00F8 0000FC00F80000FC00F80001F800F80001F000FC0003F0007C0007E0007C0007C0003E000F8000 3E001E00001F007C00000FC1F8000003FFE0000000FF00000021247DA226¿I¡00FFFFF80000FF FFFE000007C01F00000FC00F80000FC007C0000F8007C0000F8007C0001F8007C0001F800FC000 1F000FC0001F000FC0003F000F80003F001F80003E001F00003E003E00007E007C00007E01F800 007FFFE000007FFF000000FC00000000FC00000000F800000000F800000001F800000001F80000 0001F000000001F000000003F000000003F000000003E000000003E000000007E0000000FFFE00 0000FFFE00000022227EA120¿I¡00007F00000003FFE000000F81F000003E00F800007C007C00 00F8003E0001F0003E0003E0001F0007C0001F000FC0001F000F80001F801F80001F803F00001F 803F00001F807E00001F807E00001F807E00001F80FC00003F00FC00003F00FC00003F00FC0000 3E00FC00007E00F800007E00F80000FC00F80000FC00F80000F800F80001F000F80F03F0007C3F 83E0007C39C7C0003C70CF80003E60DE00001F607C00000FE1F8000003FFE0100000FFE0100000 00E030000000E060000000F1E0000000FFE0000000FFC0000000FFC0000000FF800000007F0000 00007E0000212D7DA227¿I¡1FFFFFFF1FFFFFFF1F01F01F3C01F00F3803F0073003E0077003E0 066003E006E007E006E007C006C007C006C007C006000FC000000F8000000F8000000F8000001F 8000001F0000001F0000001F0000003F0000003E0000003E0000003E0000007E0000007C000000 7C0000007C000000FC000000F8000000F8000001F80000FFFFF000FFFFE00020227EA11D¿84 D¡FFFC00FFE0FFFC00FFE00FE0003E0007C000380007E000300007E000600003E000C00003F001 C00003F003800001F003000001F806000001F80C000000F81C000000FC38000000FC300000007C 600000007EC00000007FC00000003F800000003F000000003E000000003E000000003E00000000 3C000000007C000000007C000000007C000000007800000000F800000000F800000000F8000000 01F80000003FFF8000003FFF80000023227EA11D¿89 D¡0003E00007E0000F60001E60001C6000 386000786000786000F0E000F0C001E0C001E1C001E18003E38003C30003C70003CE0007DC0007 9C0007B80007F0000FE0000FC0000FC0000F80000F00000F00001F00007F0000F70000E700E007 01E00783C003FF0001FE00006000132480A215¿96 D¡007CF001FFF007C7F00F83E01F03E01E01 E03E03E03E03C07C03C07C03C07C07C0FC0780F80780F80786F80F8EF80F0C781F0C783F1C3C7F B83FE7F80FC3E017157E941A¿I¡03E0003FE0003FC00007C00007C00007C00007800007800007 80000F80000F00000F00000F00001F00001E7C001FFF001FCF803F07803E07C03C03C03C07C07C 07C07807C07807C0780FC0F80F80F00F80F00F80F01F00F01F00703E00707C0078F8003FF0000F C00012237EA215¿I¡007F0001FFC003E3C00787C00F07C01F07C03E07803E00007C00007C0000 7C0000FC0000F80000F80000F800007800C07801C07C03803E1F001FFE0007F00012157E9416¿ I¡00001F0001FF0001FE00003E00003E00003E00003C00003C00007C00007C0000780000780000 F80000F8007CF001FFF007C7F00F83F01F03E01E01E03E03E03E03E07C03C07C03C07C07C0FC07 C0F80780F80786F80F8EF80F8C781F0C783F1C3C7FB83FE7F80FC3E018237EA21A¿I¡00FE0003 FF000FC3801F01803E01807C01807C0380FC1F00FFFE00FFF000F80000F80000F00000F00000F0 0000F00180F003807807007C3E003FFC000FE00011157D9417¿I¡00003F000000FF800001EF80 0001CF800003CF800003CF000003C0000007C00000078000000780000007800000078000000F80 00000F000001FFFC0001FFFC00000F0000001F0000001E0000001E0000001E0000001E0000001E 0000003E0000003C0000003C0000003C0000003C0000007C000000780000007800000078000000 78000000F8000000F0000000F0000000F0000000F0000001E0000079E0000079C00000FBC00000 FB8000007F0000003E000000192D7EA218¿I¡000F9E003FFE00F8FE01F07E03E07C03C03C07C0 7C07C07C0F80780F80780F80F81F80F81F00F01F00F01F01F01F01F00F03E00F07E0078FE007FF E001FBC00003C00007C00007C0000780780F80780F00F81F00F87E00FFF8003FE000171F809418 ¿I¡0038007C007C00780078000000000000000000000000000000000FC01FE039E031E071E061 E0E3E003C003C007C0078007800F800F0C1F1C1E181E181E381E701FE007C00E2280A111¿105 D¡0000F00001F00001F00001F00001E00000000000000000000000000000000000000000000000 00003F00007F8000E7C001C3C00383C00303C00707C00007C0000780000780000F80000F80000F 00000F00001F00001F00001E00001E00003E00003E00003C00003C00007C00007C0000780078F8 0078F000F9F000FBE000FF80007E0000142C81A115¿I¡00F8000FF8000FF00001F00001F00001 F00001E00001E00001E00003E00003C00003C00003C00007C0000780F80783FC07879C0F8E3C0F 1C7C0F387C0FF07C1FC0781FC0001FF0001EFC003E7C003C3E003C1E0C3C1E1C7C3E18783C1878 3E38781E70F81FE07007C016237EA21A¿I¡01F01FF01FE003E003E003E003C003C007C007C007 8007800F800F800F000F001F001F001E001E003E003E003C003C007C007C00780078C0F8C0F9C0 F180F180FB807F003E000C237EA20F¿I¡0F81FC07E0001FC7FF1FF8003BEF0F3C780031FC0FF0 3C0061F807E03C0061F007C03C00E1E00F807C0003E00F80780003C00F00780003C00F00780003 C01F00F80007C01F00F00007801E00F00007801E01F0C007803E01E1C00F803E01E1800F003C03 E3800F003C03C3000F007C03EF001F007C01FE000E003800F8002A1580942C¿I¡0F81F8001FC7 FE003BEF1E0031FC0F0061F80F0061F00F00E1E01F0003E01E0003C01E0003C01E0003C03E0007 C03C0007803C0007807C30078078700F8078600F00F8E00F00F0C00F00FBC01F007F800E003E00 1C1580941E¿I¡003F0001FFC003E3E00780F00F00F01F00F83E00F83E00F87C00F87C00F87C01 F8FC01F0F801F0F801F0F803E07803C07807C07C0F803E3F001FFC0007F00015157E9418¿I¡03 E0F80007F3FE000EFF9F000C7E0F00187C0F801878078038F80F8000F80F8000F00F8000F00F80 01F01F8001F01F0001E01F0001E01F0003E03E0003E03E0003E07C0003E0F80007F1F00007FFE0 00079F8000078000000F8000000F8000000F0000000F0000001F0000001F0000001E000000FFE0 0000FFE00000191F819419¿I¡007C3001FFF007C7F00F83F01F03E01E01E03E01E03E03E07C03 C07C03C07C03C0FC07C0F80780F80780F80780F80F80781F00783F003C7F003FFF000FDE00001E 00001E00003E00003C00003C00003C00007C0000780007FF800FFF80141F7E9416¿I¡007E0001 FF8003C38003878007078007078007030007E00007FC0007FF0007FF0001FF80001F8038078078 0780F80700F80700F80E00F03E007FF8001FE00011157E9417¿115 D¡007000F000F000F001F0 01F001E001E003E003E0FFFCFFFC07C007C0078007800F800F800F000F001F001F001E001E0C3E 1C3E183C383C303E701FE00FC00E1F7F9E12¿I¡07C01E001FE01E003CF03E0038F03C0070F03C 0061F03C00E1E07C0001E0780003E0780003C0780003C0F80007C0F0000780F0000780F0C00781 F1C00781E1800781E1800783E38007CFF70003FEFF0001F87C001A1580941D¿I¡07C01E0F001F E01E1F003CF03E1F8038F03C1F8070F03C1F8061F03C0780E1E07C078001E078030003E0780300 03C078030003C0F8070007C0F806000780F006000780F00E000780F00C000780F01C000781F018 000781F0380003E7F8F00003FF7FE00000FE1F80002115809424¿119 D¡07E1F00FF3F81C7F1C 383E3C703C7C603C7CE07C7C007C7800780000780000F80000F00000F00078F00C79F01CF9F018 F9E038F3F070E7F0E07F7FC03C1F8016157E941C¿I¡07C00F1FE00F3CF01F38F01E70F01E61F0 1EE1E03E01E03C03E03C03C03C03C07C07C0780780780780780780F80780F00781F00781F007C7 F003FFE000FDE00001E00003E00803C03E07C03E07803E0F003C1E00387C003FF8000FE000181F 809418¿I E /Fm 31 122 df¡3C7EFFFFFFFF7E3C08087C8710¿46 D¡3C7EFFFFFFFF7E3C0000 000000003C7EFFFFFFFF7E3C08167C9510¿58 D¡0003FF00C0003FFFE1C000FFFFF7C001FF80FF C007FC003FC00FF8001FC01FE0000FC01FC00007C03FC00003C07F800003C07F800003C07F8000 01C0FF000001C0FF00000000FF00000000FF00000000FF00000000FF00000000FF00000000FF00 000000FF00000000FF000000007F800001C07F800001C07F800001C03FC00003C01FC00003801F E00007800FF8000F0007FC003E0001FF80FC0000FFFFF800003FFFE0000003FF000022227DA129 ¿67 D¡FFFFFF8000FFFFFFF800FFFFFFFC0007F801FF0007F8007F8007F8001FC007F8000FE007 F80007E007F80007F007F80007F007F80003F807F80003F807F80003F807F80003FC07F80003FC 07F80003FC07F80003FC07F80003FC07F80003FC07F80003FC07F80003FC07F80003FC07F80003 F807F80003F807F80003F807F80007F007F80007F007F8000FE007F8001FC007F8003F8007F801 FF00FFFFFFFE00FFFFFFF800FFFFFFC00026227EA12C¿I¡FFFFF0FFFFF0FFFFF003FC0003FC00 03FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC00 03FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC0003FC00 FFFFF0FFFFF0FFFFF014227FA116¿73 D¡FFFFF000FFFFF000FFFFF00007F8000007F8000007F8 000007F8000007F8000007F8000007F8000007F8000007F8000007F8000007F8000007F8000007 F8000007F8000007F8000007F8000007F8000007F8003807F8003807F8003807F8007007F80070 07F8007007F800F007F800F007F801F007F803F007F80FE0FFFFFFE0FFFFFFE0FFFFFFE01D227E A122¿76 D¡FFFC00001FFF80FFFC00001FFF80FFFE00003FFF8007FE00003FF00007FE00003FF0 00077F000077F000077F000077F000073F8000E7F000073F8000E7F000071FC001C7F000071FC0 01C7F000071FC001C7F000070FE00387F000070FE00387F0000707F00707F0000707F00707F000 0703F80E07F0000703F80E07F0000703F80E07F0000701FC1C07F0000701FC1C07F0000700FE38 07F0000700FE3807F00007007F7007F00007007F7007F00007007F7007F00007003FE007F00007 003FE007F00007001FC007F00007001FC007F00007000F8007F000FFF80F80FFFF80FFF80F80FF FF80FFF80700FFFF8031227EA136¿I¡0007FE0000003FFFC00000FFFFF00003FE07FC0007F801 FE000FE0007F001FC0003F801FC0003F803F80001FC03F80001FC07F80001FE07F00000FE07F00 000FE0FF00000FF0FF00000FF0FF00000FF0FF00000FF0FF00000FF0FF00000FF0FF00000FF0FF 00000FF0FF00000FF07F00000FE07F80001FE07F80001FE03F80001FC01FC0003F801FE0007F80 0FF000FF0007F801FE0003FE07FC0000FFFFF000003FFFC0000007FE000024227DA12B¿79 D¡FFFFFF8000FFFFFFE000FFFFFFF80007F803FC0007F800FE0007F800FF0007F8007F0007F800 7F8007F8007F8007F8007F8007F8007F8007F8007F8007F8007F8007F8007F0007F800FF0007F8 00FE0007F803FC0007FFFFF80007FFFFE00007FFFF800007F800000007F800000007F800000007 F800000007F800000007F800000007F800000007F800000007F800000007F800000007F8000000 FFFFC00000FFFFC00000FFFFC0000021227EA127¿I¡FFFFFF0000FFFFFFE000FFFFFFF80007F8 03FC0007F800FE0007F800FF0007F8007F8007F8007F8007F8007F8007F8007F8007F8007F8007 F8007F8007F800FF0007F800FE0007F803FC0007FFFFF80007FFFFE00007FFFFF00007F80FF800 07F807FC0007F803FE0007F801FE0007F801FE0007F801FE0007F801FE0007F801FE0007F801FE 0007F801FE0007F801FE0707F801FF0707F800FF8FFFFFC0FFFEFFFFC03FFCFFFFC00FF828227E A12B¿82 D¡01FF06000FFFCE001FFFFE003F83FE007E007E007E003E00FC001E00FC001E00FC00 0E00FE000E00FF000000FFC00000FFFE00007FFFE0007FFFF8003FFFFC003FFFFE001FFFFE0007 FFFF0001FFFF00000FFF800000FF8000007F8000003F80E0001F80E0001F80E0001F80F0001F00 F8003F00FC003F00FF80FE00FFFFFC00E7FFF800C0FFC00019227DA120¿I¡FFFFC7FFFC1FFFFF FFC7FFFC1FFFFFFFC7FFFC1FFF07F8003FC000E007F8003FC000E003FC003FE001C003FC003FE0 01C003FE003FE003C001FE007FF0038001FE007FF0038001FF007FF0078000FF00FFF8070000FF 00E7F80700007F80E7F80E00007F81C3FC0E00007FC1C3FC0E00003FC1C3FE1C00003FC381FE1C 00003FE381FE3C00001FE781FF3800001FE700FF3800001FF700FF7800000FFF00FFF000000FFE 007FF0000007FE007FE0000007FC003FE0000007FC003FE0000003FC003FC0000003F8001FC000 0003F8001FC0000001F8001F80000001F0000F80000000F0000F00000000E00007000038227FA1 3B¿87 D¡0FFE00003FFFC0007FFFE0007F07F0007F03F8007F01F8007F01F8003E01F8000001F8 0001FFF8000FFFF8003FE1F8007F01F800FE01F800FC01F800FC01F800FC01F800FE03F8007F0F F8007FFEFF803FFCFF800FE03F8019167E951C¿97 D¡01FF8007FFE01FFFF03FC7F03F87F07F07 F07E07F0FE03E0FE0000FE0000FE0000FE0000FE0000FE0000FE00007F00007F00703F80F03FE1 E01FFFE007FF8001FE0014167E9519¿99 D¡0001FF000001FF000001FF0000003F0000003F0000 003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0000003F0003FE3F000FFFFF00 1FFFFF003FC1FF007F807F007F003F007E003F00FE003F00FE003F00FE003F00FE003F00FE003F 00FE003F00FE003F00FE003F007E003F007F007F007F00FF003FC3FF001FFFFFE00FFFBFE003FC 3FE01B237EA220¿I¡01FE0007FF800FFFE01FC7E03F03F07F01F07E01F8FE01F8FFFFF8FFFFF8 FFFFF8FE0000FE0000FE0000FE00007F00007F00383F80781FE0F00FFFF007FFC000FF0015167E 951A¿I¡001FE000FFF001FFF803FBF807F3F80FE3F80FC3F80FC1F00FC0000FC0000FC0000FC0 000FC000FFFE00FFFE00FFFE000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0 000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0007FFC007FFC007FFC0015237EA212¿I¡01 FF1F8007FFFFC00FFFFFC01F83F7C03F01FFC03F01F9003F01F8003F01F8003F01F8003F01F800 3F01F8001F83F0000FFFE0001FFFC0001DFF00001C0000001C0000001E0000001FFFF0001FFFFE 000FFFFF001FFFFF807FFFFF807E003FC0FC000FC0F80007C0F80007C0FC000FC07E001F807F80 7F803FFFFF000FFFFC0001FFE0001A217F951D¿I¡FF800000FF800000FF8000001F8000001F80 00001F8000001F8000001F8000001F8000001F8000001F8000001F8000001F8000001F87F8001F 9FFC001FBFFE001FF8FF001FE07F001FC03F001FC03F001F803F001F803F001F803F001F803F00 1F803F001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F00FFF1FFE0FFF1FF E0FFF1FFE01B237DA220¿I¡1E003F807F807F807F807F803F801E000000000000000000000000 00FF80FF80FF801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F80 FFF0FFF0FFF00C247EA30F¿I¡FF800000FF800000FF8000001F8000001F8000001F8000001F80 00001F8000001F8000001F8000001F8000001F8000001F8000001F81FF801F81FF801F81FF801F 80F8001F81F0001F87C0001F8F80001F9F00001FBE00001FFF00001FFF00001FFF80001FDFC000 1F8FE0001F07E0001F03F0001F03F8001F01FC001F00FC00FFE1FFC0FFE1FFC0FFE1FFC01A237E A21E¿107 D¡FF80FF80FF801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F 801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F80FFF0FFF0FFF00C23 7EA20F¿I¡FF07FC07FC00FF1FFE1FFE00FF3FFF3FFF001F787FF87F801FE03FE03F801FC01FC0 1F801FC01FC01F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F 801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F801F80 1F80FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF02C167D9533¿I¡FF07F800FF1FFC00FF3FFE00 1F78FF001FE07F001FC03F001FC03F001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F 001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F00FFF1FFE0FFF1FFE0FFF1FFE01B16 7D9520¿I¡00FF0007FFE00FFFF01F81F83F00FC7E007E7E007E7E007EFE007FFE007FFE007FFE 007FFE007FFE007FFE007F7E007E7F00FE3F00FC1F81F80FFFF007FFE000FF0018167E951D¿I¡ FF87F800FFBFFE00FFFFFF001FF07F801FC03FC01F801FC01F801FC01F801FE01F800FE01F800F E01F800FE01F800FE01F800FE01F800FE01F801FE01F801FC01F803FC01FE03F801FF0FF801FFF FF001FBFFE001F8FF0001F8000001F8000001F8000001F8000001F8000001F8000001F800000FF F00000FFF00000FFF000001B207E9520¿I¡FF1F80FF7FE0FF7FF01FF7F01FE7F01FC7F01FC7F0 1F83E01F80001F80001F80001F80001F80001F80001F80001F80001F80001F80001F8000FFF800 FFF800FFF80014167E9518¿114 D¡0FFB803FFF807FFF807C0F80F00380F00380F80000FF0000 FFF8007FFE007FFF001FFF8007FFC0007FC0E007C0F003C0F003C0F807C0FE0F80FFFF80FFFF00 C7FC0012167E9517¿I¡01C00001C00001C00001C00003C00003C00007C00007C0000FC0003FC0 00FFFF00FFFF00FFFF000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0000FC0 000FC3800FC3800FC3800FC3800FC3800FE78007FF0007FE0001FC0011207F9F16¿I¡FF81FF00 FF81FF00FF81FF001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F 001F803F001F803F001F803F001F803F001F803F001F807F001F80FF001FC1FF000FFFFFE00FFF BFE003FC3FE01B167D9520¿I¡FFF03FE0FFF03FE0FFF03FE00FC00E000FE01E0007E01C0007E0 1C0003F0380003F0380003F8780001F8700001FCF00000FCE00000FCE000007FC000007FC00000 7FC000003F8000003F8000001F0000001F0000000E0000000E0000001C00007C1C0000FE3C0000 FE380000E0780000F0F000007FE000003FC000001F0000001B207F951E¿121 D E end TeXDict begin @letter gsave 90 rotate 4 72 mul .55 -72 mul moveto /Times-Roman findfont 20 scalefont setfont 0.3 setgray (astro-ph/9403066 31 Mar 1994) show grestore bop 219 50 a Fm(On)19 b(Determining)e(the)i(Sp)r(ectrum)d(of)i(Primord)o(ial) g(Inhom)o(og)o(eneit)n(y)546 110 y(from)d(the)k Fl(C)t(O)q(B)r(E)941 92 y Fk(1)980 110 y Fm(DMR)g(Sky)g(Maps:)848 169 y(I.)g(Metho)r(d)700 349 y Fj(Krzysztof)e(M.)f(G\023)-25 b(orski)1151 331 y Fk(2)p Fi(;)6 b Fk(3)p Fi(;)h Fk(4)835 528 y Fj(ABSTRA)o(CT)75 618 y(The)21 b(natural)h(approac)o(h)d(to)j(a)f(sp)q(ectral)h(analysis)g(of)g (data)f(distributed)h(on)f(the)h(sky)f(emplo)o(ys)0 707 y(spherical)12 b(harmonic)e(decomp)q(osition.)20 b(A)12 b(common)d(problem)h(encoun)o(tered) g(in)j(practical)g(astronom)o(y)0 797 y(is)f(the)g(lac)o(k)g(of)g(full)h(sky) f(co)o(v)o(erage)e(in)i(the)g(a)o(v)m(ailable)i(data.)20 b(F)l(or)10 b(example,)i(the)g(remo)o(v)m(al)f(of)g(the)h(galactic)0 887 y(plane)19 b(data)g(from)e(the)i Fl(C)t(O)q(B)r(E)i Fj(DMR)d(sky)h(maps)d (compromises)g(F)l(ourier)h(analysis)j(of)f(the)g(cosmic)0 976 y(micro)o(w)o(a)o(v)o(e)e(bac)o(kground)h(\(CMB\))i(temp)q(erature)d (distribution)k(due)e(to)h(the)f(loss)h(of)f(orthogonalit)o(y)0 1066 y(of)d(the)f(spherical)h(harmonics.)k(An)15 b(explicit)k(metho)q(d)14 b(for)h(constructing)h(orthonorm)o(al)e(functions)h(on)0 1156 y(an)k(incomplete)h(\(e.g.)31 b(Galaxy-cut\))21 b(sphere)e(is)h(presen)o (ted.)29 b(These)19 b(functions)h(should)f(b)q(e)h(used)e(in)0 1245 y(the)j(prop)q(er)f(F)l(ourier)h(analysis)h(of)f(the)g Fl(C)t(O)q(B)r(E)j Fj(DMR)d(sky)g(maps)e(to)j(pro)o(vide)e(the)i(correct)f (input)0 1335 y(for)e(the)i(determination)e(of)h(the)g(sp)q(ectrum)e(of)i (primordial)f(inhomogeneit)o(y)l(.)31 b(The)20 b(results)f(of)h(suc)o(h)0 1425 y(an)d(analysis)i(are)e(presen)o(ted)g(in)h(an)g(accompan)o(ying)e Fh(L)m(etter)p Fj(.)25 b(A)18 b(similar)g(algebraic)h(construction)f(of)0 1514 y(appropriate)e(functions)g(can)h(b)q(e)g(devised)g(for)f(other)g (astronomical)g(applications.)0 1664 y Fh(Subje)m(ct)i(he)m(adings)p Fj(:)24 b(Cosmic)15 b(micro)o(w)o(a)o(v)o(e)g(bac)o(kground,)f(Metho)q(ds:)22 b(Analytical)p 0 1939 600 2 v 28 1977 a Fk(1)75 1995 y Fj(The)h(National)j (Aeronautics)e(and)e(Space)i(Administration/Go)q(ddard)e(Space)h(Fligh)o(t)i (Cen)o(ter)0 2054 y(\(NASA/GSF)o(C\))20 b(is)g(resp)q(onsible)g(for)f(the)h (design,)g(dev)o(elopmen)o(t,)f(and)g(op)q(eration)h(of)g(the)g Fh(Cosmic)0 2114 y(Backgr)m(ound)15 b(Explor)m(er)g(\(COBE\))p Fj(.)d(Scien)o(ti\014c)h(guidance)f(is)h(pro)o(vided)e(b)o(y)h(the)g Fl(C)t(O)q(B)r(E)j Fj(Science)e(W)l(ork-)0 2174 y(ing)k(Group.)k(GSF)o(C)16 b(is)h(also)g(resp)q(onsible)g(for)f(the)h(dev)o(elopmen)o(t)f(of)g(the)h (analysis)h(soft)o(w)o(are)d(and)h(for)0 2234 y(the)h(pro)q(duction)f(of)h (the)g(mission)e(data)i(sets.)0 2275 y Fk(2)45 2293 y Fj(Univ)o(ersities)25 b(Space)d(Researc)o(h)f(Asso)q(ciation,)26 b(NASA/Go)q(ddard)c(Space)h(Fligh) o(t)g(Cen)o(ter,)h(Co)q(de)0 2353 y(685,)16 b(Green)o(b)q(elt,)h(Maryland)f (20771)0 2395 y Fk(3)40 2413 y Fj(On)h(lea)o(v)o(e)h(from)e(W)l(arsa)o(w)g (Univ)o(ersit)o(y)j(Observ)m(atory)l(,)e(Aleje)i(Ujazdo)o(wskie)f(4,)g (00-478)f(W)l(arsza)o(w)o(a,)0 2473 y(P)o(oland)0 2514 y Fk(4)39 2533 y Fj(e-mail:)22 b Fh()q(.go)q(v)963 2670 y Fj(1)p eop bop 741 50 a Fj(1.)22 b(INTR)o(ODUCTION)75 139 y(Analysis)h(of)f(the)g (\014rst)f(y)o(ear)g(of)h Fl(C)t(O)q(B)r(E)i Fj(DMR)e(mission)f(data)g (resulted)h(in)g(the)g(disco)o(v)o(ery)g(of)0 229 y(temp)q(erature)17 b(anisotrop)o(y)h(on)g(the)h(micro)o(w)o(a)o(v)o(e)d(sky)j(of)g(cosmological) g(origin)g(\(Smo)q(ot)f Fh(et)h(al.)29 b Fj(1992,)0 319 y(Bennett)24 b Fh(et)g(al.)43 b Fj(1992,)25 b(W)l(righ)o(t)e Fh(et)h(al.)43 b Fj(1992\).)g(A)24 b(summ)o(ary)d(of)i(the)h(results)f(from)f(t)o(w)o(o)h(y) o(ears)0 408 y(of)f(observ)m(ations)f(w)o(as)g(presen)o(ted)g(in)h(Bennett)h Fh(et)f(al.)38 b Fj(\(1994\).)g(The)21 b Fl(C)t(O)q(B)r(E)k Fj(DMR)c(instrumen)o(t)0 498 y(has)f(observ)o(ed)f(the)i(micro)o(w)o(a)o(v)o (e)e(sky)i(at)g(three)f(frequencies)i(\(31.5,)f(53,)h(and)e(90)g(GHz\))i (with)f(pairs)0 588 y(of)i(7)88 570 y Fg(\016)134 588 y Fj(\(FWHM\))h(an)o (tennas)e(separated)g(b)o(y)h(60)936 570 y Fg(\016)959 588 y Fj(.)41 b(The)23 b(temp)q(erature)f(di\013erence)i(measurem)o(en)n(ts)0 677 y(w)o(ere)19 b(used)g(to)g(construct)g(whole)h(sky)g(anisotrop)o(y)f (maps)e(\(Janssen)i(&)g(Gulkis)i(1992\))e(binned)h(in)o(to)0 767 y(6144)25 b(equal)g(area)g(\()p Ff(\030)j Fj(2)492 749 y Fg(\016)498 767 y Fl(:)p Fj(6)16 b Ff(\002)h Fj(2)634 749 y Fg(\016)640 767 y Fl(:)p Fj(6\))25 b(pixels)h(on)f(a)f(quadrilateralized)k (spherical)d(cub)q(e)g(pro)s(jection)0 857 y(\(White)g(&)e(Stem)o(w)o(edel)f (1992\).)43 b(The)23 b(temp)q(erature)f(\015uctuation)i(assigned)f(to)h(a)f (giv)o(en)h(pixel)h Fl(p)p Fj(,)0 946 y(\001\()p Fl(p)p Fj(\))14 b Ff(\021)g Fl(\016)r(T)6 b(=T)h Fj(\()p Fl(\022)334 953 y Fi(p)357 946 y Fl(;)h(\036)409 953 y Fi(p)432 946 y Fj(\),)16 b(is)g(primarily)g(due)f(to)h(cosmic)e(micro)o(w)o(a)o(v)o(e)g(bac)o(kground) f(\(CMB\))k(radiation,)0 1036 y(emission)d(from)f(the)i(Galaxy)l(,)h(and)e (receiv)o(er)i(noise.)21 b(Systematic)15 b(errors)e(in)i(the)g(measurem)o(en) o(ts)d(ha)o(v)o(e)0 1126 y(b)q(een)20 b(carefully)h(studied)f(\(Kogut)g Fh(et)h(al.)32 b Fj(1992,)20 b(Bennett)h Fh(et)f(al.)33 b Fj(1994\),)20 b(and)f(are)h(ignored)f(in)i(the)0 1215 y(presen)o(t)15 b(analysis.)75 1305 y(The)24 b(observ)o(ed)f(full)j(sky)e(temp)q(erature)f(distribution,)k (\001\()p Fl(p)p Fj(\))g(=)f(\001)1415 1312 y Fi(C)r(M)t(B)1521 1305 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))17 b(+)f(\001)1698 1312 y Fi(Galaxy)1831 1305 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))h(+)0 1395 y(\001)42 1402 y Fi(N)t(oise)151 1395 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\),)g(can)f(b)q(e)h(expanded)f(in)h(spherical)g (harmonics)190 1564 y(\001\()p Fl(p)p Fj(\))d(=)361 1501 y Fi(‘)378 1506 y Fe(max)370 1517 y Fd(X)372 1624 y Fi(‘)p Fk(=0)507 1502 y Fi(‘)479 1517 y Fd(X)459 1624 y Fi(m)p Fk(=)p Fg(\000)p Fi(‘)581 1509 y Fd(nh)637 1564 y Fl(a)663 1543 y Fi(C)r(M)t(B)663 1576 y(‘m)782 1564 y Fj(+)d Fl(a)858 1540 y Fi(Galaxy)858 1579 y(‘m)991 1509 y Fd(i)1023 1564 y Fl(w)1060 1543 y Fi(D)q(M)t(R)1059 1576 y(‘)1179 1564 y Fj(+)g Fl(a)1255 1543 y Fi(N)t(oise)1255 1576 y(‘m)1365 1509 y Fd(o)1406 1564 y Fl(w)1443 1540 y Fi(pix)1442 1579 y(‘)1503 1564 y Fl(Y)1532 1571 y Fi(‘m)1586 1564 y Fj(\()p Fl(\022)1628 1571 y Fi(p)1652 1564 y Fl(;)d(\036)1704 1571 y Fi(p)1727 1564 y Fj(\))p Fl(:)126 b Fj(\(1\))0 1740 y(Here,)16 b(the)f Fl(Y)244 1747 y Fi(‘m)314 1740 y Fj(are)g(real,)h(orthonormal)d (spherical)i(harmonics)p Ff(y)m Fj(,)h Fl(w)1307 1722 y Fi(D)q(M)t(R)1306 1754 y(‘)1430 1740 y Fj(are)f(the)h(\014lter)f(co)q(e\016cien)o(ts)0 1829 y(of)k(the)g(DMR)g(b)q(eam)f(pattern)g(\(W)l(righ)o(t)i Fh(et)f(al.)30 b Fj(1994\),)20 b(and)e Fl(w)1224 1805 y Fi(pix)1223 1844 y(‘)1303 1829 y Fj(are)g(the)i(\014lter)f(co)q(e\016cien)o(ts)h(used)0 1919 y(to)j(mo)q(del)f(the)h(extra)g(smo)q(othing)f(due)g(to)h(pixelizati)q (on)j(of)d(the)g(data)f(\(actually)j(a)e(circular)g(top-)0 2009 y(hat)e(windo)o(w)f(of)g(solid)i(angle)f(\012)629 2016 y Fi(pix)709 2009 y Fj(=)f(4)p Fl(\031)r(=)p Fj(6144\).)34 b Fl(a)1041 2016 y Fi(‘m)1117 2009 y Fj(are)20 b(harmonic)f(co)q(e\016cien)o (ts)i(of)f(the)h(CMB)0 2098 y(anisotrop)o(y)l(,)d(galactic)i(emission,)d(and) h(instrumen)o(t)e(noise.)27 b(In)17 b(the)i(sum)d(o)o(v)o(er)h Fl(‘)p Fj(,)h(the)g(lo)o(w)o(er)g(limit)i(is)0 2188 y(tak)o(en)12 b(delib)q(erately)j(at)e Fl(‘)h Fj(=)f(0;)h(although)e(the)h(instrumen)o(t)d (do)q(es)i(not)g(directly)i(measure)c(the)j(absolute)p 0 2245 600 2 v 28 2320 a Ff(y)24 b Fl(Y)104 2327 y Fi(‘m)158 2320 y Fj(\()p Fl(\022)q(;)8 b(\036)p Fj(\))22 b(=)353 2261 y Fd(q)p 403 2261 99 2 v 409 2300 a Fk(2)p Fi(‘)p Fk(+1)p 409 2308 87 2 v 442 2337 a(2)502 2263 y Fd(q)p 552 2263 162 2 v 558 2296 a Fk(\()p Fi(‘)p Fg(\000j)p Fi(m)p Fg(j)p Fk(\)!)p 558 2308 150 2 v 558 2337 a(\()p Fi(‘)p Fk(+)p Fg(j)p Fi(m)p Fg(j)p Fk(\)!)713 2320 y Fl(P)752 2294 y Fg(j)p Fi(m)p Fg(j)745 2335 y Fi(‘)813 2320 y Fj(\(cos)9 b Fl(\022)q Fj(\))p Fl(f)c Fj(\()p Fl(\036)p Fj(\))p Fl(;)22 b Fj(where)e Fl(f)5 b Fj(\()p Fl(\036)p Fj(\))22 b(=)1410 2280 y Fd(\000)1433 2320 y Fj(\(2)p Fl(\031)r Fj(\))1526 2302 y Fg(\000)p Fk(1)p Fi(=)p Fk(2)1620 2320 y Fj(,)g Fl(\031)1686 2302 y Fg(\000)p Fk(1)p Fi(=)p Fk(2)1788 2320 y Fj(cos)8 b Fl(m\036)p Fj(,)0 2410 y(or)17 b Fl(\031)92 2391 y Fg(\000)p Fk(1)p Fi(=)p Fk(2)194 2410 y Fj(sin)9 b Ff(j)p Fl(m)p Ff(j)p Fl(\036)366 2369 y Fd(\001)388 2410 y Fj(,)17 b(for)g Fl(m)h Fj(=)d(0,)i Fl(¿)f Fj(0,)h(or)g Fl(¡)e Fj(0.)25 b Fl(P)998 2391 y Fi(m)991 2424 y(‘)1036 2410 y Fj(\()p Fl(x)p Fj(\))1102 2381 y Fi(m¿)p Fk(0)1127 2410 y Fj(=)e(\()p Ff(\000)p Fj(1\))1291 2391 y Fi(m)1329 2410 y Fj(\(1)12 b Ff(\000)g Fl(x)1464 2391 y Fk(2)1487 2410 y Fj(\))1506 2391 y Fi(m=)p Fk(2)1601 2390 y Fi(d)1622 2375 y Fe(m)p 1590 2398 77 2 v 1590 2427 a Fi(dx)1634 2417 y Fe(m)1673 2410 y Fl(P)1705 2417 y Fi(‘)1724 2410 y Fj(\()p Fl(x)p Fj(\),)19 b(where)0 2499 y Fl(P)32 2506 y Fi(‘)51 2499 y Fj(\()p Fl(x)p Fj(\))c(=)213 2480 y Fk(1)p 191 2488 66 2 v 191 2517 a(2)211 2507 y Fe(‘)228 2517 y Fi(‘)p Fk(!)279 2480 y Fi(d)300 2465 y Fe(‘)p 268 2488 61 2 v 268 2517 a Fi(dx)312 2507 y Fe(‘)335 2499 y Fj(\()p Fl(x)382 2481 y Fk(2)416 2499 y Ff(\000)c Fj(1\))510 2481 y Fi(‘)546 2499 y Fj(are)16 b(Legendre)g(p)q(olynomials.)963 2670 y(2)p eop bop 0 50 a Fj(mean)13 b(temp)q(erature)h(on)h(the)g(sky)l(,)h(b)q(oth)f Fl(a)806 26 y Fi(Galaxy)806 63 y Fk(00)955 50 y Fj(and)g(an)g(arbitrary)f (\(but)i(small\))f(o\013set)g(in)o(tro)q(duced)0 139 y(b)o(y)e(the)g(map)e (making)i(algorithm)g(exist.)22 b(Similarly)l(,)14 b(the)g Fh(a)h(priori)g Fj(CMB)e(dip)q(ole)h(anisotrop)o(y)f(remo)o(v)m(al)0 229 y(emplo)o(y)o(ed)d(in)j(the)f(t)o(w)o(o)g(y)o(ear)f(data)h(analysis)h (\(Bennett)g Fh(et)g(al.)21 b Fj(1994\))12 b(is)g(only)h(appro)o(ximate)e (and)g(lea)o(v)o(es)0 319 y(a)16 b(small)g(residual)g Fl(‘)e Fj(=)f(1)j(comp)q(onen)o(t)f(in)h(the)g(maps.)k(Due)c(to)g(the)h(pixel)h (size,)e(a)g(formal)f(upp)q(er)h(limit)0 408 y(in)h(the)f(sum)e(o)o(v)o(er)h Fl(‘)h Fj(is)h(near)f Fl(‘)573 415 y Fi(max)668 408 y Ff(\030)e Fj(100)i(for)g(the)g(ra)o(w,)f(noise-dominated)g(maps.)k(Ho)o(w)o(ev)o(er,)d (the)g(7)1927 390 y Fg(\016)0 498 y Fj(FWHM)j(DMR)g(an)o(tennas)f(are)g (sensitiv)o(e)j(to)f(sky)f(signals)h(only)g(up)f(to)g Fl(‘)f Ff(\030)g Fj(30,)i(so)f(that)g(at)h Fl(‘)1851 481 y Fi(¿)1848 509 y Ff(\030)1900 498 y Fj(30)0 588 y(\001\()p Fl(p)p Fj(\))d(in)g(eq.\(1\)) h(is,)e(in)i(practice,)f(dominated)e(en)o(tirely)j(b)o(y)e(the)h Fl(a)1254 570 y Fi(N)t(oise)1254 602 y(‘m)1380 588 y Fj(term.)75 677 y(A)e(ma)s(jor)e(aim)h(of)h(the)g(DMR)f(data)h(analysis)h(is)f(to)g (extract)h(the)f(cosmological)g(signal)h(\001)1766 684 y Fi(C)r(M)t(B)1872 677 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\),)0 767 y(or)j(the)h(co)q(e\016cien)o(ts)g Fl(a)434 749 y Fi(C)r(M)t(B)434 781 y(‘m)561 767 y Fj(from)e(the)i(sky)f (maps.)29 b(T)l(o)20 b(ac)o(hiev)o(e)g(this,)g(one)g(needs)f(to)g(iden)o (tify)j(and)0 857 y(separate)g(the)h(signals)g(due)g(to)g(receiv)o(er)g (noise)g(and)f(galactic)j(emission.)40 b(The)22 b(receiv)o(er)h(noise)g(in)0 946 y(a)h(giv)o(en)h(map)e(can)h(b)q(e)h(w)o(ell)h(c)o(haracterized)e (statisticall)q(y)j(using)e(the)f(kno)o(wn)g(prop)q(erties)g(of)h(the)0 1036 y(radiometer)14 b(and)h(the)h(sky)g(co)o(v)o(erage.)21 b(The)16 b(dominan)o(t)e(galactic)j(emission)e(can)h(b)q(e)g(eliminated)h (most)0 1126 y(easily)24 b(b)o(y)e(remo)o(ving)f(all)j(pixels)g(within)g(20)e (degrees)g(of)h(the)f(galactic)j(plane.)40 b(A)23 b(more)d(detailed)0 1215 y(approac)o(h)f(is)i(to)g(mo)q(del)f(the)h(galactic)i(emission)d(in)i (detail)g(utilizi)q(ng)h(the)e(m)o(ultifrequency)g(nature)0 1305 y(of)g(the)g(data)g(\(Bennett)h Fh(et)f(al.)35 b Fj(1992\).)g(The)21 b(results)f(of)h(suc)o(h)f(mo)q(delling)h(indicate)i(that)e(galactic)0 1395 y(emission)f(at)h(high)g(latitudes)i(is)e(relativ)o(ely)j(w)o(eak,)d (while)i(the)e(emission)f(in)h(the)g(plane)g(cannot)g(b)q(e)0 1484 y(remo)o(v)o(ed)e(accurately)j(enough)e(to)h(w)o(arran)o(t)e(using)i (the)g(data)g(for)g(anisotrop)o(y)g(studies.)35 b(Th)o(us)20 b(the)0 1574 y(tec)o(hnique)i(of)f(cutting)i(the)e(plane)h(and)f(ignoring)g (the)h(high-latitude)h(emission)d(app)q(ears)h(to)g(yield)0 1664 y(the)15 b(b)q(est)h(com)o(bination)e(of)i(minimizing)f(galactic)i (emission)d(while)j(maximizing)e(the)g(signal)h(to)g(noise)0 1753 y(ratio,)h(since)g(the)g(mo)q(delling)g(tec)o(hnique)g(includes)h(the)e (relativ)o(ely)k(noisy)d(31.5)f(GHz)h(DMR)f(data.)75 1843 y(Implemen)o(ting)h (a)h(galactic)j(cut)e(in)g(the)f(data)h(creates)f(a)h(problem)e(for)h(F)l (ourier)g(analysis)h(of)g(the)0 1933 y(sky)f(maps,)e(since)i(the)g (drastically)i(reduced)d(sky)h(co)o(v)o(erage)f(\(e.g.,)h(a)g Ff(j)p Fl(b)p Ff(j)e Fj(=)f(20)1507 1915 y Fg(\016)1548 1933 y Fj(Galaxy)k(cut)f(results)0 2022 y(in)j Ff(\030)g Fj(35\045)f(loss)h(in)g (the)g(solid)g(angle\))h(do)q(es)e(not)h(pro)o(vide)g(supp)q(ort)e(for)i(the) f(orthogonalit)o(y)i(of)f(the)0 2112 y(spherical)c(harmonics)d(\(eq.)23 b(1\).)75 2202 y(In)18 b(this)h Fh(L)m(etter)p Fj(,)f(a)h(metho)q(d)e(for)h (generating)g(an)g(orthonormal)f(basis)h(of)g(functions)h(on)f(the)h(pix-)0 2291 y(elized,)i(Galaxy-cut)e Fl(C)t(O)q(B)r(E)i Fj(DMR)d(sky)h(is)g(presen)o (ted.)27 b(This)18 b(metho)q(d)g(is)h(a)f(practical)i(implemen-)0 2381 y(tation)e(of)f(the)g(Gram-Sc)o(hm)n(idt)e(orthogonalization)j(\(see)f (e.g.)23 b(Kostrikin)18 b(&)e(Manin)h(1989\))g(of)g(a)g(set)963 2670 y(3)p eop bop 0 50 a Fj(of)19 b(linearly)i(indep)q(enden)o(t)d(v)o(ectors.)29 b(These)18 b(algebraically)k(constructed)c(orthonorma)o(l)f(basis)i(func-)0 139 y(tions)h(are)f(used)g(for)g(\(1\))h(a)f(prop)q(er)f(F)l(ourier)h (analysis)h(of)g(the)f(reduced)g(co)o(v)o(erage)f(sky)i(maps,)e(\(2\))i(a)0 229 y(deriv)m(ation)e(of)g(the)f(correlation)h(matrices)e(of)h(F)l(ourier)f (amplitudes)h(for)f(the)i(mo)q(del)e(anisotrop)o(y)h(and)0 319 y(the)j(instrumen)o(tal)e(noise)h(pattern,)h(and)e(\(3\))j(a)e (computation)f(of)i(the)f(lik)o(eli)q(ho)q(o)q(d)j(function)e(for)f(the)0 408 y(cosmological)g(structure)e(formation)g(mo)q(del)h(parameters)d(to)k(b)q (e)f(inferred)g(from)f(the)h(exp)q(erimen)o(tal)0 498 y(data.)75 588 y(Hereafter:)j(b)q(old,)15 b(upp)q(er)f(case)g(letters)h(denote)f (matrices;)g(b)q(old,)h(lo)o(w)o(er)f(case)h(letters)g(denote)f(v)o(ec-)0 677 y(tors;)h(subscripts)e Fl(i;)k(j;)f(k)r(;)g(l)f Fj(denote)g(indices)h(of) f(orthonorma)o(l)e(functions;)i(and)f(indices)i(or)e(subscripts)0 767 y Fl(p;)j(q)h Fj(are)e(pixel)j(lab)q(els,)f(whic)o(h)e(iden)o(tify)i(the) f(angular)f(p)q(osition)i(on)e(the)h(sky)l(.)258 884 y(2.)22 b(OR)l(THONORMAL)16 b(FUNCTIONS)h(AND)g(F)o(OURIER)e(ANAL)l(YSIS)601 974 y(ON)h(AN)i(INCOMPLETE)e(SPHERE)75 1064 y(Consider)h(a)h(linear)g(space)g Ff(F)637 1071 y Fi(‘)654 1076 y Fe(max)745 1064 y Fj(of)g(b)q(ounded)f (functions)h(on)f(a)h(sphere)e(spanned)g(b)o(y)i(spherical)0 1153 y(harmonics)g(up)i(to)g(order)f Fl(‘)537 1160 y Fi(max)619 1153 y Fj(.)33 b(Let)21 b(us)f(form)e(an)i(\()p Fl(‘)1061 1160 y Fi(max)1157 1153 y Fj(+)13 b(1\))1253 1135 y Fk(2)1276 1153 y Fj(-dimensional)19 b(v)o(ector)i Fm(y)g Fj(=)f(\()p Fl(Y)1882 1160 y Fk(0)p Fi(;)p Fk(0)1936 1153 y Fj(,)0 1243 y Fl(Y)29 1250 y Fk(1)p Fi(;)p Fg(\000)p Fk(1)114 1243 y Fj(,)k Fl(Y)181 1250 y Fk(1)p Fi(;)p Fk(0)235 1243 y Fj(,)g Fl(Y)302 1250 y Fk(1)p Fi(;)p Fk(1)356 1243 y Fj(,)g Fl(Y)423 1250 y Fk(2)p Fi(;)p Fg(\000)p Fk(2)508 1243 y Fj(,)h Fl(Y)576 1250 y Fk(2)p Fi(;)p Fg(\000)p Fk(1)661 1243 y Fj(,)f Fl(:)8 b(:)g(:)p Fj(,)24 b Fl(Y)824 1250 y Fi(‘)841 1255 y Fe(max)913 1250 y Fi(;‘)942 1255 y Fe(max)1016 1243 y Fj(\).)41 b(An)22 b(index)i(pair,)g(\()p Fl(‘;)8 b(m)p Fj(\))p Fl(;)23 b Fj(of)g(the)g(spherical)0 1333 y(harmonic)14 b(degree)i(and)f(order)g(is)i(mapp)q(ed)d(in)o(to)j Fl(i)d Fj(=)f Fl(‘)1043 1315 y Fk(2)1076 1333 y Fj(+)d Fl(‘)f Fj(+)h(1)h(+)e Fl(m)p Fj(,)16 b(a)g(single)i(index)e(of)h(the)f(v)o(ector)0 1422 y Fl(y)24 1429 y Fi(i)41 1422 y Fj(.)32 b(The)20 b(in)o(v)o(erse)g (mapping)e(is)j(giv)o(en)f(b)o(y)g Fl(‘)f Fj(=)h(in)o(teger)8 b(\()1104 1383 y Ff(p)p 1146 1383 103 2 v 39 x Fl(i)j Ff(\000)g Fj(1\),)21 b(and)e Fl(m)h Fj(=)f Fl(i)14 b Ff(\000)f Fj(\()p Fl(‘)1648 1404 y Fk(2)1684 1422 y Fj(+)g Fl(‘)g Fj(+)g(1\).)33 b(A)0 1512 y(function)14 b Fl(f)20 b Ff(2)14 b(F)319 1519 y Fi(‘)336 1524 y Fe(max)424 1512 y Fj(is)h(de\014ned)d(as)i(a)g(\014nite)g(F)l (ourier)f(series)h Fl(f)5 b Fj(\(\012\))15 b(=)1334 1475 y Fd(P)1387 1487 y Fk(\()p Fi(‘)1420 1492 y Fe(max)1491 1487 y Fk(+1\))1558 1472 y Fc(2)1387 1527 y Fi(i)p Fk(=1)1587 1512 y Fl(a)1613 1519 y Fi(i)1638 1512 y Fl(y)1662 1519 y Fi(i)1679 1512 y Fj(\(\012\))g Ff(\021)f Fm(a)1849 1494 y Fi(T)1886 1512 y Ff(\001)6 b Fm(y)q Fj(,)0 1602 y(where)19 b Fl(a)173 1609 y Fi(i)208 1602 y Fj(=)265 1561 y Fd(R)288 1619 y Fk(4)p Fi(\031)343 1602 y Fl(d)p Fj(\012)8 b Fl(f)d Fj(\(\012\))j Fl(y)548 1609 y Fi(i)567 1602 y Fj(\(\012\).)31 b(F)l(or)18 b(an)o(y)h(functions)g Fl(f)s(;)26 b(g)20 b Ff(2)e(F)1290 1609 y Fi(‘)1307 1614 y Fe(max)1401 1602 y Fj(de\014ne)g(the)i(scalar)f(pro)q(duct)0 1691 y(sp)q(eci\014c)e(to)g(the)g(pixelized)i(sky:)293 1830 y Ff(h)p Fl(f)h(g)r Ff(i)401 1845 y Fg(f)p Fi(f)t(ull)11 b(sk)q(y)q Fg(g)604 1830 y Ff(\021)i Fj(\012)692 1837 y Fi(pix)842 1783 y Fd(X)760 1892 y Fi(p)p Fg(2f)p Fi(f)t(ull)e(sk)q(y)q Fg(g)1003 1830 y Fl(f)5 b Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))15 b Fl(g)r Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))g Ff(\031)1266 1762 y Fd(Z)1294 1875 y Fk(4)p Fi(\031)1349 1830 y Fl(d)p Fj(\012)f Fl(f)5 b Fj(\(\012\))15 b Fl(g)r Fj(\(\012\))p Fl(;)229 b Fj(\(2\))0 1997 y(where)17 b Ff(f)p Fl(f)5 b(ul)q(l)17 b(sk)r(y)r Ff(g)h Fj(denotes)g(the)g(en)o(tire)g(set)g(of)g(6144)g(sky)g(map) e(pixels.)27 b(Spherical)19 b(harmonics)c(are)0 2087 y(orthonormal)f(in)j (the)g(actual)g(DMR)f(pixelized)j(sky)e(scalar)g(pro)q(duct,)1352 2046 y Fd(\012)1376 2087 y Fm(y)12 b Ff(\001)f Fm(y)1474 2069 y Fi(T)1505 2046 y Fd(\013)1529 2107 y Fg(f)p Fi(f)t(ull)g(sk)q(y)q Fg(g)1732 2087 y Fj(=)j Fm(I)p Fj(,)i(to)g(an)0 2176 y(absolute)h(accuracy)f (b)q(etter)h(than)f(10)717 2158 y Fg(\000)p Fk(3)787 2176 y Fj(for)h Fl(‘)c Ff(\024)h Fj(30.)75 2266 y(When)20 b(a)f(Galaxy)i(cut)f(is)h (applied)f(to)g(the)g(sky)g(map)e(the)i(set)g(of)g(pixels)i(that)e(en)o(ter)f (the)h(scalar)0 2356 y(pro)q(duct)c(is)h(reduced.)k(An)c(explicit)i(notation) f(for)e(this)h(is)531 2494 y Ff(h)p Fl(f)j(g)r Ff(i)639 2509 y Fg(f)p Fi(cut)11 b(sk)q(y)q Fg(g)826 2494 y Fj(=)i(\012)914 2501 y Fi(pix)1055 2447 y Fd(X)982 2556 y Fi(p)p Fg(2f)p Fi(cut)e(sk)q(y)q Fg(g)1209 2494 y Fl(f)5 b Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))15 b Fl(g)r Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))p Fl(:)467 b Fj(\(3\))963 2670 y(4)p eop bop 0 50 a Fj(F)l(or)15 b(example,)g(the)i(Galaxy)g(cut)f(at)h Ff(j)p Fl(b)p Ff(j)d Fj(=)f(20)865 32 y Fg(\016)904 50 y Fj(reduces)i(the)h (n)o(um)o(b)q(er)d(of)k(pixels)g(from)d(6144)i(to)h(4016.)0 139 y(If)k(only)h(a)f(subset)f(of)h(a)g(sphere)f(pro)o(vides)g(supp)q(ort)g (for)g(the)h(scalar)g(pro)q(duct,)h(then)e(the)i(spherical)0 229 y(harmonics)e(are)h(linearly)j(indep)q(enden)o(t)e(due)f(to)h(their)h (di\013eren)o(t)f(functional)h(forms,)e(but)h(are)f(not)0 319 y(orthogonal.)k(A)18 b(new)f(functional)i(basis,)f(orthonorma)o(l)e(in)i(the) g(scalar)g(pro)q(duct)f(of)g(eq.)26 b(\(3\),)18 b(can)g(b)q(e)0 408 y(algebraically)h(constructed)d(from)f(the)i(functions)f Fm(y)i Fj(as)e(follo)o(ws.)75 498 y(Ev)m(aluate)i(the)f(coupling)g(matrix)f (for)g(the)h(spherical)g(harmonics)d(on)j(the)f(cut)h(sky)730 602 y Fd(\012)757 642 y Fj( )753 643 y Fm(y)c Ff(\001)824 642 y Fj( )820 643 y Fm(y)851 622 y Fi(T)883 602 y Fd(\013)906 662 y Fg(f)p Fi(cut)f(sk)q(y)q Fg(g)1094 643 y Ff(\021)h Fm(W)q Fl(:)666 b Fj(\(4\))0 787 y(Here,)140 786 y( )137 787 y Fm(y)22 b Fj(are)e(spherical)h(harmonics)d(with)k(amplitudes)e(sligh)o(tly)j (suppressed)18 b(b)o(y)i(the)h(factor)g Fl(w)1887 763 y Fi(pix)1886 804 y(‘)p Fk(\()p Fi(i)p Fk(\))0 877 y Fj(\(e.g.)27 b Fl(w)158 853 y Fi(pix)157 890 y Fk(30)234 877 y Ff(\030)16 b Fj(0)p Fl(:)p Fj(93\),)i(due)g(to)g(pixelizati)q(on.)29 b(The)18 b(Ko)o(w)o (alewski-Gram)f(determinan)o(t)f(det)9 b Fm(W)19 b Fj(\(San-)0 966 y(sone)13 b(1959\),)i(is)f(an)g(indicator)h(of)f(whether)g(a)g(set)g(of)g (underlying)h(functions)f(is)g(linearly)i(indep)q(enden)o(t.)0 1056 y(In)i(the)h(case)f(of)h(reduced)e(sky)i(co)o(v)o(erage,)f Fm(W)i Fj(is)f(a)f(non-diagonal,)g(symmetric,)f(non-singular,)h(p)q(os-)0 1146 y(itiv)o(e)i(de\014nite)e(matrix.)25 b(Hence,)19 b Fm(W)f Fj(can)g(b)q(e)g(Choleski-decomp)q(osed)e(in)o(to)j(the)f(pro)q(duct)f(of)h (a)f(lo)o(w)o(er)0 1235 y(triangular)g(matrix)f Fm(L)h Fj(and)f(its)h(transp) q(ose)837 1380 y Fm(W)e Fj(=)e Fm(L)f Ff(\001)f Fm(L)1068 1359 y Fi(T)1099 1380 y Fl(:)773 b Fj(\(5\))0 1524 y(The)16 b(essen)o(tial)h(p)q (oin)o(t)f(of)h(this)f(metho)q(d)f(relates)i(to)f(the)g(observ)m(ation)h (that)f(Choleski)h(decomp)q(osition)0 1614 y(of)g(the)g(coupling)g(matrix)f Fm(W)h Fj(pro)o(vides)f(a)h(direct)g(means)e(of)h(Gram-Sc)o(hm)o(idt)e (orthogonalization.)75 1703 y(Compute)g(the)h(in)o(v)o(erse)g(matrix)f(\000) -29 b(\000)700 1701 y(\000)f(\000)701 1703 y(\000)14 b(=)g Fm(L)833 1685 y Fg(\000)p Fk(1)887 1703 y Fj(,)h(and)g(de\014ne)f(a)i(new)f (set)g(of)h(functions)f(on)g(the)g(cut)h(sky)794 1848 y Fl( )-31 b( )795 1846 y( )h( )797 1848 y( )18 b Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))d(=)f(\000)-30 b(\000)979 1846 y(\000)h(\000)981 1848 y(\000)11 b Ff(\001)1051 1847 y Fj( )1048 1848 y Fm(y)q Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))p Fl(:)730 b Fj(\(6\))0 1992 y(By)17 b(construction)238 2081 y Fd(D)269 2137 y Fl( )-31 b( )270 2135 y( )h( )272 2137 y( )30 b Ff(\001)11 b Fl( )-31 b( )360 2135 y( )h( )362 2137 y( )412 2112 y Fi(T)444 2081 y Fd(E)474 2171 y Fg(f)p Fi(cut)11 b(sk)q(y)q Fg(g)661 2137 y Fj(=)j(\000)-29 b(\000)716 2135 y(\000)f(\000)717 2137 y(\000)11 b Ff(\001)784 2096 y Fd(\012)811 2136 y Fj( )808 2137 y Fm(y)h Ff(\001)878 2136 y Fj( )875 2137 y Fm(y)906 2116 y Fi(T)937 2096 y Fd(\013)961 2157 y Fg(f)p Fi(cut)f(sk)q(y)q Fg(g)1145 2137 y Ff(\001)g Fj(\000)-30 b(\000)1171 2135 y(\000)h(\000)1173 2137 y(\000)1204 2113 y Fi(T)1249 2137 y Fj(=)14 b(\000)-30 b(\000)1303 2135 y(\000)h(\000)1305 2137 y(\000)11 b Ff(\001)g Fm(L)g Ff(\001)g Fm(L)1476 2116 y Fi(T)1519 2137 y Ff(\001)g Fj(\000)-29 b(\000)1546 2135 y(\000)f(\000)1547 2137 y(\000)1578 2113 y Fi(T)1623 2137 y Fj(=)14 b Fm(I)p Fl(:)174 b Fj(\(7\))0 2281 y(Hence,)16 b(the)f(functions)g Fl( )-30 b( )460 2279 y( )f( )461 2281 y( )34 b Fj(are)15 b(orthonormal)e(on)h(the)i(pixelized,)h (cut)f(sky)l(,)f(and)f(are)h(suitable)h(for)f(the)0 2371 y(F)l(ourier)c (analysis)h(of)g(functions)g(in)h Ff(F)702 2378 y Fi(‘)719 2383 y Fe(max)804 2371 y Fj(with)g(supp)q(ort)e(restricted)h(to)g(the)g(cut)g (sky)l(.)21 b(This)12 b(algorithm)0 2460 y(has)k(b)q(een)g(n)o(umerically)h (implemen)o(ted)d(for)i Fl(‘)866 2467 y Fi(max)962 2460 y Fj(=)e(30.)21 b(Orthonormalit)o(y)16 b(of)g(the)h(resulting)g(961)f Fl( )-30 b( )1898 2458 y( )f( )1899 2460 y( )0 2550 y Fj(functions)17 b(w)o(as)f(ac)o(hiev)o(ed)g(to)h(an)f(absolute)h(accuracy)f(b)q(etter)h(than) g(10)1359 2532 y Fg(\000)p Fk(7)1412 2550 y Fj(.)963 2670 y(5)p eop bop 75 50 a Fj(Using)17 b(the)g(new)f(basis)g Fl( )-30 b( )527 48 y( )f( )528 50 y( )19 b Fj(,)e(a)f(function)h Fl(f)5 b Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))16 b(=)d Fm(a)1034 32 y Fi(T)1076 50 y Ff(\001)e Fm(y)q Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))18 b(can)e(b)q(e)h(F)l(ourier)e(decomp)q(osed)g (in)i(the)0 139 y(cut)g(sky:)342 229 y Fl(f)5 b Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))p Ff(j)448 238 y Fi(p)p Fg(2f)p Fi(cut)12 b(sk)q(y)q Fg(g)684 229 y Fj(=)h Fm(c)761 209 y Fi(T)804 229 y Ff(\001)e Fl( )-30 b( )831 227 y( )f( )832 229 y( )19 b Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))p Fl(;)64 b Fj(where)41 b Fm(c)14 b Fj(=)g Ff(h)p Fl(f)20 b( )-31 b( )1349 227 y( )h( )1351 229 y( )19 b Ff(i)1421 238 y Fg(f)p Fi(cut)11 b(sk)q(y)q Fg(g)1594 229 y Fl(:)278 b Fj(\(8\))0 354 y(It)21 b(follo)o(ws)h(from)d(eq.\(6\))i(that)g(the)g(relations)h(b)q(et) o(w)o(een)e(expansion)h(co)q(e\016cien)o(ts)g(in)g(the)g Fm(y)h Fj(and)e Fl( )-30 b( )1898 352 y( )f( )1899 354 y( )0 443 y Fj(bases)16 b(are)647 533 y Fm(c)e Fj(=)g Fm(L)773 512 y Fi(T)816 533 y Ff(\001)d Fm(a)p Fl(;)63 b Fj(and)41 b Fm(a)14 b Fj(=)f(\000)-29 b(\000)1164 531 y(\000)f(\000)1165 533 y(\000)1196 509 y Fi(T)1239 533 y Ff(\001)11 b Fm(c)p Fl(:)583 b Fj(\(9\))0 658 y(It)17 b(is)g(imp)q(ortan)o(t)e(to)i(note)f(that)h(due)f(to)g(the)h(triangular)f (form)f(of)i Fm(L)f Fj(and)g(\000)-29 b(\000)1414 656 y(\000)f(\000)1415 658 y(\000,)16 b(eac)o(h)g(co)q(e\016cien)o(t)i Fl(c)1843 665 y Fi(i)1875 658 y Fj(is)f(a)0 747 y(com)o(bination)f(of)h(co)q(e\016cien)o (ts)h Fl(a)620 754 y Fi(j)658 747 y Fj(of)f(order)f Fl(j)h Ff(\025)d Fl(i)p Fj(.)24 b(Hence,)17 b(truncating)g(the)h(\014rst)e(four)g (comp)q(onen)o(ts)0 837 y(of)h(the)g(v)o(ector)g Fm(c)g Fj(unam)o(biguously)e (remo)o(v)o(es)f(the)j(monop)q(ole)f(and)g(dip)q(ole)j(degrees)d(of)h (freedom)e(from)0 927 y(the)k(temp)q(erature)e(map,)g(but)i(do)q(es)f(not)h (a\013ect)h(the)f(information)f(con)o(ten)o(t)g(of)h(the)g(map)e(for)h (higher)0 1016 y(orders)d(of)i Fl(‘)p Fj(.)k(This)c(prop)q(ert)o(y)f(is)h(a)f (consequence)h(of)f(the)h(sp)q(eci\014c)g(ordering)f(of)h(the)g Fm(y)g Fj(basis.)181 1136 y(3.)22 b(MODEL)16 b(CMB)g(ANISOTR)o(OPY)g(CORRELA) l(TIONS)g(IN)h(THE)g Fl( )-31 b( )1554 1134 y( )h( )1556 1136 y( )35 b Fj(BASIS)75 1225 y(Mainstream)19 b(cosmological)i(structure)f (formation)f(mo)q(dels)h(in)o(v)o(ok)o(e)h(homogeneous,)d(isotropic,)0 1315 y(Gaussian)23 b(\014elds)h(of)f(small)h(amplitude)f(curv)m(ature)g(p)q (erturbations)g(sup)q(erp)q(osed)f(on)i(a)f(\015at)h(bac)o(k-)0 1405 y(ground,)18 b(sp)q(eci\014ed)h(b)o(y)g(the)g(spatial)i(correlation)e (function,)i(or)d(its)i(F)l(ourier)e(transform,)f(the)i(p)q(o)o(w)o(er)0 1494 y(sp)q(ectrum.)h(The)15 b(angular)g(distribution)h(of)g(CMB)f(temp)q (erature)f(anisotrop)o(y)h(induced)g(b)o(y)g(suc)o(h)f(cur-)0 1584 y(v)m(ature)21 b(p)q(erturbations)g(\(Sac)o(hs)f(&)i(W)l(olfe)g(1967\))f (is)h(easily)h(describ)q(ed)e(in)h(F)l(ourier)f(language)g(\(e.g.)0 1674 y(P)o(eebles)d(1981\).)27 b(Individual)20 b(spherical)f(harmonic)d(co)q (e\016cien)o(ts)j(of)g(suc)o(h)e(a)h(CMB)g(anisotrop)o(y)g(\014eld)0 1763 y(are)d(Gaussian-distributed)g(in)i(the)f(theoretical)h(ensem)o(ble)d (of)i(initial)j(conditions)e(for)e(structure)g(for-)0 1853 y(mation.)40 b(The)23 b(v)m(ariances)g(of)h(the)f(probabilit)o(y)h (distributions)g(of)f(individual)i(mo)q(des,)1731 1798 y Fd(D)1761 1853 y Fl(a)1787 1835 y Fk(2)1787 1869 y Fi(i)p Fk(\()p Fi(‘;)6 b(m)p Fk(\))1906 1798 y Fd(E)1936 1853 y Fj(,)0 1943 y(are)19 b(uniquely)j(expressed)c(as)i(in)o(tegrals)g(o)o(v)o(er)f(the)h(p)q(o)o(w)o (er)f(sp)q(ectrum,)f(and)i(dep)q(end)f(only)h(on)g Fl(‘)g Fj(due)0 2032 y(to)g(the)g(statistical)i(isotrop)o(y)d(of)h(the)g(CMB)f(temp)q (erature)f(\014eld.)31 b(Moreo)o(v)o(er,)19 b(the)g(ensem)o(ble)f(corre-)0 2122 y(lation)j(matrix)e(of)g(the)h(co)q(e\016cien)o(ts)f Fm(a)739 2129 y Fi(C)r(M)t(B)866 2122 y Fj(is)g(diagonal:)1142 2082 y Fd(\012)1166 2122 y Fm(a)1194 2129 y Fi(C)r(M)t(B)1312 2122 y Ff(\001)11 b Fm(a)1365 2104 y Fi(T)1365 2136 y(C)r(M)t(B)1472 2082 y Fd(\013)1514 2122 y Fj(=)18 b(diag)1671 2067 y Fd(nD)1735 2122 y Fl(a)1761 2104 y Fk(2)1761 2138 y Fi(i)p Fk(\()p Fi(‘;m)p Fk(\))1873 2067 y Fd(Eo)1936 2122 y Fj(.)0 2212 y(Using)h(eq.\(9\))h(one)e (readily)i(obtains)f(the)g(correlation)g(matrix)f(for)g(the)h(F)l(ourier)f (co)q(e\016cien)o(ts)h(of)g(the)0 2301 y(theoretical)f(cut)f(sky)g(CMB)g (anisotrop)o(y)388 2452 y Fm(C)429 2459 y Fi(C)r(M)t(B)550 2452 y Ff(\021)603 2411 y Fd(\012)627 2452 y Fm(c)652 2459 y Fi(C)r(M)t(B)770 2452 y Ff(\001)11 b Fm(c)820 2431 y Fi(T)820 2464 y(C)r(M)t(B)927 2411 y Fd(\013)968 2452 y Fj(=)16 b Fm(L)1057 2431 y Fi(T)1100 2452 y Ff(\001)1125 2411 y Fd(\012)1150 2451 y Fj( )1148 2452 y Fm(a)1176 2459 y Fi(C)r(M)t(B)1294 2452 y Ff(\001)1321 2451 y Fj( )1319 2452 y Fm(a)1347 2431 y Fi(T)1347 2464 y(C)r(M)t(B)1454 2411 y Fd(\013)1489 2452 y Ff(\001)11 b Fm(L)p Fl(;)1861 2451 y Fj(\(10\))963 2670 y(6)p eop bop 0 50 a Fj(where)20 b(the)h(e\013ect)g(of)g(DMR)f(b)q(eam)f(smearing)g(is) i(included)g(in)g(the)g(v)o(ector)1492 49 y( )1490 50 y Fm(a)1518 57 y Fi(C)r(M)t(B)1646 50 y Fj(with)g(elemen)o(ts)1 139 y( )-26 b Fl(a)26 121 y Fi(C)r(M)t(B)26 152 y(i)154 139 y Fj(=)20 b Fl(a)239 121 y Fi(C)r(M)t(B)239 152 y(i)347 139 y Fl(w)384 121 y Fi(D)q(M)t(R)383 156 y(‘)p Fk(\()p Fi(i)p Fk(\))492 139 y Fj(,)h(and)f(pixelizati)q(on)j(smo)q(othing)c(is)i(included)h(in)f(the)g (matrix)f Fm(L)h Fj(\(eqs.)34 b(4,)0 229 y(5\).)22 b(The)14 b(Gaussian)h(ensem)o(ble)e(probabilit)o(y)j(densit)o(y)f(of)g Fm(c)1106 236 y Fi(C)r(M)t(B)1228 229 y Fj(is)h(sp)q(eci\014ed)f(b)o(y)f(the) h(matrix)g Fm(C)1829 236 y Fi(C)r(M)t(B)1936 229 y Fj(:)0 319 y Fl(P)7 b Fj(\()p Fm(c)83 326 y Fi(C)r(M)t(B)191 319 y Fj(\))h Fl(d)p Fm(c)269 326 y Fi(C)r(M)t(B)391 319 y Ff(/)13 b Fl(d)p Fm(c)494 326 y Fi(C)r(M)t(B)616 319 y Fj(exp)700 278 y Fd(\000)723 319 y Ff(\000)p Fm(c)787 301 y Fi(T)787 333 y(C)r(M)t(B)905 319 y Ff(\001)e Fm(C)971 297 y Fg(\000)p Fk(1)971 333 y Fi(C)r(M)t(B)1089 319 y Ff(\001)g Fm(c)1139 326 y Fi(C)r(M)t(B)1247 319 y Fl(=)p Fj(2)1297 278 y Fd(\001)1328 319 y Fl(=)1353 276 y Fd(p)p 1402 276 257 2 v 1402 319 a Fj(det)q(\()p Fm(C)1532 326 y Fi(C)r(M)t(B)1639 319 y Fj(\))e(.)75 408 y(In)17 b(the)g(long)g(w)o(a)o(v)o(elength)g(p)q (erturbation)g(regime)f(prob)q(ed)g(b)o(y)h Fl(C)t(O)q(B)r(E)i Fj(DMR,)d(the)i(p)q(o)o(w)o(er)d(sp)q(ec-)0 498 y(trum)e(of)h(densit)o(y)h(p) q(erturbations)e(is)i(usually)h(assumed)11 b(to)k(b)q(e)g(a)f(p)q(o)o(w)o(er) f(la)o(w,)i Fl(P)7 b Fj(\()p Fl(k)r Fj(\))14 b Ff(/)g Fl(k)1679 480 y Fi(n)1705 498 y Fj(.)22 b(F)l(rom)11 b(this)0 588 y(and)19 b(previous)h(assumptions,)e(one)i(can)g(deriv)o(e)g(a)g(compact)f(form)o(ula) f(for)i(the)g(exp)q(ectation)i(v)m(alues)0 677 y(of)d(theoretically)i (predicted)e(CMB)g(anisotrop)o(y)f(m)o(ultip)q(ole)h(amplitudes)f(\(see)h (Bond)f(&)g(Efstathiou)0 767 y(1987,)e(and)g(F)l(abbri,)f(Lucc)o(hin,)i(&)f (Matarrese)f(1987\))565 868 y Fd(D)596 924 y Fl(a)622 903 y Fk(2)622 937 y Fi(i)p Fk(\()p Fi(‘;m)p Fk(\))734 868 y Fd(E)795 924 y Fj(=)e Fl(a)873 903 y Fk(2)873 936 y(2)916 887 y Fj(\000)955 846 y Fd(\000)978 887 y Fl(‘)e Fj(+)1066 867 y Fi(n)p Fg(\000)p Fk(1)p 1066 875 76 2 v 1093 904 a(2)1147 846 y Fd(\001)1192 887 y Fj(\000)1231 846 y Fd(\000)1260 867 y Fk(9)p Fg(\000)p Fi(n)p 1260 875 V 1288 904 a Fk(2)1342 846 y Fd(\001)p 916 912 450 2 v 916 960 a Fj(\000)955 920 y Fd(\000)978 960 y Fl(‘)g Fj(+)1066 941 y Fk(5)p Fg(\000)p Fi(n)p 1066 949 76 2 v 1094 978 a Fk(2)1147 920 y Fd(\001)1192 960 y Fj(\000)1231 920 y Fd(\000)1261 941 y Fk(3+)p Fi(n)p 1261 949 V 1288 978 a Fk(2)1342 920 y Fd(\001)1371 924 y Fl(;)476 b Fj(\(11\))0 1104 y(where)21 b Fl(a)175 1111 y Fk(2)220 1104 y Fj(is)h(the)g(rms)d(quadrup)q(ole)j(co)q (e\016cien)o(t,)i(often)e(sp)q(eci\014ed)g(as)f Fl(Q)1429 1111 y Fi(r)q(ms)p Fg(\000)p Fi(P)5 b(S)1617 1104 y Fj(=)1678 1047 y Fd(q)p 1728 1047 57 2 v 1746 1084 a Fk(5)p 1734 1093 45 2 v 1734 1121 a(4)p Fi(\031)1784 1104 y Fl(a)1810 1111 y Fk(2)1833 1104 y Fj(,)23 b(and)0 1194 y(\000)f(is)g(the)g(gamma)d(function,)k(not)f(to) g(b)q(e)g(confused)f(with)h(the)g(matrix)g(\000)-30 b(\000)1414 1192 y(\000)h(\000)1416 1194 y(\000.)37 b(A)22 b(broad)f(category)h(of)0 1283 y(in\015ationary)16 b(structure)f(formation)f(mo)q(dels)h(predicts)g Fl(n)f Ff(\030)f Fj(1,)j(the)g(Harrison-Zel’do)o(vic)o(h)f(sp)q(ectrum.)0 1373 y(Using)e(existing)i(observ)m(ational)f(data)f(to)g(test)g(the)g(h)o(yp) q(othesis)g(that)g(eq.\(11\))h(pro)o(vides)e(a)h(satisfactory)0 1463 y(description)j(of)f(the)h(univ)o(erse)f(on)g(large)g(scales)h(is)g(a)f (criticall)q(y)j(imp)q(ortan)o(t)c(asp)q(ect)i(of)f(con)o(temp)q(orary)0 1552 y(cosmology)l(.)442 1672 y(4.)22 b(NOISE)16 b(CORRELA)l(TIONS)g(IN)h (THE)g Fl( )-31 b( )1293 1670 y( )h( )1295 1672 y( )35 b Fj(BASIS)75 1762 y(The)21 b(e\013ect)i(of)f(radiometer)e(noise)i(on)f(the)h(sky)g(maps)d (constructed)i(from)f(the)i Fl(C)t(O)q(B)r(E)i Fj(DMR)0 1851 y(observ)m(ations)15 b(can)h(b)q(e)g(describ)q(ed)f(to)h(leading)h(order)d (\(i.e.)23 b(neglecting)17 b(the)f(small)g(noise)g(correlations)0 1941 y(b)q(et)o(w)o(een)j(pixels)h(separated)f(b)o(y)f(60)686 1923 y Fg(\016)709 1941 y Fj(,)i(see)f(Linew)o(ea)o(v)o(er)f Fh(et)i(al.)30 b Fj(1994\))19 b(as)g(a)g(spatially)j(uncorrelated)0 2031 y(Gaussian)h(pro)q(cess)f(of)h(v)m(anishing)h(mean,)f Ff(h)p Fj(\001)907 2038 y Fi(N)944 2031 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))p Ff(i)1027 2046 y Fg(f)p Fi(noise)11 b(ensemble)p Fg(g)1369 2031 y Fj(=)24 b(0,)h(and)d(pixel)j(dep)q(enden)o(t)0 2120 y(v)m(ariance)14 b Ff(h)q Fj(\001)254 2127 y Fi(N)291 2120 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\)\001)396 2127 y Fi(N)434 2120 y Fj(\()p Fl(q)r Fj(\))p Ff(i)516 2135 y Fg(f)p Fi(noise)d(ensemble)p Fg(g)846 2120 y Fj(=)j Fl(\033)929 2102 y Fk(2)952 2120 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))8 b Fl(\016)1045 2127 y Fi(pq)1088 2120 y Fj(.)21 b(The)14 b(function)g Fl(\033)1445 2102 y Fk(2)1467 2120 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))h(is)f(determined)e(from)0 2210 y(the)18 b(kno)o(wn)f(noise)h(c)o(haracteristics)g(of)h(eac)o(h)e(individual)j (radiometer)c(c)o(hannel)i(and)f(the)h(n)o(um)o(b)q(er)d(of)0 2300 y(observ)m(ations)21 b(p)q(er)f(pixel.)36 b Fl(\033)r Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))22 b(v)m(aries)g(with)f(b)q(oth)g(frequency)g(and)f(c)o (hannel,)h(and)f(com)o(binations)0 2389 y(thereof,)c(and)g(can)h(b)q(e)f (determined)g(to)h(a)f(few)h(p)q(ercen)o(t)f(accuracy)l(.)963 2670 y(7)p eop bop 75 50 a Fj(F)l(ourier)16 b(decomp)q(osition)g(of)g(the)h(random)d(noise)j (pattern)f(on)g(the)h(cut)g(sky)g(yields)266 199 y(\001)308 206 y Fi(N)345 199 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))p Ff(j)422 208 y Fi(p)p Fg(2f)p Fi(cut)11 b(sk)q(y)q Fg(g)657 199 y Fj(=)j Fm(c)735 178 y Fi(T)735 211 y(N)784 199 y Ff(\001)d Fl( )-30 b( )811 197 y( )f( )812 199 y( )19 b Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))p Fl(;)64 b Fj(where)41 b Fm(c)1198 206 y Fi(N)1250 199 y Fj(=)14 b Ff(h)p Fj(\001)1364 206 y Fi(N)1415 199 y Fl( )-30 b( )1417 197 y( )f( )1418 199 y( )19 b Ff(i)1489 214 y Fg(f)p Fi(cut)11 b(sk)q(y)q Fg(g)1670 199 y Fl(:)177 b Fj(\(12\))0 348 y(On)21 b(a)o(v)o(eraging)f(o)o(v)o(er)h(an) g(ensem)o(ble)f(of)h(Gaussian)g(noise)g(realizations,)j Ff(h)q Fm(c)1455 355 y Fi(N)1493 348 y Ff(i)1512 363 y Fg(f)p Fi(noise)11 b(ensemble)p Fg(g)1851 348 y Fj(=)21 b(0)p Fl(;)0 437 y Fj(and)16 b(the)h(correlation)g(matrix)f(of)h(the)g(F)l(ourier)e(comp)q(onen)o(ts)f(of) j(the)g(noise)g(pattern)f(is)257 556 y Fm(C)298 563 y Fi(N)350 556 y Fj(=)402 515 y Fd(\012)426 556 y Fm(c)451 563 y Fi(N)500 556 y Ff(\001)11 b Fm(c)550 535 y Fi(T)550 568 y(N)588 515 y Fd(\013)612 575 y Fg(f)p Fi(noise)g(ensemble)p Fg(g)350 660 y Fj(=)402 605 y Fd(D)433 660 y Ff(h)p Fj(\001)494 667 y Fi(N)531 660 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))k(\001)651 667 y Fi(N)688 660 y Fj(\()p Fl(q)r Fj(\))p Ff(i)771 675 y Fg(f)p Fi(noise)10 b(ensemble)p Fg(g)1109 660 y Fl( )-30 b( )1111 658 y( )f( )1112 660 y( )19 b Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))12 b Ff(\001)f Fl( )-31 b( )1264 658 y( )h( )1266 660 y( )1317 636 y Fi(T)1348 660 y Fj(\()p Fl(q)r Fj(\))1410 605 y Fd(E)1441 695 y Fi(p;q)q Fg(2f)p Fi(cut)11 b(sk)q(y)q Fg(g)350 781 y Fj(=)i(\012)438 788 y Fi(pix)506 726 y Fd(D)537 781 y Fl(\033)567 760 y Fk(2)589 781 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))29 b Fl( )-31 b( )682 779 y( )h( )684 781 y( )19 b Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))12 b Ff(\001)e Fl( )-30 b( )836 779 y( )f( )837 781 y( )888 757 y Fi(T)920 781 y Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))983 726 y Fd(E)1014 816 y Fi(p)p Fg(2f)p Fi(cut)10 b(sk)q(y)q Fg(g)1243 781 y Fl(:)1861 680 y Fj(\(13\))0 923 y(Analogously)l(,)17 b(it)h(can)e(b)q(e)h(sho)o(wn)e(that)236 1072 y Ff(h)q Fl(c)278 1079 y Fi(i)294 1072 y Fl(c)316 1079 y Fi(j)336 1072 y Fl(c)358 1079 y Fi(k)382 1072 y Fl(c)404 1079 y Fi(l)419 1072 y Ff(i)439 1089 y Fg(f)p Fi(noise)10 b(ensemble)p Fg(g)769 1072 y Fj(=)k Ff(h)p Fl(c)863 1079 y Fi(i)879 1072 y Fl(c)901 1079 y Fi(j)922 1072 y Ff(i)8 b(h)q Fl(c)991 1079 y Fi(k)1015 1072 y Fl(c)1037 1079 y Fi(l)1052 1072 y Ff(i)j Fj(+)g Ff(h)p Fl(c)1173 1079 y Fi(i)1189 1072 y Fl(c)1211 1079 y Fi(k)1235 1072 y Ff(i)e(h)p Fl(c)1304 1079 y Fi(j)1325 1072 y Fl(c)1347 1079 y Fi(l)1362 1072 y Ff(i)i Fj(+)g Ff(h)q Fl(c)1484 1079 y Fi(i)1500 1072 y Fl(c)1522 1079 y Fi(l)1537 1072 y Ff(i)d(h)q Fl(c)1606 1079 y Fi(j)1626 1072 y Fl(c)1648 1079 y Fi(k)1672 1072 y Ff(i)h Fl(;)147 b Fj(\(14\))0 1221 y(and)21 b(similarly)i(for)f(higher)g(ev)o(en)f (momen)o(ts,)f(and)h(that)h(all)i(o)q(dd)e(mom)o(en)o(ts)d(are)i(iden)o (tically)k(zero.)0 1311 y(Hence)e(the)g(probabilit)o(y)g(distribution)h(of)f (the)g(noise)f(m)o(ultip)q(oles)h Fm(c)1341 1318 y Fi(N)1402 1311 y Fj(is)g(purely)g(Gaussian,)g(fully)0 1400 y(sp)q(eci\014ed)17 b(b)o(y)f(the)h(matrix)f Fm(C)559 1407 y Fi(N)597 1400 y Fj(:)22 b Fl(P)7 b Fj(\()p Fm(c)716 1407 y Fi(N)755 1400 y Fj(\))h Fl(d)p Fm(c)833 1407 y Fi(N)885 1400 y Ff(/)14 b Fl(d)p Fm(c)989 1407 y Fi(N)1041 1400 y Fj(exp)1125 1360 y Fd(\000)1148 1400 y Ff(\000)p Fm(c)1212 1382 y Fi(T)1212 1414 y(N)1261 1400 y Ff(\001)d Fm(C)1327 1379 y Fg(\000)p Fk(1)1327 1415 y Fi(N)1392 1400 y Ff(\001)g Fm(c)1442 1407 y Fi(N)1480 1400 y Fl(=)p Fj(2)1530 1360 y Fd(\001)1561 1400 y Fl(=)1586 1358 y Fd(p)p 1636 1358 188 2 v 42 x Fj(det\()p Fm(C)1765 1407 y Fi(N)1803 1400 y Fj(\))e(.)75 1490 y(Spatial)20 b(uniformit)o(y)e(in)i(the)f(noise)g(distribution,)h Fl(\033)r Fj(\()p Fl(p)p Fj(\))e(=)g Fl(const)p Fj(,)h(w)o(ould)f(result)h (in)h(a)e(diagonal)0 1580 y(correlation)j(matrix)f Fm(C)460 1587 y Fi(N)499 1580 y Fj(.)34 b(The)20 b(actual)h(non-uniform)d(noise)j (distribution)h(in)f(the)g Fl(C)t(O)q(B)r(E)i Fj(DMR)0 1669 y(sky)17 b(maps)d(is)j(sp)q(eci\014ed)g(b)o(y)f(the)h(strongly)g(diagonally)h (dominated,)d(symmetric)g(matrices)h Fm(C)1801 1676 y Fi(N)1839 1669 y Fj(.)649 1789 y(5.)22 b(LIKELIHOOD)17 b(ANAL)l(YSIS)75 1879 y(Since)22 b(Gaussian)f(statistical)j(ensem)o(bles)c(w)o(ere)g(in)o(v)o (ok)o(ed)h(in)h Ff(x)q Fj(3)f(and)g Ff(x)p Fj(4)g(for)g(the)h(mo)q(delling)g (of)0 1968 y(b)q(oth)f(cosmological)g(and)f(receiv)o(er)i(noise)f(temp)q (erature)e(\015uctuations)i(in)g(the)g(cut)g(sky)g(maps,)f(the)0 2058 y Fh(exact)34 b Fj(probabilit)o(y)17 b(distribution)g(for)f(the)h (measurable)d(F)l(ourier)h(amplitudes,)1533 2057 y(^)1533 2058 y Fm(c)f Fj(=)1625 2057 y(^)1624 2058 y Fm(c)1649 2065 y Fi(C)r(M)t(B)1767 2058 y Fj(+)1817 2057 y(^)1816 2058 y Fm(c)1841 2065 y Fi(N)1880 2058 y Fj(,)i(of)0 2148 y(the)h(noise)g(con)o(taminated)e(cosmological)i(CMB) g(anisotrop)o(y)e(on)i(the)f(cut)h(sky)g(is)521 2305 y Fl(P)7 b Fj(\()579 2304 y(^)579 2305 y Fm(c)p Fj(\))h Fl(d)657 2304 y Fj(^)657 2305 y Fm(c)15 b Fj(=)815 2272 y Fl(d)841 2271 y Fj(^)841 2272 y Fm(c)p 756 2294 169 2 v 756 2340 a Fj(\(2)p Fl(\031)r Fj(\))849 2326 y Fi(N)q(=)p Fk(2)937 2272 y Fl(e)960 2253 y Fg(\000)997 2240 y Fc(1)p 997 2246 17 2 v 997 2265 a(2)1020 2253 y Fk(^)-20 b Fb(c)1040 2238 y Fe(T)1067 2253 y Fg(\001)p Fk(\()p Fb(C)1127 2258 y Fe(C)r(M)s(B)1218 2253 y Fk(+)p Fb(C)1281 2258 y Fe(N)1313 2253 y Fk(\))1329 2238 y Fa(\000)p Fc(1)1375 2253 y Fg(\001)p Fk(^)g Fb(c)p 937 2294 473 2 v 950 2304 a Fd(p)p 1000 2304 397 2 v 42 x Fj(det\()p Fm(C)1129 2353 y Fi(C)r(M)t(B)1248 2346 y Fj(+)11 b Fm(C)1339 2353 y Fi(N)1377 2346 y Fj(\))1415 2305 y Fl(:)432 b Fj(\(15\))0 2460 y(The)17 b(monop)q(ole)f(and)h(dip)q(ole)i (comp)q(onen)o(ts)c(of)i(the)h(sky)g(maps,)d(whic)o(h)i(are)g(not)g(ph)o (ysically)i(relev)m(an)o(t)0 2550 y(to)14 b(the)f(p)q(o)o(w)o(er)f(sp)q (ectrum)f(estimation,)j(can)f(b)q(e)h(exactly)h(remo)o(v)o(ed)c(from)g(the)i (analysis)h(b)o(y)f(in)o(tegrating)963 2670 y(8)p eop bop 0 50 a Fj(o)o(v)o(er)16 b(the)h(\014rst)f(four)g(comp)q(onen)o(ts)f(of)i (the)g(v)o(ector)968 49 y(^)968 50 y Fm(c)p Fj(.)23 b(This)17 b(op)q(eration)h(remo)o(v)o(es)c(the)j(\014rst)f(four)g(ro)o(ws)0 139 y(and)g(columns)f(of)i(the)g(correlation)g(matrix,)f(and)g(reduces)g(its) i(rank)e(to)h Fl(N)i Fj(=)14 b(\()p Fl(‘)1532 146 y Fi(max)1625 139 y Fj(+)d(1\))1719 121 y Fk(2)1753 139 y Ff(\000)g Fj(4.)22 b(The)0 229 y(remaining)14 b Fl(N)20 b Fj(elemen)o(ts)14 b(of)h(the)h(v)o (ector)781 228 y(^)781 229 y Fm(c)f Fj(retain)g(the)g(en)o(tire)h (information)e(con)o(ten)o(t)g(of)i(the)f(sky)g(map)0 319 y(within)k(the)e (sp)q(ectral)h(range)f Fl(‘)e Ff(2)g Fj([2)p Fl(;)23 b(‘)748 326 y Fi(max)830 319 y Fj(].)h(The)18 b(need)f(to)g(c)o(ho)q(ose)g(a)g(sp)q (eci\014c)h(v)m(alue)h(for)e Fl(‘)1767 326 y Fi(max)1866 319 y Fj(in)h(a)0 408 y(practical)g(implemen)o(tation)d(of)i(a)g(F)l(ourier)e (decomp)q(osition)h(of)h(the)g(sky)f(maps)f(creates)h(the)h(problem)0 498 y(of)e(leak)m(age)i(of)e(signal)g(from)f(the)h(sp)q(ectral)g(range)g Fl(‘)e(¿)h(‘)1050 505 y Fi(max)1147 498 y Fj(in)o(to)h(the)g Fl(‘)f Ff(2)g Fj([2)p Fl(;)8 b(‘)1494 505 y Fi(max)1575 498 y Fj(])15 b(regime.)21 b(Clearly)l(,)0 588 y(it)e(is)f(imp)q(ossible)g(in)g (the)g(analysis)h(of)f(an)f(un\014ltered)g(sky)h(map)e(at)i(a)g(single)h (frequency)f(to)g(separate)0 677 y(correctly)f(the)f(true)g(sky)g(signal)h (from)d(the)i(high-)p Fl(‘)g Fj(noise)g(con)o(tamination.)21 b(Ho)o(w)o(ev)o(er,)15 b(the)h(de\014nition)0 767 y(of)i(the)g(probabilit)o (y)h(distribution)f(of)g(the)g(measurable)e(F)l(ourier)h(amplitudes)1510 766 y(^)1510 767 y Fm(c)h Fj(in)g(eq.)26 b(\(15\))18 b(can)g(b)q(e)0 857 y(naturally)g(extended)g(to)f(a)g(m)o(ultifrequency)h(analysis.)24 b(F)l(or)16 b(example,)h(a)g(sim)o(ultaneous)f(analysis)i(of)0 946 y(the)f(DMR)f(53)g(GHz)h(and)f(90)h(GHz)g(data)f(in)o(v)o(olv)o(es)h(a)g (comp)q(osite)f(correlation)h(matrix)f(of)h(the)g(form)455 1096 y Fm(C)496 1103 y Fk(53)p Fg(\010)p Fk(90)624 1096 y Fj(=)676 1026 y Fd(\022)721 1066 y Fm(C)762 1073 y Fi(C)r(M)t(B)881 1066 y Fj(+)11 b Fm(C)972 1073 y Fi(N)t Fk(53)1189 1066 y Fm(C)1230 1073 y Fi(C)r(M)t(B)811 1126 y Fm(C)852 1133 y Fi(C)r(M)t(B)1099 1126 y Fm(C)1140 1133 y Fi(C)r(M)t(B)1259 1126 y Fj(+)g Fm(C)1350 1133 y Fi(N)t Fk(90)1436 1026 y Fd(\023)1481 1096 y Fl(;)366 b Fj(\(16\))0 1245 y(and)16 b(a)g(measured)e(amplitude)i(v)o(ector)753 1394 y(^)753 1395 y Fm(c)778 1374 y Fi(T)778 1407 y Fk(53)p Fg(\010)p Fk(90)905 1395 y Fj(=)958 1354 y Fd(\000)981 1394 y Fj(^)981 1395 y Fm(c)1006 1374 y Fi(T)1006 1407 y Fk(53)1048 1395 y Fl(;)1085 1394 y Fj(^)1084 1395 y Fm(c)1109 1374 y Fi(T)1109 1407 y Fk(90)1152 1354 y Fd(\001)1183 1395 y Fl(:)664 b Fj(\(17\))0 1544 y(The)13 b(cross-correlation)f(terms)g(in)h(eq.\(16\))h(limit)h(the)e (in\015uence)g(of)h(the)f(high-)p Fl(‘)g Fj(frequency)g(dep)q(enden)o(t)0 1634 y(noise)20 b(leak)m(age)h(\(and,)f(in)g(fact,)h(of)f(an)o(y)f(frequency) g(dep)q(enden)o(t)g(signal)i(con)o(tamination)e(due)g(to)h(the)0 1724 y(galactic)g(foreground)15 b(emission)i(or)g(systematic)g(e\013ects\))i (on)e(the)g(inferred)h(frequency)f(indep)q(enden)o(t)0 1813 y(cosmological)g(signal.)23 b(In)16 b(a)g(sim)o(ultaneous)f(analysis)i(of)g (m)o(ultifrequency)f(data)g(sets)g(full)i(adv)m(an)o(tage)0 1903 y(is)d(tak)o(en)f(of)g(b)q(oth)g(the)g(auto-correlation)g(structure)f (of)h(individual)j(maps)11 b(and)j(the)g(cross-correlation)0 1993 y(b)q(et)o(w)o(een)g(di\013eren)o(t)h(frequency)f(maps.)20 b(Th)o(us,)13 b(all)j(of)f(the)f(a)o(v)m(ailable)j(information)d(from)f(the)h (m)o(ultiple)0 2082 y(exp)q(erimen)o(tal)j(data)f(sets)h(is)g(utilized.)75 2172 y(By)k(assuming)d(v)m(alues)j(for)f(the)g(cosmological)h(parameters)d Fl(a)1278 2179 y Fk(2)1321 2172 y Fj(and)h Fl(n)h Fj(\(eq.)34 b(11\),)22 b(one)e(can)g(use)0 2262 y(eq.\(15\))e(in)g(a)f(frequen)o(tist)g (Mon)o(te)g(Carlo)g(sim)o(ulation)g(of)g(syn)o(thetic)h(v)o(ectors)f Fm(c)p Fj(.)23 b(Ho)o(w)o(ev)o(er,)17 b(since)g(w)o(e)0 2351 y(kno)o(w)f(the)h(measured)d(v)o(ector)588 2350 y(^)588 2351 y Fm(c)j Fj(and)f(w)o(an)o(t)g(to)h(kno)o(w)f(the)h(lik)o(ely)i(v)m(alues)f (of)e(the)h(ensem)o(ble)e(a)o(v)o(eraged)0 2441 y(p)q(o)o(w)o(er)k(sp)q (ectrum)g(parameters)f Fl(a)659 2448 y Fk(2)702 2441 y Fj(and)i Fl(n)p Fj(,)h(whic)o(h)g(sp)q(ecify)g(the)g(matrix)f Fm(C)1480 2448 y Fi(C)r(M)t(B)1588 2441 y Fj(,)h(a)f(Ba)o(y)o(esian)h(ap-)0 2531 y(proac)o(h)f(\(e.g.)35 b(Berger)21 b(1980\))g(is)h(suggested,)f (wherein)g(eq.\(15\))h(is)f(a)g(de\014nition)h(of)f(the)h(lik)o(eliho)q(o)q (d)963 2670 y(9)p eop bop 0 50 a Fj(for)19 b(the)g(parameters)e Fl(a)454 57 y Fk(2)496 50 y Fj(and)i Fl(n)p Fj(,)g(giv)o(en)h(the)g(sp)q(eci\014c)g(data)f(set.)30 b(This)20 b(approac)o(h)d(and)h(subsequen)o(t)0 139 y(analysis)f(is)g (discussed)f(in)h(an)f(accompan)o(ying)f Fh(L)m(etter)h Fj(\(G\023)-25 b(orski)17 b Fh(et)h(al.)k Fj(1994\))17 b(on)f(the)h(application)h(of)0 229 y(the)f(formalism)d(presen)o(ted)h(in)j(this)f(w)o(ork.)813 345 y(6.)22 b(SUMMAR)l(Y)75 435 y(An)f(algebraic)h(metho)q(d)e(for)g (constructing)h(orthonormal)e(basis)h(functions)i(on)e(an)h(incomplete)0 525 y(sphere,)15 b(designed)i(for)f(use)g(in)h(the)g(F)l(ourier)f(analysis)h (of)g(the)g(Galaxy-cut)g Fl(C)t(O)q(B)r(E)i Fj(DMR)d(sky)h(map-)0 614 y(s,)i(has)f(b)q(een)i(presen)o(ted.)27 b(The)19 b(metho)q(d)f(in)o(v)o (olv)o(es)i(a)e(completely)i(general)g(implemen)o(tation)e(of)h(the)0 704 y(Gram-Sc)o(hm)n(idt)12 b(orthogonalization)i(of)g(linearly)i(indep)q (enden)o(t)d(v)o(ectors,)g(and)g(could)h(b)q(e)g(easily)h(mo)q(d-)0 794 y(i\014ed)i(for)f(use)g(in)h(other)g(astronomical)e(pro)s(jects)h(with)i (incomplete)f(sky)f(co)o(v)o(erage.)75 883 y(The)d(primordial)g(p)q(o)o(w)o (er)f(sp)q(ectrum)g(determination)h(based)g(on)g(the)h(lik)o(eliho)q(o)q(d)i (metho)q(d)d(presen)o(t-)0 973 y(ed)j(in)h Ff(x)q Fj(5)f(applied)h(to)g(the)g (t)o(w)o(o)f(y)o(ear)g Fl(C)t(O)q(B)r(E)j Fj(DMR)d(sky)h(maps)d(is)j(presen)o (ted)f(in)h(an)f(accompan)o(ying)0 1063 y Fh(L)m(etter)g Fj(\(G\023)-25 b(orski)17 b Fh(et)h(al.)k Fj(1994\).)75 1179 y(I)15 b(am)e(thankful)j(to)f (A.J.)f(Banda)o(y)l(,)g(C.)h(Bennett,)h(G.)f(Hinsha)o(w,)f(A.)h(Kogut,)g(and) f(E.L.)h(W)l(righ)o(t)f(for)0 1268 y(n)o(umerous)j(discussions)j(during)f (the)i(dev)o(elopmen)o(t)e(of)i(this)g(pro)s(ject)f(and)g(help)h(in)g(impro)o (ving)e(the)0 1358 y(man)o(uscript.)804 1474 y(REFERENCES)0 1564 y(Bennett,)e(C.L.,)f Fh(et)i(al.)k Fj(1992,)16 b(ApJ,)g(396,)h(L7)0 1653 y(Bennett,)g(C.L.,)f Fh(et)i(al.)k Fj(1994,)16 b Fl(C)t(O)q(B)r(E)j Fj(preprin)o(t)d(No.)22 b(94-01,)16 b(ApJ)g(submitted)0 1743 y(Berger,)d(J.O.)e(1980,)i(Statistical)j(Decision)d(Theory)g(and)e(Ba)o(y)o (esian)i(Analysis,)h(\(New)g(Y)l(ork:Springer-)150 1833 y(V)l(erlag\))0 1922 y(Bond,)i(J.)g(R.,)g(&)g(Efstathiou,)h(G.)g(1987,)f(MNRAS,)g(226,)g(655) 0 2012 y(F)l(abbri,)f(R.,)h(Lucc)o(hin,)h(F.,)e(&)i(Matarrese,)e(S.)h(1987,)g (ApJ,)g(315,)g(1)0 2102 y(G\023)-25 b(orski,)17 b(K.M.,)e Fh(et)j(al.)k Fj(1994,)16 b Fl(C)t(O)q(B)r(E)j Fj(preprin)o(t,)d(ApJLetters)g(submitted)0 2191 y(Janssen,)i(M.A.,)i(&)f(Gulkis,)j(S.)d(1992,)g(in)h(The)g(Infrared)e (and)g(Submillimeter)h(Sky)h(after)g Fl(C)t(O)q(B)r(E)s Fj(,)150 2281 y(eds.)h(M.)c(Signore)f(&)g(C.)h(Dupraz)e(\(Dordrec)o(h)o(t:Klu)o(w)o (er\))0 2371 y(Kogut,)h(A.,)h Fh(et)g(al.)23 b Fj(1992,)16 b(ApJ,)g(401,)g(1)0 2460 y(Kostrikin,)k(A.I.,)f(&)f(Manin,)h(Y)l(u.I.)f (1989,)h(Linear)g(Algebra)g(and)f(Geometry,)g(\(New)h(Y)l(ork:Gordon)150 2550 y(and)d(Breac)o(h)g(Science)h(Publishers\))950 2670 y(10)p eop bop 0 50 a Fj(Linew)o(ea)o(v)o(er,)16 b(C.)g Fh(et)i(al.)k Fj(1994,)16 b Fl(C)t(O)q(B)r(E)j Fj(preprin)o(t,)d(ApJLetters)g(submitted)0 139 y(P)o(eebles,)h(P)l(.J.E.)e(1981,)h(ApJ,)g(243,)g(L119)0 229 y(Sac)o(hs,)f(R.)h(K.,)g(&)h(W)l(olfe,)g(A.)g(M.)f(1967,)g(ApJ,)g(147,)g (73)0 319 y(Sansone,)f(G.)i(1959,)f(Orthogonal)g(F)l(unctions,)f(\(New)j(Y)l (ork:In)o(terscience)e(Publishers\))0 408 y(Smo)q(ot,)f(G.)i(F.)f Fh(et)h(al.)23 b Fj(1992,)16 b(ApJ,)g(396,)g(L1)0 498 y(White,)i(R.A.,)f(&)g (Stem)o(w)o(edel,)e(S.W.)i(1992,)g(in)g(Astronomical)g(Data)g(Analysis)h (Soft)o(w)o(are)e(and)h(Sys-)150 588 y(tems)g(I,)h(eds.)27 b(D.M.)18 b(W)l(orrall,)h(C.)g(Biemesderfer,)e(&)h(J.)g(Barnes)g(\(San)g(F)l (rancisco:ASP\),)f(p.)150 677 y(379)0 767 y(W)l(righ)o(t,)f(E.L.,)h Fh(et)g(al.)22 b Fj(1994,)17 b(ApJ,)f(420,)g(1)0 857 y(W)l(righ)o(t,)g(E.L.,) h Fh(et)g(al.)22 b Fj(1992,)17 b(ApJ,)f(396,)g(L13)950 2670 y(11)p eop end userdict /end-hook knownend-hookif

Want to hear about new tools we're making? Sign up to our mailing list for occasional updates.


If you find a rendering bug, file an issue on GitHub. Or, have a go at fixing it yourself – the renderer is open source!

For everything else, email us at [email protected].