/TeXDict 250 dict def TeXDict begin /Ndefdef /Bbind defN /SexchN /XS NB /TRtranslateN /isls false N /vsize 11 72 mul N /hsize 8.5 72 mul N /landplus90falsedef /@riginisls[0 landplus901 -1-1 1 ifelse 0 0 0]concatif 72 Resolution div 72 VResolution div neg scale islslandplus90VResolution 72 div vsize mul 0 exchResolution -72 div hsize mul 0ifelse TRif Resolution VResolution vsize -72 div 1 add mul TR[matrix currentmatrixdup dup round sub abs 0.00001 ltroundif forall round exch round exch]setmatrixN /@landscape/isls true NB /@manualfeedstatusdict /manualfeed true putB /@copies/#copies XB /FMat[1 0 0 -1 0 0]N /FBB[0 0 0 0]N /nn 0 N /IE 0 N /ctr 0 N /df-tail /nn 8 dict N nn begin /FontType 3 N /FontMatrix fntrx N /FontBBox FBB N string /base X array /BitMaps X /BuildCharCharBuilderN /Encoding IE N end dup/foo setfont2 array copy cvx N load 0 nn put /ctr 0 N[B /df /sf 1 N /fntrx FMat N df-tailB /dfsdiv /sf X /fntrx[sf 0 0 sf neg 0 0] N df-tailB /Epop nn dup definefont setfontB /ch-widthch-data dup length 5 sub getB /ch-heightch-data dup length 4 sub getB /ch-xoff 128 ch-data dup length 3 sub get subB /ch-yoffch-data dup length 2 sub get 127 subB /ch-dxch-data dup length 1 sub getB /ch-imagech-data dup type /stringtype nectr get /ctr ctr 1 add NifB /id 0 N /rw 0 N /rc 0 N /gp 0 N /cp 0 N /G 0 N /sf 0 N /CharBuildersave 3 1 roll S dup /base get 2 index get S /BitMaps get S get /ch-data X pop /ctr 0 N ch-dx 0 ch-xoff ch-yoff ch-height sub ch-xoff ch-width add ch-yoff setcachedevice ch-width ch-height true[1 0 0 -1 -.1 ch-xoff sub ch-yoff .1 sub]/id ch-image N /rw ch-width 7 add 8 idiv string N /rc 0 N /gp 0 N /cp 0 Nrc 0 nerc 1 sub /rc X rwGifelseimagemask restoreB /Gid gp get /gp gp 1 add N dup 18 mod S 18 idiv pl S get execloopB /advcp add /cp XB /chgrw cp id gp 4 index getinterval putinterval dup gp add /gp X advB /nd/cp 0 N rw exitB /lshrw cp 2 copy get dup 0 eqpop 1 dup 255 eqpop 254dup dup add 255 and S 1 and orifelseifelse put 1 advB /rshrw cp 2 copy get dup 0 eqpop 128dup 255 eqpop 127dup 2 idiv S 128 and orifelseifelse put 1 advB /clrrw cp 2 index string putinterval advB /setrw cp fillstr 0 4 index getinterval putinterval advB /fillstr 18 string 0 1 172 copy 255 put popfor N /pl[adv 1 chg adv 1 chg nd1 add chg1 add chg ndadv lshadv lsh ndadv rsh adv rsh nd1 add adv/rc X nd1 add set1 add clradv 2 chgadv 2 chg ndpop nd]dupbind popforall N /D/cc X dup type /stringtype ne] if nn /base get cc ctr put nn /BitMaps get S ctr S sf 1 nedup dup length 1 sub dup 2 index S get sf div putif put /ctr ctr 1 add NB /I cc 1 add DB /bopuserdict /bop-hook knownbop-hookif /SI save N @rigin 0 0 moveto /V matrix currentmatrix dup 1 get dup mul exch 0 get dup mul add .99 lt/QV/RVifelse load def pop popN /eopSI restore showpage userdict /eop-hook knowneop-hookifN /@startuserdict /start-hook knownstart-hookif pop /VResolution X /Resolution X 1000 div /DVImag X /IE 256 array N 0 1 255IE S 1 string dup 0 3 index put cvn putfor 65781.76 div /vsize X 65781.76 div /hsize XN /pshowN /RMat[1 0 0 -1 0 0]N /BDot 260 string N /rulex 0 N /ruley 0 N /v/ruley X /rulex X VB /V B /RV statusdict begin /product wherepop product dup length 7 ge0 7 getinterval dup(Display)eq exch 0 4 getinterval(NeXT)eq orpop false ifelsefalseifelse endgsave TR -.1 .1 TR 1 1 scale rulex ruley false RMatBDotimagemask grestoregsave TR -.1 .1 TR rulex ruley scale 1 1 false RMatBDotimagemask grestoreifelse B /QVgsave newpath transform round exch round exch itransform moveto rulex 0 rlineto 0 ruley neg rlineto rulex neg 0 rlineto fill grestoreB /amovetoB /delta 0 N /tail dup /delta X 0 rmovetoB /MS p delta add tailB /bS p tailB /c-4 M B /d-3 MB /e-2 MB /f-1 MB /g0 MB /h1 MB /i2 MB /j3 MB /k 4 MB /w0 rmovetoB /lp -4 wB /mp -3 wB /np -2 wB /op -1 wB /q p 1 wB /rp 2 wB /sp 3 wB /tp 4 wB /x0 S rmovetoB /y3 2 roll p aB /bos/SS save NB /eosSS restoreB end TeXDict begin 40258431 52099146 1000 300 300 (paper-nofigs.dvi) @start /Fa 2 78 df¡12FE1230A71308A2131813101330EAFFF00D0E7E8D11¿76 D¡00F813F8003813E0382C0160A2EA2602A2EA2304A2EA2188A2EA20D0A2136038F861F8 150E7E8D19¿I E /Fb 2 127 df¡EA0398EA0C5CEA1838123812301270EAE070A4EAC0E2 A312E1EA6264EA3C380F107E8F14¿97 D¡130CA2130EB5FCA2EA001C133813301008799A 13¿126 D E /Fc 2 71 df¡90381FE0209038FFF8E03803F80F3807C003381F800190C7 FC123E007E1460127C12FC1500A61560127C127E003E14C07E90388001803907C0030038 03F80E3800FFFCEB1FE01B1A7E9920¿67 D¡B512FCA2380FC03C141C140C140E1406A213 C31400A213C713FFA213C713C3A313C0A6EAFFFEA2171A7E991C¿70 D E /Fd 37 123 df¡13FCEA0182EA0707EA060F120E130690C7FCA4B5FCEA0E07AE387F 0FE0131A809915¿12 D¡126012F012F812681208A31210A2122012C0050B7D990B¿39 D¡1380EA010012025A120C120812185AA35AA412E0AA1260A47EA37E1208120C12047E7E EA008009267D9B0F¿I¡7E12407E7E12181208120C7EA37EA41380AA1300A41206A35A12 08121812105A5A5A09267E9B0F¿I¡126012F0A212701210A31220A212401280040B7D83 0B¿44 D¡EAFFC0A20A0280880D¿I¡126012F0A2126004047D830B¿I¡12035AB4FC1207B3 A2EAFFF00C187D9713¿49 D¡1330A2137013F0A2EA0170120312021204120C1208121012 301220124012C0B5FCEA0070A6EA07FF10187F9713¿52 D¡126012F0A212601200A81260 12F0A2126004107D8F0B¿58 D¡EAFFF0EA0F00B3A6EAFFF00C1A7F990E¿73 D¡137F3801C1C038070070000E7F487F003C131E0038130E0078130F00707F00F01480A8 0078EB0F00A20038130E003C131E001C131C6C5B6C5B3801C1C0D8007FC7FC191A7E991E ¿79 D¡007FB5FC38701E0700601301124000C0148000801300A300001400B13803FFF019 1A7F991C¿84 D¡3AFFC7FF0FF03A3E00F801C0001E9038780080A26CEC0100147CA2D807 801302149EA2D803C05BEBC10FA2D801E15B01E31388EBE207D800F2139001F613D0EBF4 03017C13E0A2EB780101385BA2EB300001105B241A7F9927¿87 D¡EA1FC0EA7060EA7870 7F12301200EA03F8EA1E381238127812F01480A21378EA78FD381F1E0011107F8F13¿97 D¡EA07F0EA0C1CEA383CA2EA7018EAF000A61270EA38041308EA0C18EA07E00E107F8F11 ¿99 D¡137E130EA9EA03CEEA0C3EEA380EA2127012F0A612701278EA381EEA1C2E3807CF C0121A7F9915¿I¡EA07C0EA1C70EA38381270131C12F0EAFFFCEAF000A41270EA380413 08EA0C18EA07E00E107F8F11¿I¡13F0EA0398EA073C120E13181300A5EAFFC0EA0E00AE EA7FE00E1A80990C¿I¡EA0FCEEA1CF3EA3872EA7878A4EA3870EA1CE0EA2FC0EA2000A2 1230EA3FF0EA1FFC13FEEA600FEAC003A4EA6006EA381CEA07E010187F8F13¿I¡12FC12 1CA913F8EA1D0CEA1E0EA2121CAB38FF9FC0121A7F9915¿I¡1218123CA21218C7FCA612 FC121CAEEAFF80091A80990A¿I¡12FC121CB3A6EAFF80091A80990A¿108 D¡38FC7C1F391D8E6380391E0781C0A2001C1301AB39FF9FE7F81D107F8F20¿I¡EAFCF8 EA1D0CEA1E0EA2121CAB38FF9FC012107F8F15¿I¡EA07E0EA1C38EA381CEA700EA2EAF0 0FA6EA700EA2EA381CEA1C38EA07E010107F8F13¿I¡EAFCF8EA1F0EEA1E07001C1380A2 EB03C0A6EB07801400EA1E0FEA1F1CEA1CF090C7FCA6B47E12177F8F15¿I¡EA03C2EA0E 26EA3C1EEA380E127812F0A61278A2EA381EEA1C2EEA07CEEA000EA6EB7FC012177F8F14 ¿I¡EAFDC0EA1E7013F0121C13601300AAEAFFC00C107F8F0F¿I¡EA1F20EA60E0EA402012 C0A2EAF000127FEA3FC0EA1FE0EA00F0EA8070133012C01320EAF040EA8F800C107F8F0F ¿I¡1204A3120CA2121C123CEAFFC0EA1C00A81320A5EA0E40EA03800B177F960F¿I¡EAFC 7EEA1C0EAC131EEA0C2E3807CFC012107F8F15¿I¡38FF1F80383C0600EA1C04A2EA1E0C EA0E08A26C5AA21390EA03A0A2EA01C0A36C5A11107F8F14¿I¡39FF3F9F80393C0E0700 00381306381C16041317001E130C380E23081488000F13983807419014D03803C1E01380 A200015BEB004019107F8F1C¿I¡38FF3F80383C1C00EA1C18EA0E106C5A13606C5A1201 7F1203EA0270487E1208EA181CEA381E38FC3FC012107F8F14¿I¡38FF1F80383C0600EA 1C04A2EA1E0CEA0E08A26C5AA21390EA03A0A2EA01C0A36C5AA248C7FC126112F112F25A 127811177F8F14¿I¡EA7FF8EA6070124013E0EA41C0A2EA0380EA0700A2EA0E08121CA2 EA381012701330EAFFF00D107F8F11¿I E /Fe 4 78 df¡1208127812981218ACEAFF80 09107E8F0F¿49 D¡123FEA6180EAF0C013E0EA6060120013E013C0EA0180EA030012065A EA10201220EA7FC012FF0B107F8F0F¿I¡EAFF80EA1C00A91301A313031302130EEAFFFE 1011809013¿76 D¡00FEEB3F80001EEB3C000017135CA33813809CA23811C11CA2EA10E2 A21374A31338123839FE10FF80191180901B¿I E /Ff 3 49 df¡B512C0A212027D8618¿ 0 D¡120C123FEA7380EAE1C012C0A412E1EA7380EA3F00120C0A0C7D8B10¿14 D¡1208121CA21238A312301270A21260A212C0A2060D7E8D09¿48 D E /Fg 15 107 df¡B612C0A21A027C8B23¿0 D¡127012F8A3127005057C8D0D¿I¡00C0 130C6C131C007013386C13706C13E0380E01C000061380EA070338038700EA01CEEA00FC 1378A213FCEA01CEEA038738070380EA0601000E13C0381C00E048137048133848131C48 130C16187A9623¿I¡1306AFB612F0A2D80006C7FCADB612F0A21C207D9E23¿6 D¡B612F0A2C9FCA7B612F0A2C9FCA7B612F0A21C147D9423¿17 D¡15C01403EC0F00143C 14F0EB03C0010FC7FC131C1378EA01E0EA0780001EC8FC127812E01278121EEA0780EA01 E0EA0078131C130FEB03C0EB00F0143C140FEC03C014001500A7B612C0A21A247C9C23¿ 20 D¡D807C01310EA1FE0487EEA7838D8601E1330487E9038078060398001C1E0903800 FFC0EC7F80EC3E001C0B7D9023¿24 D¡D807C013F0390FF00380391078060038201C0C48 6C5AEB0F3038C00720388003E05C13016D7E80130114383840033CEB061C6C487E393018 0780391C7003F03807C0001C147D9323¿47 D¡D803E0131FD80FFCEB7FC0D81C7EEBC020 3A301F0180103A600F830008384007C6EB03EC268001F81304A21300147C147EA2004001 DF13089038018F8090390307C0183A200603E0303A100C01F8E03A0FF800FFC0D803E0EB 1F0026147D932D¿49 D¡02E01402010115061303170E5F173C6E147C17FC010414014C5A 17B86EEB07780108140E0278131C1638D9107C137816F091393C01E0700120EB03C09139 3E0780F0ED0F009038401E1EEC1F3C01805B6E5A00015CD843005BB46D48EBF8804891C7 EAFF0091C85A481678007893C7FC31207E9E37¿77 D¡1778EE03F8EE07F0A2160F02C014 000103141816108001075CA2EB05F0A201045CA2EB0CF801085C1478147CA29026103C01 C7FC143EA2EB201EEC1F02A2EC0F821340EC0784018013C4A20061EB03E4D87F0013ECEC 01F812FE1400003C14602D2581A325¿I¡003C02E013C0B4010114E0D83F80EC01F0120F 3907C003F0EE00700003010614309038E004F8020C14200001EB1878A202301440157C02 6014809138C03C01A2D9E180EB030001E3133E0200130601E6EB1E0C01CE141C01DC1418 D803D8143801F85C495C495C49131F00075D4991C7FC90C7121E1206000E140C000C1408 2C217E9E2D¿87 D¡13C0A212011380A2120313005A1206A2120E120CA2121C1218A21238 123012701260A212E05AA27E1260A21270123012381218A2121C120CA2120E1206A21207 7E13801201A213C01200A20A2E7CA112¿104 D¡12C0A27E1260A21270123012381218A2 121C120CA2120E1206A212077E13801201A213C01200A212011380A2120313005A1206A2 120E120CA2121C1218A21238123012701260A212E05AA20A2E7DA112¿I¡12C0B3B3A902 2D7BA10D¿I E /Fh 4 49 df¡B512F0A214027D881B¿0 D¡1202A3EAC218EAF278EA3AE0 EA0F80A2EA3AE0EAF278EAC218EA0200A30D0E7E8E12¿3 D¡EA0F80EA3FE0EA7070EA60 30EAE038EAC018A4EAE038EA6030EA7070EA3FE0EA0F800D0E7E8E12¿14 D¡1206120FA2120E121EA2121C123C1238A212301270A2126012E012C0124008117F910A ¿48 D E /Fi 13 110 df¡13F0EA030CEA06041300120EA3EA0F80EA07C0EA03E0EA0EF0 EA1870EA3030127012E0A3EAC02013601340EA60C0EA3180EA1E000E177F9610¿14 D¡13F0EA0198EA030C1206120C121C12181238A2EA701CA2EA7FFCEA701CEAE038A21330 1370136013E0EA60C0EA6180EA2300121E0E177F9610¿18 D¡38060180EA0E03A3381C07 00A4EA380E1440A2131E387C2E80EA77C70070C7FCA25AA35A12147F8D15¿22 D¡387C0180EA1C03A2EB07001238130EA25B485A5B13C0EA738000EEC7FC12F0110E7F8D 11¿I¡126012F0A2126004047D830A¿58 D¡126012F0A212701210A21220A21240A2040A 7D830A¿I¡1318A213381330A213701360A213E013C012011380A212031300A25A1206A2 120E120CA2121C121812381230A212701260A212E05AA20D217E9812¿61 D¡14C0A21301A21303130514E01308A213101320A2134013C013803801FFF0EB00701202 5AA25A121838FE03FE17177F961A¿65 D¡381FFFFE38381C0E0020130412601240133812 8000001300A25BA45BA4485AA41203EA7FFC17177F9615¿84 D¡120313801300C7FCA612 1C122E124EA2128E5AA35A1239127112721232121C09177F960C¿105 D¡130C131C13081300A6EA01E0EA0230EA0438A2EA08701200A313E0A4EA01C0A4EA6380 EAE30012C6127C0E1D80960E¿I¡123F120EA4121CA41238A41270A412E012E4A312E812 7808177F960B¿108 D¡38383C1F394CC72380384F0341004E1381389C0703121CA2EC07 00EA380E1520140E154038701C0639300C03801B0E7F8D1F¿I E /Fj 4 113 df¡1306130C131813301370136013C012011380120313005A1206120E120C 121CA212181238A312301270A65AB21270A612301238A31218121CA2120C120E12061207 7E1380120113C012001360137013301318130C13060F4A788119¿16 D¡12C012607E7E121C120C7E12077E1380120113C0120013E013601370A213301338A313 18131CA6130EB2131CA613181338A313301370A2136013E013C012011380120313005A12 065A121C12185A5A5A0F4A7F8119¿I¡B912C018E06CC812016DEC001F003FEE03F06C6C 15006C6C16386D16180007170C6C6C16047F000117026C6C1600137F80133F6D7E6D7EA2 6D7E6D7E8013016D7E147F81143F6E7E81140F6E5A6E5A4AC9FC140E5C143C14385C5C49 5A495A130791CAFC130E4916024916045B49160C181848481638484816F848C9EA01F000 0E160F48ED01FF001FB812E05A5AB912C0373A7E7F3C¿88 D¡1606A2160E160C161C1618 163816301670166016E016C015011680150316005D1506150E150C151C15181538153015 7000041460000E14E0001E5C006F130100CF5C000F1303D8078090C7FC5C3803C006140E 3801E00C141C3800F01814381430EB78701460EB3CE05C131F5CA26DC8FCA2130627327C 812A¿112 D E /Fk 21 118 df¡137013F0120F12FF12F31203B3A4B51280A2111D7C9C 1A¿49 D¡903807FC0290383FFF0E9038FE03DE3903F000FE4848133E4848131E485A48C7 120EA2481406127EA200FE1400A7127E1506127F7E150C6C7E6C6C13186C6C13386C6C13 703900FE01C090383FFF80903807FC001F1F7D9E26¿67 D¡B612E0A23807F00714011400 156015701530A21460A21500A2EBF1E013FFA213F1EBF060A491C7FCA8B512C0A21C1F7E 9E21¿70 D¡B53880FFE0A23A07F0001E00151C157815E04A5A4A5A4AC7FC140E5C147814 F813F1EBF3FCEBF7FEEBFEFF5B496C7E496C7E6E7EA26E7E6E7EA26E7E6E7E6E7EA2B500 8713F0A2241F7E9E29¿75 D¡D8FFF0EC7FF86D14FF00071600D806FCEB01BFA3017EEB03 3FA26D1306A290381F800CA390380FC018A2903807E030A2903803F060A3903801F8C0A2 903800FD80A2EC7F00A2143EA33BFFF01C07FFF8A22D1F7E9E32¿77 D¡D8FFF8EBFFF0A2D807FCEB06007F7F00061380137FEB3FC0EB1FE0EB0FF014F8EB07FC 1303EB01FEEB00FFEC7F8615C6EC3FE6141FEC0FF6EC07FE1403A214011400157E153E15 1EA2D8FFF0130E1506241F7E9E29¿I¡B512FEECFF803907F00FE0EC03F0EC01F8A215FC A515F8A2EC03F0EC0FE090B51280ECFE0001F0C7FCACB57EA21E1F7E9E24¿80 D¡B53A1FFFC0FFE0A23C0FE001FC000E00D807F0150C81EBF80000035E816D1538000149 EB803015BFD800FE5D9138031FC001FF15E0017F6E5AEC060FD93F86EBE180028E13F1EC CC07011F02F3C7FC9138D803FB02F813FF010F5CECF00101075CECE000A201035C4A1378 010114704A1330331F7F9E36¿87 D¡B5EB3FF8A2D80FF8EB03800007EC07006C6C13065D 6C6C131C6C6C13185D90387F807090383FC0605DEB1FE190380FF18002F3C7FC6DB4FC6D 5A5C1301AB90383FFFE0A2251F7F9E28¿89 D¡003FB51280A2EB807F393E00FF00383801 FEA248485A5CEA6007495AA2C6485A495AA2495A91C7FC5B485AEC0180EA03FCEA07F8A2 380FF00313E0001F140048485A5C48485A38FF007F90B5FCA2191F7D9E20¿I¡EA07FCEA 1FFF383F0F80EB07C0EB03E0A2120C1200EA01FF120FEA3F83EA7E03127C12F8A3EAFC07 EA7E0D383FF9FE3807E07E17147F9319¿97 D¡EA01FE3807FF80381F83E0383F01F0EA7E 0014F85AA2B5FCA200FCC7FCA3127C127E003E1318003F1338380F80703807FFE0C61380 15147F9318¿101 D¡3801FC3C3807FFFE380F07DEEA1E03003E13E0A5001E13C0380F07 80EBFF00EA19FC0018C7FCA2121C381FFF8014F06C13F8003F13FC387C007C0070133E00 F0131EA30078133CA2383F01F8380FFFE000011300171E7F931A¿103 D¡121C127FA5121CC7FCA6B4FCA2121FB0EAFFE0A20B217EA00E¿105 D¡38FE0FC0EB3FE0381E61F0EBC0F8EA1F801300AD38FFE3FFA218147D931D¿110 D¡48B4FC000713C0381F83F0383E00F8A248137CA200FC137EA6007C137CA26C13F8A238 1F83F03807FFC00001130017147F931A¿I¡38FF1FC0EB7FF0381FE1F8EB80FCEB007EA2 143E143FA6143E147E147CEB80FCEBC1F8EB7FE0EB1F8090C7FCA7EAFFE0A2181D7E931D ¿I¡EAFE3EEB7F80381ECFC0EA1F8FA3EB030090C7FCABEAFFF0A212147E9316¿114 D¡EA0FE6EA3FFEEA701EEA600EEAE006A2EAF800EAFFC0EA7FF8EA3FFCEA1FFE1203EA00 1FEAC007A212E0EAF006EAF81EEAFFFCEAC7F010147E9315¿I¡EA0180A31203A3120712 0F123FEAFFFCA2EA0F80AA1386A5EA07CCEA03F8EA01F00F1D7F9C14¿I¡38FF07F8A2EA 1F00AD1301A2EA0F073807FEFFEA03F818147D931D¿I E /Fl 33 119 df¡B51280A611067F9017¿45 D¡13075B137FEA07FFB5FCA212F8C6FCB3AB007F13 FEA317277BA622¿49 D¡EBFF80000713F0001F13FC383F03FFD87C001380007FEB7FC0EA FF80EC3FE0A3141FEA7F00001C133FC7FC15C0A2EC7F80A2ECFF00495A5CEB03F0495A49 5A495A90383E00E05B13789038F001C0EA01C0EA038048B5FC5A5A5A481480B6FCA31B27 7DA622¿I¡EB7F803801FFF0000713FC380F81FE381F80FF487E9038E07F80A5381FC0FF D807001300C7FC495AEB03F8495AEBFFC014F0EB01FC6DB4FCEC7F8015C0143F15E0121E EA7F80A2EAFFC0A315C0147FD87F801380387E00FF6C481300380FFFFC000313F0C61380 1B277DA622¿I¡14075C5C5C5C5CA25B5B497E130F130E131C1338137013F013E0EA01C0 EA0380EA07005A120E5A5A5A5AB612F8A3C71300A7017F13F8A31D277EA622¿I¡000C13 03380F803FEBFFFEA25C5C14E05C49C7FC000EC8FCA6EB7FC0380FFFF8EB80FC380E007F 000C1480C7123F15C0A215E0A2123E127FEAFF80A315C01300007E137F007814806CEBFF 00381F01FE380FFFF8000313E0C690C7FC1B277DA622¿I¡EB07F0EB3FFCEBFFFE3801FC 0F3807F01F390FE03F80EBC07F121FEA3F80A2007FEB3F00EB001E91C7FCA25AEB0FC0EB 3FF8EB70FEEBE03F01C013809038801FC0A3010013E0A47EA4D83F8013C0A2001FEB3F80 EA0FC03907E0FF003803FFFCC613F0EB3FC01B277DA622¿I¡B612FCEDFF8016E03A03FC 001FF0ED07F8821503A2821501A315035EA24B5A4B5A4B5AED7FC090B6C7FC16E09039FC 0007F0ED03FC6F7EA26F7EA21780A617005D4B5A15074B5AB712F016C04BC7FC29297DA8 31¿66 D¡91393FF00180903903FFFE07010FEBFF8F90393FF007FF9038FF80014848C712 7FD807FC143F49141F4848140F485A003F15075B007F1503A3484891C7FCAB6C7EEE0380 A2123F7F001F15076C6C15006C6C5C6D141ED801FE5C6C6C6C13F890393FF007F0010FB5 12C0010391C7FC9038003FF829297CA832¿I¡B612F8EDFF8016E03A03FE001FF8ED07FC ED01FE6F7EEE7F80EE3FC0161F17E0A2EE0FF0A417F8AA17F0A3EE1FE0A217C0163FEE7F 801700ED01FE4B5AED1FF8B712E0168003FCC7FC2D297DA835¿I¡B712C0A33903FE003F ED0FE015031501A21500A316F09138038070A31600A21407140F90B5FCA3EBFE0F140714 03A591C8FCA9B512FEA324297DA82B¿70 D¡B512FEA300011300B3B1B512FEA317297FA8 1A¿73 D¡B592383FFFC0A26E5C0003EFF000A2D9BFC014EFA2D99FE0EB01CFA2D98FF0EB 038FA3D987F8EB070FA2D983FC130EA2D981FE131CA3D980FF1338A291387F8070A29138 3FC0E0A391381FE1C0A291380FF380A2913807FF00A36E5AA26E5AA26E5AD8FFFE0203B5 12C0A215703A297DA841¿77 D¡B612F815FF16C03A03FE003FE0ED0FF0ED07F816FC1503 16FEA716FC150716F8ED0FF0ED3FE090B61280EDFE0049C8FCB0B512F8A327297DA82F¿ 80 D¡B612E015FE6F7E3A03FE007FE0ED0FF06F7E82150382A65E4B5AA2ED1FE0ED7FC0 90B500FEC7FC5D9038FE01FF9138007FC082153F82151FA81707A2ED0FF8170FB539F807 FE1E923801FFFC9238003FF030297DA834¿82 D¡B53CF87FFFF807FFF0A32703FE000190 C7EA1C00A26C6C6F5B816E16786C701370A26E6E13F0017F495D14E0013F496D485A169F 02F01503011F9026070FF85BA2DAF80FEBFC07010FD90E0791C7FC14FC0107011EEBFE0E ED1C0302FE151E010390393801FF1CA2902601FF7814B8ED700015F06D16F04B137FA26E 486D5AA2023F5D4B131FA2021F5D92C7120FA2020E6EC8FC44297FA847¿87 D¡48B47E000F13F0381F81FC486C7E147FA2EC3F80A2EA0F00C7FCA2EB0FFF90B5FC3807 FC3FEA1FE0EA3F80127F130012FEA3147F7E6CEBFFC0393F83DFFC380FFF0F3801FC031E 1B7E9A21¿97 D¡EB1FF0EBFFFE3803F03F390FE07F80EA1FC0EA3F80A2127F9038001E00 4890C7FCA97E7F003FEB01C013C0001F1303390FE007803903F01F003800FFFCEB1FE01A 1B7E9A1F¿99 D¡EC3FF8A31403ACEB1FE3EBFFFB3803F03F380FE00F381FC007383F8003 A2127F13005AA97EA2EA3F801407381FC00F380FE01F3A03F03FFF803800FFF3EB3FC321 2A7EA926¿I¡EB3FE03801FFF83803F07E380FE03F391FC01F80393F800FC0A2EA7F00EC 07E05AA390B5FCA290C8FCA47E7F003F14E01401D81FC013C0380FE0033903F81F803900 FFFE00EB1FF01B1B7E9A20¿I¡EB07F8EB3FFEEBFE3F3901FC7F80EA03F8A2EA07F0A2EC 3F0091C7FCA6B512C0A3D807F0C7FCB3A3387FFF80A3192A7EA915¿I¡9038FF81F00003 EBE7FC390FC1FE7C391F80FCFC003FEBFE7C9038007E3848EB7F00A66C137EEB80FE001F 5B380FC1F8381FFFE0001813800038C8FC123CA2123E383FFFF814FF6C14C06C14E06C14 F0121F397E0007F8007C13015A1400A36C1301007EEB03F06CEB07E0390FC01F803903FF FE0038007FF01E287E9A22¿I¡EAFFE0A3120FAC147F9038E1FFC09038E787E09038EE07 F09038FC03F813F813F0A313E0AF3AFFFE3FFF80A3212A7DA926¿I¡EA0780EA1FE0A2EA 3FF0A4EA1FE0A2EA0780C7FCA6EAFFE0A3120FB3A3EAFFFEA30F2B7DAA14¿I¡EAFFE0A3 120FB3B2EAFFFEA30F2A7DA914¿108 D¡38FFC07F9038C1FFC09038C787E0390FCE07F0 9038DC03F813F813F0A313E0AF3AFFFE3FFF80A3211B7D9A26¿110 D¡EB3FE03801FFFC3803F07E390FC01F80391F800FC0003F14E0EB00074814F0A34814F8 A86C14F0A2393F800FE0A2001F14C0390FC01F803907F07F003801FFFC38003FE01D1B7E 9A22¿I¡38FFE1FE9038E7FF809038FE07E0390FF803F8496C7E01E07F140081A2ED7F80 A9EDFF00A25DEBF0014A5A01F85B9038FE0FE09038EFFF80D9E1FCC7FC01E0C8FCA9EAFF FEA321277E9A26¿I¡38FFC3F0EBCFFCEBDC7E380FD8FF13F85BA3EBE03C1400AFB5FCA3 181B7E9A1C¿114 D¡3803FE30380FFFF0EA3E03EA7800127000F01370A27E6C1300EAFF E013FE387FFFC06C13E06C13F0000713F8C613FC1303130000E0137C143C7EA26C13787E 38FF01F038F7FFC000C11300161B7E9A1B¿I¡1370A413F0A312011203A21207381FFFF0 B5FCA23807F000AD1438A73803F870000113F03800FFE0EB1F8015267FA51B¿I¡39FFE0 3FF8A3000F1303B11407A2140F0007131F3A03F03BFF803801FFF338003FC3211B7D9A26 ¿I¡3AFFFE03FF80A33A07F0007000A26D13F000035CEBFC0100015CA26C6C485AA2D97F 07C7FCA2148FEB3F8E14DEEB1FDCA2EB0FF8A36D5AA26D5AA26D5A211B7F9A24¿I E /Fm 21 122 df¡127012F8A212F012E005057B840E¿46 D¡48B512FE15FC39001E003C 151CA249130CA31518EB780CA21500141C495AEBFFF8A2EBF0383801E030A21530156038 03C000A215C01401D8078013801403EC0700141FB6FC5C1F1F7D9E1F¿69 D¡903807E0C090381FF980EB381FEB600713C00001EB0300EA0380A3000790C7FCA26C7E 13F8EBFF806C13E06C6C7EEB1FF81301EB00781438A31230A21430007013705C387801C0 387E0780D8E7FFC7FCEA81FC1A1F7D9E1A¿83 D¡000FB512F04814E0381E078100181380 0038146038300F00A2126015C0EAC01EA200001400A25BA45BA45BA4485AA31203B5FCA2 1C1F789E21¿I¡EBF18038038DC038070780120E121CEA3C03383807001278A3EAF00EA3 1430EB1C60A2EA703CEB7CC0EA30CC380F078014147C9317¿97 D¡1478EB03F814F0EB00 70A314E0A4EB01C0A213F1EA038D38070780120E121CEA3C03383807001278A3EAF00EA3 1430EB1C60A2EA703CEB7CC0EA30CC380F078015207C9F17¿100 D¡137CEA01C338070180120E121C123C38380300EA780EEA7BF8007EC7FC12F0A4127013 021307EA380EEA1838EA07E011147C9315¿I¡14F8EB019CEB03BCEB073C14181400A213 0EA53801FFE0A238001C00A35BA55BA513F05BA4485AA4EA3380127B00F3C7FC1266123C 1629829F0E¿I¡EB3C60EBE3703801C1E0EA0381EA0701EA0F00380E01C0121EA3383C03 80A4EB0700A2EA1C0F5BEA0C3EEA03CEEA000EA25BA21230EA7838485AEA60E0EA3F8014 1D7E9315¿I¡EA01E0120F5B1201A3485AA448C7FCA2133E1363380E8180380F01C0A212 0E381E0380121CA338380700A3EB0E1800701330130CEB1C20EB0C6000E013C038600780 15207D9F17¿I¡136013F0A213E01300A7120FEA19801231EA21C0EA6180126312C3EA07 00A3120EA3EA1C3013601218EA3840EA18C0EA1980EA0F000C1F7D9E0E¿I¡EA03C0121F 13801203A3EA0700A4120EA45AA45AA45AA3EA7180EAE300A312E61266123C0A207C9F0C ¿108 D¡391E07C0F8393318618C9038A032063963E03407EBC03CEB803800C7EB780E38 070070A3000E495AA3ED3860261C01C013C01530ED708015313A3803803300D81801131E 23147D9325¿I¡381E07C038331860EBA030EA63E0EBC038138000C71370EA0700A3000E 13E0A3EB01C3001C13C61486EB0384EB018C00381398381800F018147D931A¿I¡137CEA 01C338030180000E13C0121E001C13E0123C1278A338F003C0A3EB07801400EA700F130E EA3018EA1870EA07C013147C9317¿I¡3803C1E038066618EB7C1CEA0C78EB701EA2EA18 E01200A33801C03CA3143838038078EBC07014E0EBC1C038076380EB1E0090C7FCA2120E A45AEAFFC0A2171D809317¿I¡EA1E0F38333180EBE1C0EA63C31383EB818048C7FC1207 A3120EA45AA45A121812147D9313¿114 D¡13FCEA0306EA0603EA0C0FA2130E1300EA0F 8013F0EA07F8EA03FCEA003E130E1270EAF00CA2EAE008EA6010EA3060EA1F8010147D93 13¿I¡EA018013C0EA0380A4EA0700A2EAFFF0A2EA0E00A45AA45AA31330EA7060A213C0 1380EA3100121E0C1C7C9B0F¿I¡380787803808CC40381078E0EA30711260EB70C038C0 E0001200A3485AA31460386380C012F3EB818000E71300EAC4C6EA387C13147D9315¿ 120 D¡000F136038198070003113E0EA21C0EA6180126338C381C0EA0701A3380E0380A4 EB0700120CA2EA0E0FEA061EEA03EEEA000EA25B12785BEA7030EA6060EA31C0001FC7FC 141D7D9316¿I E /Fn 38 127 df¡137CEA01C338070181000E13C1EA1E00001C13E212 3C5A14E4A24813E814F0A214E0A21270130338300461381838323807C01C18147E931D¿ 11 D¡131E1361EBC080EA01801400120390C7FC7FA27FEA01F06C7E137CEA01FCEA070E 120EEA1E06121C123C1278A3EAF004A2130C1308A2EA70181310EA30206C5AEA0F801120 7E9F14¿14 D¡131E1363EBC380EA01C1EA0381EB01C01207120F120EEA1E03121C123CA3 38780780EA7FFFA2EA780738F00F00A3130E131EEAE01C133C13381330EA60705BEA70C0 EA3180001EC7FC12207E9F15¿18 D¡38018018EBC01C38038038A438070070A4000E13E0 A314E1381E01C2A21303EB05C4EA3F083839F0780038C7FCA25AA45AA25A181D7F931B¿ 22 D¡380FFFFC5A5A38608200EAC084128012011304130C1203A212021206A2120EEA0C 0E121CA2EA380FEA180616147E931A¿25 D¡EB7FFEEA01FF1207380F0780EA1E03381C01 C012381270A338E00380A3EB0700A2130EEA600C6C5AEA1860EA0F8017147E931A¿27 D¡000F14803913C0010012213801E00200005B6D5AEB70105CEB784013385C013DC7FC7F 131CA27F131E132E134F1387EA010700027F1303120400087FEA1001002013E2EA400048 133C191D7F931C¿31 D¡0004131E48137F48EBFF80903801C1C03820030001021340EA40 0613045BA200C0C7128013100040EB01005C386020060038131C001F13F8380FFFE06C5B C648C7FC13C0A31201A25B1203A290C8FC1A1D7E931E¿39 D¡127012F8A3127005057C84 0D¿58 D¡127012F812FCA212741204A31208A21210A212201240060E7C840D¿I¡EC01C0 EC0780EC1E001478EB01E0EB0780010EC7FC133C13F0EA03C0000FC8FC123C12F0A2123C 120FEA03C0EA00F0133C130E6D7EEB01E0EB0078141EEC0780EC01C01A1A7C9723¿I¡13 03A213071306A2130E130CA2131C1318A213381330A213701360A213E013C0A212011380 A312031300A25A1206A2120E120CA2121C1218A212381230A212701260A212E05AA2102D 7DA117¿I¡12E01278121EEA0780EA01E0EA0078131C130FEB03C0EB00F0143C140FEC03 C0A2EC0F00143C14F0EB03C0010FC7FC131C1378EA01E0EA0780001EC8FC127812E01A1A 7C9723¿I¡131FEB7FC0EBC0E03801007000021338EA03800007131CA2EA0300C7121EA3 137E3801C11C380300BC000E137C5AA2003C13785AA214F05A14E0130114C038700380A2 38380700EA3C1EEA1FF8EA07E017207E9F18¿64 D¡1406A2140EA2141E143EA2145F144F 148FEB010FA21302A213041308A20110138014071320EB7FFFA2EB8007A2EA0100120215 C0481303001E130739FF807FFCA21E1F7E9E22¿I¡ECFE02903807FF8C90381F81DC9038 7C007C49133CD801E01318485A485A120F90C712105A003E1400A2123C127CA3127812F8 A300781480A36CEB010014026C5B6C13183807C0703803FFC0C66CC7FC1F1F7E9E21¿67 D¡90B6FC15FE90380F001E1506A2011E1302A31504EB3C04A21500140C495AEB7FF8A2EB 7818EBF010A44848C7FCA4485AA4EA7FFE12FF201F7E9E1D¿70 D¡9039FFF80FF8A29039 0F0003C0ED02005D011E5B15205D5D4948C7FC14045C1418EB7838147CEB793C137A497E 13F813F080EA01E0A26E7EA2EA03C06E7EA281397FFC1FFC00FF133F251F7E9E27¿75 D¡9039FF803FF0A2010FEB070090380BC002A201135BEB11E0A3903820F008A214F81478 01405B143CA3496C5AA3140FD801005BA2EC07C0A200025C1403A2120F267FE001C7FC12 FF241F7E9E25¿78 D¡90B512C015F090380F00F8153CA2011E133EA449137CA2157815F0 90387801E0EC07C090387FFF000178C7FC5BA4485AA4485AA4EA7FFC12FF1F1F7E9E1D¿ 80 D¡EB01FCEB0F0790381C03C090387801E0EBE000000114F0485A48481378120F48C7 FCA2123E15F8123C127CA348EB01F0A215E0140315C000781307158090381C0F00383C60 1EEB813C001C13F8000E13E038078380D800FF1380130114C11500EB03C714FEA25C6D5A 6D5A1D287E9E24¿I¡90B5128015E090380F01F0EC00F81578011E137CA44913F8A215F0 EC01E090387803C0EC0F00EB7FF8EB7818EBF01C80A33801E01EA43803C03E1502A2EC1F 04397FFC0F0800FFEB07F01F1F7E9E23¿I¡000FB512FC4814F8391C03C0380018141800 30140838200780A21240151038800F00A200001400A2131EA45BA45BA45BA31201387FFF C0A21E1F7F9E1B¿84 D¡3BFFF03FFC1FF8EC7FF83B0F0007800380EE01001602A2020F5B 0217130C1608913827C0101423D980435B000713C302835BD9810313C05E018201C1C7FC A2018413C2138C018813C4019013CC15E801A013F0EBE001D803C05BA201805B13005D00 0291C8FC2D1F7E9E2B¿87 D¡39FFF801FF13F0390F800070000714406D13801401000314 00EBE0025C00015BEBF018000013105C6D5AEB7880017DC7FCA27F133CA213381378A313 7013F0A4EA1FFF5A201F7F9E1A¿89 D¡EBF180380389C038070780EA0E03121C123C3838 07001278A3EAF00EA31410EB1C20A2EA703CEB5C40EA308C380F078014147E9318¿97 D¡EA0780123F13001207A3120EA45AA213F0EA1D0CEA3A0E123CEA380FA21270A4EAE01E A3131C133C1338EA607013E0EA31C0EA1F0010207E9F14¿I¡1478EB03F814F0EB0070A3 14E0A4EB01C0A213F1EA038938070780EA0E03121C123C383807001278A3EAF00EA31410 EB1C20A2EA703CEB5C40EA308C380F078015207E9F18¿100 D¡137CEA01C2EA0701120E 121C123CEA3802EA780CEA7BF0EA7C0012F0A4127013011302EA3004EA1838EA07C01014 7E9315¿I¡147C14CEEB019E1303140CEB0700A4130EA3EBFFF05A38000E005BA55BA55B A55BA45B1201EA3180127948C7FC1262123C17297E9F16¿I¡13E01201A2EA00C01300A7 120E1213EA23801243A3EA87001207A2120EA25AA21320EA3840A31380EA1900120E0B1F 7E9E10¿105 D¡EA03C0121F13801203A3EA0700A4120EA45AA45AA45AA3127112E2A412 6412380A207E9F0E¿108 D¡391E07C07C39231861869038A032033843C034D980381380 A23A87007007001207A3000EEBE00EA3ED1C10261C01C013201538164015182638038013 80D81801EB0F0024147E9328¿I¡381E0780382318C0EBA0603843C0701380A2388700E0 1207A3380E01C0A3EB0382001C1384EB07041408130300381310381801E017147E931B¿ I¡137CEA0182EA0301EA060313071306EA0E00EA078013F8EA03FCEA01FEEA001F130712 70EAF006A2EAE004EA4008EA2030EA1FC010147E9315¿115 D¡3803C1C0380C62203810 3470EB38F012201460384070001200A35BA314203861C04012F1148012E238446300EA38 3C14147E931A¿120 D¡000F136038118070002113E013C01241EA4380388381C0EA0701 A3380E0380A4EB0700120CA2EA0E0FEA061EEA03EEEA000EA25BEA78181338EA7070EA60 60EA21C0001FC7FC141D7E9316¿I¡EB018014C0EB00E0B512F0A2380001C0EB0380EB07 001408789F17¿126 D E /Fo 39 122 df¡121C123E127EA2123A1202A21204A21208A2 1210122012C0070E7D840D¿44 D¡1230127812F81278127005057C840D¿46 D¡137EEA01C338030180000613C0120E381C00E01301123CA212381278A438F003C0A514 80130712E014005BEA600EEA701CEA3018EA1870EA0FC0131D7C9C17¿48 D¡130C131C13F8120F13381200A31370A613E0A6EA01C0A61203EA7FFE12FF0F1D7C9C17 ¿I¡EB3F80EBFFE0380181F0380200F8481378000F137C1380A2EB00781206C712F814F0 EB01E014C0EB0380EB0700130E5B13305B5B48C7FC000213205A001813405A387FFFC0B5 1280A2161D7E9C17¿I¡14C01301EB03801307130F131B13131323EB47001387EA010712 0212041208EA100E1220124012C0B512F0A238001C00A6133C3803FFC0A2141D7D9C17¿ 52 D¡1220383FFFE05A14C03840008038C00100EA80025B485A5B5BA25B5B120190C7FC 5A5A1206120EA2121E121C123CA45AA21230131E799D17¿55 D¡137C48B4FC3807838038 0E01C0121E121C003C13E0A21278A413031238EB07C0EA1C0BEA0C13EA03E33800038013 071400A2EA600EEAF01CA2485AEAC0F0EA7FC06CC7FC131D7C9C17¿57 D¡1410143014381478A214F8A2EB017C143C1302A21304143EEB081EA21310A213208013 4090B5FCA23801000F158000021307A25AA2001E14C039FF807FFCA21E1F7E9E22¿65 D¡0007B5FC15C039003C01E015F090387800F8A515F0EBF00115E0EC03C0EC0F809038FF FE009038F00F803901E003C0A215E0140115F0A2D803C013E01403A2EC07C0A2EC0F8000 07EB3F00387FFFFCB512F01D1F7E9E20¿I¡903803F80890380FFE1890383F03389038F8 00F8D801E01370485A4848133048C7FC5A121E003E142015005AA45AA412781540007C14 80123C14016C1400001F1302380F800C3803E0383801FFE038003F801D1F7B9E21¿I¡00 07B5FC15E039003C01F0EC00F849137C153C151EA3151F5BA64848131E153EA3153C157C 4848137815F0A2EC01E0EC03C0EC0F800007EB3F00387FFFFCB512E0201F7E9E23¿I¡3A 07FFC7FFC0A23A003C007800A2495BA649485AA490B5FCA23901E003C0A64848485AA600 07130F397FFCFFF8485A221F7E9E22¿72 D¡3807FFE0A238003C00A25BA65BA6485AA648 5AA61207EAFFFCA2131F7F9E10¿I¡EBFFFC14F8EB07C01303EB0780A6EB0F00A6131EA6 5B1230127812F81338EAF078EA80F0EA61C0001FC7FC161F7D9E17¿I¡0007B5FC15C039 003C03E0EC01F0EB780015F8A59038F001F0A215E0EC03C0EC0F00EBFFFED801E0C7FCA6 485AA61207EA7FFC12FF1D1F7E9E1F¿80 D¡3807FFFC14FF39003C07C0EC03E0EB780115 F0A415E0EBF00315C0EC0780EC0F00143CEBFFF03801E030143880A3141E3803C03EA515 020007EB1E04397FFC1F0800FFEB07F01F1F7E9E21¿82 D¡39FFFC3FF8A23907800780EC 0300380F0002A6001E5BA6485BA600385BA25C123C001C5B381E0180D80F07C7FCEA07FE EA01F81D1F799E22¿85 D¡EA07F8EA0C0CEA1E061307121C1200A313FFEA07C7EA1E07EA 3C0E127800F01310A3131EEB2E2038784F40381F878014147D9317¿97 D¡1207123F5A120F7E120EA65A137CEA1D87381E0380381C01C0A2123814E0A5387003C0 A2148013071400130EEAE81CEAC438EA83E013207B9F19¿I¡EA01FCEA0706EA0E0F121C EA380EEA7800127012F0A45AA4EAF002EA7004EA3008EA1830EA0FC010147C9314¿I¡14 70EB03F013071300147014E0A6EB01C013F9EA0305EA0E03121CEA380138780380127012 F0A438E00700A5EA700FEA301F38186FE0EA0F8F14207C9F19¿I¡13F8EA070EEA0E0712 1C383803801278127012F0A2B5FC00F0C7FC5AA46C5AEA7002EA3004EA1C18EA07E01114 7D9314¿I¡EB0780EB18C0EB31E01361EBE1C0EBC0001201A5485AEA7FF8A2EA0380A348 C7FCA6120EA6121EEAFFE0A213207E9F0E¿I¡13E01207120F12011200485AA6485AEB8F 80EB90E013A0EBC0601380000713E01300A5380E01C0A6EA1E0338FFCFF8A215207E9F19 ¿104 D¡EA01C0EA03E0A213C0EA0180C7FCA6EA0380121FA212071203EA0700A6120EA6 121EEAFF80A20B1F7F9E0C¿I¡13E01207120F12011200485AA6485AEB83FCA2EB81E014 801400EA07045B13181338137C131C120E7FA2130F7F1480001E13C038FF8FF0A216207E 9F18¿107 D¡13E01207120F12011200EA01C0A6EA0380A6EA0700A6120EA6121EEAFFC0 A20B207F9F0C¿I¡390387C07C391F986186393FA072073907C03403380380380007EB78 07EB0070A5000EEBE00EA6D81E01131E3AFFCFFCFFC0A222147E9326¿I¡38038F80381F 90E0EA3FA03807C060EA0380000713E01300A5380E01C0A6EA1E0338FFCFF8A215147E93 19¿I¡13FCEA0387380E0180381C00C04813E0A24813F012F0A438E001E0A214C0130300 F0138038700700EA380E6C5AEA07E014147D9317¿I¡EBE3E03807EC38380FF01C3800E0 1E140EEA01C0140FA53803801EA2141C143C14381470380740E0EB21C0EB1F0090C7FCA3 120EA4EAFFC0A2181D809319¿I¡EA038E381FB380EA3FC7120738038300EA078090C7FC A5120EA6121EEAFFE0A211147E9312¿114 D¡EA01F2EA060EEA080612181302EA380413 00121EEA1FE0EA0FF0EA03F8EA003CEA401C130CA212601318EAE010EAD060EA8FC00F14 7E9312¿I¡1380EA0100A35AA25A120EEA3FF812FFEA0E00A35AA65A1320A41340A2EA18 80EA0F000D1C7C9B12¿I¡380E01C0EA7E0FEAFE1FEA1E03EA0E01381C0380A638380700 A45BA25B38182FE0EA0FCF13147C9319¿I¡38FF83F8A2381E01E0381C00807EEB010013 02A2EA0F0412075BA25BEA039013A013E05B5B120190C7FC15147C9318¿I¡39FF9FE1FC A2391C038070EC0060EC80401580EA0E079038058100130914C21311380731C41321EB60 C81340EB80F0A26C485A1460000213401E147C9321¿I¡390FF83F80A23901E01E00EBC0 083800E01814105CA26D5A13705CA20171C7FC1339133A133E133C133813181310A25BA2 5BEA70C0EAF08000F1C8FC12E2127C191D809318¿121 D E /Fp 20 121 df¡1318A2133CA2134EA21387A238010380000313C0EA0201000613E0EA040000 0C13F000081370481378143848133C141C48131E387FFFFEB6FCA218177E961D¿1 D¡120112021204120C1218A21230A212701260A312E0AA1260A312701230A21218A2120C 12041202120108227D980E¿40 D¡12801240122012301218A2120CA2120E1206A31207AA 1206A3120E120CA21218A2123012201240128008227E980E¿I¡1330ABB512FCA2380030 00AB16187E931B¿43 D¡EA07C0EA1830EA3018EA701CEA600CA2EAE00EA9EA600CA2EA70 1CEA3018EA1C70EA07C00F157F9412¿48 D¡12035AB4FC1207B1EA7FF00C157E9412¿I¡ EA0F80EA30E0EA40701280EAC03812E01240EA00781370A213E013C0EA0180EA03001206 EA0C081218EA1018EA3FF0127F12FF0D157E9412¿I¡EA0FE0EA3070EA6038EA703C131C EA003C133813301360EA07C0EA00701338131C131EA212E0A2EAC01CEA4038EA3070EA0F C00F157F9412¿I¡1330A2137013F012011370120212041208121812101220124012C0EA FFFEEA0070A5EA03FE0F157F9412¿I¡1240EA7FFE13FC13F8EAC008EA80101320EA0040 1380A2EA0100A25A12021206A2120EA512040F167E9512¿55 D¡EA07C0EA1830EA301812 60EAE00CA2130EA3EA601E1230EA186EEA0F8EEA000E130C131CEA7018A2EA6030EA20C0 EA1F800F157F9412¿57 D¡B512FCA2C8FCA6B512FCA2160A7E8C1B¿61 D¡EAFFC0001CC7FCAD1420A31460A2144014C01303B5FC13177F9616¿76 D¡00FEEB03F8001E14C000171305A338138009A23811C011A33810E021A2EB7041A3EB38 81A2EB1D01A2130EA2123839FE040FF81D177F9620¿I¡387FFFF83860381800401308A2 00801304A300001300AF3807FFC016177F9619¿84 D¡EA1FC0EA38601330EA10381200EA 03F8EA1E3812301270EAE039A21379EA70FFEA1F1E100E7F8D12¿97 D¡EA0FC0EA1860EA3030EA7038EAE018EAFFF8EAE000A31260EA7008EA3010EA1830EA07 C00D0E7F8D10¿101 D¡38FC7C1F391D8E6380391E0781C0001C1301AA39FF9FE7F81D0E 808D1E¿109 D¡EAFC7CEA1D8EEA1E07121CAA38FF9FE0130E808D14¿I¡EAFE3FEA3C18EA 1C10EA0E20EA074013C0EA0380EA01C0EA02E0EA04F0EA0870EA1838EA383CEAFC7F100E 7F8D13¿120 D E /Fq 87 125 df¡80497EA2497EA2EB05F01304497E1478EB107C143C 497EEB601FEB400F01C07FEB8007000180EB00030002801401488014004880157848147C 153C48143E151E007FB6FCA2B71280211F7E9E26¿1 D¡90381F83E09038F06E303901C0 7878380380F8903800F03048EB7000A7B61280A23907007000B0387FE3FFA21D20809F1B ¿11 D¡133FEBE0C0EA01C0380381E0EA0701A290C7FCA6B512E0A2EA0700B0387FC3FEA2 1720809F19¿I¡EB3FE013E0EA01C1EA0381EA0700A8B5FCA2EA0700B0387FE7FEA21720 809F19¿I¡90381F81F89038F04F043901C07C06390380F80FEB00F05A0270C7FCA6B7FC A23907007007B03A7FE3FE3FF0A22420809F26¿I¡1207A2120F121C12381230126012C0 0808779F17¿19 D¡B5FC10017D9917¿22 D¡EA7038EAF87CEAFC7EA2EA743AEA0402A3EA 0804A2EA1008A2EA2010EA40200F0E7E9F17¿34 D¡000F1430D818801370D83060136039 703001E039602C07C0903813F98038E01003EC07001406140E5C141800601338495A0070 1360383040E0381881C0380F0180D8000313E0EC03109038070608010E1304EB0C0C131C 9038381C021330137013E013C01201EA03809038000C045A000E1306000C1408001CEB03 100018EB00E01F257DA126¿37 D¡137813841201EA03021207A45BA25B5B3903A00FFC13 C090388001E0D801C013801500EA03E000041302EA08F038187004486C5AEA703C38F01C 10EB0E30EB072014C0D8F80313080078EBE018393E0E7830391FF83FE03907E00FC01E20 7E9F23¿I¡127012F812FCA212741204A31208A21210A212201240060E7C9F0D¿I¡132013 401380EA0100120212065AA25AA25AA312701260A312E0AC1260A312701230A37EA27EA2 7E12027EEA0080134013200B2E7DA112¿I¡7E12407E7E7E120C7EA27EA2EA0180A313C0 1200A313E0AC13C0A312011380A3EA0300A21206A25A12085A5A5A5A0B2E7DA112¿I¡13 06AFB612F0A2D80006C7FCAF1C207D9A23¿43 D¡127012F812FCA212741204A31208A212 10A212201240060E7C840D¿I¡EAFFC0A20A027F8A0F¿I¡127012F8A3127005057C840D¿ I¡1303A213071306A2130E130CA2131C1318A213381330A213701360A213E013C0A21201 1380A312031300A25A1206A2120E120CA2121C1218A212381230A212701260A212E05AA2 102D7DA117¿I¡EA03F0EA0E1C487E487EA238700380A300F013C0AD00701380A3383807 00A2EA1C0E6C5AEA03F0121D7E9C17¿I¡EA01801203120F12FF12F31203B3A4EAFFFEA2 0F1D7C9C17¿I¡EA07F0EA1FFCEA303FEA600F3840078000F013C012F81303A2EA200712 001480130F1400131E131C5B5B5BEA018048C7FC12024813405A5A481380EA7FFFB5FCA2 121D7E9C17¿I¡EA07F0EA1FFCEA301EEA780F1480A2EA3807EA000FA21400130E5B5BEA 03F0EA001C7F130FEB078014C0A2122012F8A21480EAF00F00401300EA381EEA1FFCEA07 F0121D7E9C17¿I¡1306A2130E131E133E132E134E138E1201EA030E1202120412081218 12101220124012C0B512F0A238000E00A7EBFFE0A2141D7F9C17¿I¡EA1803EA1FFE5B5B 13E00010C7FCA6EA11F0EA160CEA1806EA100738000380A214C0A3127012F0A200E01380 EA400738600F00EA381EEA1FF8EA07E0121D7E9C17¿I¡137CEA01FEEA0783380E0380EA 1C07A2383803000078C7FC1270A212F0EAF1F0EAF20CEAF406EAF807EB038012F014C0A3 1270A3003813801307001C1300EA0E0EEA07FCEA03F0121D7E9C17¿I¡1240387FFFC0A2 1480EA40003880010013025B12005B5B5BA21360134013C0A212015B1203A41207A66CC7 FC121E7D9D17¿I¡EA03F0EA0FFCEA1C0EEA3003382001801260A2127000781300EA3E03 EA3F06EA1FCCEA0FF0EA03F8487EEA087FEA303F38200F80386003C0EAC0011300A43860 018038700300EA3C0EEA0FFCEA03F0121D7E9C17¿I¡EA03F0EA0FF8EA1E1EEA380EEA78 0700701380EAF003A314C0A3127013071238EA180BEA0C13EA03E3EA00031480A2130700 3013001278130EEA701CEA3078EA1FF0EA0FC0121D7E9C17¿I¡127012F8A312701200AA 127012F8A3127005147C930D¿I¡127012F8A312701200AA127012F012F8A212781208A3 1210A31220A21240051D7C930D¿I¡007FB512E0B612F0C9FCA8B612F06C14E01C0C7D90 23¿61 D¡5B497EA3497EA3EB09E0A3EB10F0A3EB2078A2EB607CEB403CA2EB803E141EEB FFFE487FEB000FA20002EB0780A30006EB03C0120F39FFC03FFEA21F1F7F9E22¿65 D¡B512E014F83807803E141E141FEC0F80A515005C141E5CEBFFF8EB803C808015801407 15C0A51580140FEC1F00143EB512FC14F01A1F7E9E20¿I¡90381FC04090387FF0C03801 F81D3803C00738078003380F0001001E1300123E003C1440127CA20078140012F8A71278 127C1540123C123E001E14807E39078001003803C0023801F80C38007FF8EB1FE01A1F7D 9E21¿I¡B512E014FC3807803E140FEC0780EC03C015E0140115F01400A215F8A915F0A2 140115E0A2EC03C0EC0780EC0F00143EB512FC14E01D1F7E9E23¿I¡B6FCA23807800F14 0380A215801400A21480A21500A2138113FFA213811380A21520A214001540A315C0A214 01EC0780B6FCA21B1F7E9E1F¿I¡B6FCA23807800F140380A215801400A21480A21500A2 138113FFA213811380A491C7FCA8EAFFFEA2191F7E9E1E¿I¡90380FE02090387FF86039 01F80EE03803E0033807800148C7FC001E1460123E003C1420127CA20078140012F8A6EC 7FFC1278007CEB01E0A2123C123E121E7EEA07803803E0033801F80E39007FFC6090380F E0201E1F7D9E24¿I¡39FFF8FFF8A23907800F00AC90B5FCA2EB800FAD39FFF8FFF8A21D 1F7E9E22¿I¡EAFFFCA2EA0780B3A9EAFFFCA20E1F7F9E10¿I¡380FFFC0A238003C00B3A3 122012F8A3485AEA4070EA30E0EA0F80121F7E9E17¿I¡39FFFC0FFCA239078003C0EC01 0014025C5C5C5C5C5C0181C7FC1383EB8780138FEB93C0EB91E013A1EBC0F01380147880 A280A280EC0780A215C039FFFC3FFCA21E1F7E9E23¿I¡EAFFFEA2EA0780B11402A41406 A21404140C141C147CB512FCA2171F7E9E1C¿I¡B46CEB1FF8A200071500D805C0132FA3 D804E0134FA20170138FA3903838010FA3EB1C02A3EB0E04A3EB0708A3EB0390A2EB01E0 A3380E00C03AFFE0C1FFF8A2251F7E9E2A¿I¡39FF803FF813C00007EB03803905E00100 A2EA04F01378A2133CA2131E130FA2EB0781A2EB03C1EB01E1A2EB00F1A21479143DA214 1FA28080A2000E7FEAFFE0801D1F7E9E22¿I¡EB3FC0EBE0703803C03C48487E48487E00 1EEB0780A248EB03C0A2007C14E00078130100F814F0A9007814E0007C1303A2003C14C0 6CEB0780A26CEB0F003807801E6C6C5A3800F0F0EB3FC01C1F7D9E23¿I¡B512E014F838 07807C141E141F801580A515005C141E147CEBFFF00180C7FCADEAFFFCA2191F7E9E1F¿ I¡EB3FC0EBF0F03803C03C48487E48487E001EEB0780A248EB03C0A2007C14E000781301 00F814F0A9007814E0007C1303A2003C14C0391E0F0780EB1087390F20CF003807A0DE38 03E0FC3800F0F0013F1310EB0070A2EC7830EC3870EC3FF015E0141FEC0FC0EC07801C28 7D9E23¿I¡B57E14E0380780F8143C143E141E141FA5141E5C5C5CEBFF80EB81C0EB80E0 8014701478A3147CA31504147E143E39FFFC1F18EC07E01E1F7E9E21¿I¡3807E080EA1F F9EA3C1FEA3007EA7003EAE0011300A36C1300A21278127FEA3FF0EA1FFC6C7EEA03FF38 001F801307EB03C0A213011280A300C01380130300F01300EAFC0EEACFFCEA83F8121F7D 9E19¿I¡007FB512E0A238780F010060EB006000401420A200C0143000801410A4000014 00B23807FFFEA21C1F7E9E21¿I¡39FFFC3FF8A23907800380EC0100B3A30003130213C0 00015B3800E00CEB7838EB3FF0EB0FC01D1F7E9E22¿I¡39FFF003FEA2390F8000F01560 00071440A26C6C1380A27F0001EB0100A23800F002A3EB7804A2EB7C0CEB3C08A26D5AA3 6D5AA214E06D5AA26D5AA36DC7FC1F1F7F9E22¿I¡3BFFF07FF81FF0A23B0F0007800780 EE010015C0D807801402A2EC0FE02603C0095BA215F02601E0105BA33A00F0207810A390 3978403C20A36D486C5AA390393F000FC06D5CA2011E1307010E91C7FCA2010C7F010413 022C1F7F9E2F¿I¡39FFF003FFA2390F8000F0000714407F6C6C138012019038F0010000 005BEBF802EB7C04133CEB3E08131EEB1F10EB0FB0EB07A014C01303ABEB7FFEA2201F7F 9E22¿89 D¡387FFFF8A2387C00F01270386001E0EA400300C013C0EB07801280EB0F005B EA001E5BA25B13F85B485A1404EA03C012071380380F000CA2001E1308003E1318123C48 1338EB01F8B5FCA2161F7D9E1C¿I¡12FEA212C0B3B3A512FEA2072D7CA10D¿I¡EA0804EA 1008EA2010A2EA4020A2EA8040A3EAB85CEAFC7EA2EA7C3EEA381C0F0E7B9F17¿I¡12FE A21206B3B3A512FEA2072D7FA10D¿I¡120C121E1233EA6180EAC0C0EA80400A067A9E17¿ I¡EA1FE0EA3030EA7818131CEA300E1200A313FEEA078EEA1E0E1238127800F01310A313 1E127838386720380F83C014147E9317¿97 D¡120E12FEA2120EA9133EEBC380380F01C0 EB00E0120E1470A21478A61470A214E0120F380D01C0380CC300EA083E15207F9F19¿I¡ EA03F8EA0E0CEA1C1E1238130CEA7000A212F0A61270A2EA3801A2EA1C02EA0E0CEA03F0 10147E9314¿I¡EB0380133FA21303A9EA03E3EA061BEA1C07EA3803A21270A212F0A612 70A212381307121C380E1BF8EA03E315207E9F19¿I¡EA03F0EA0E1C487E487EA21270EB 038012F0A2B5FC00F0C7FCA31270A26C13801218380C0100EA0706EA01F811147F9314¿ I¡137C13C6EA018F1203EA07061300A7EAFFF0A2EA0700B0EA7FF0A21020809F0E¿I¡38 03E1E0380E3A30EA1C1C38380E00EA780FA5EA380E6C5AEA1E38EA33E00020C7FCA21230 A2EA3FFE381FFF806C13C0383001E038600070481330A4006013606C13C0381C03803803 FC00141E7F9317¿I¡120E12FEA2120EA9133E1343EB8180380F01C0A2120EAD38FFE7FC A216207F9F19¿I¡121C123EA3121CC7FCA6120E127EA2120EAFEAFFC0A20A1F809E0C¿I¡ 13E0EA01F0A3EA00E01300A61370EA07F0A212001370B3A21260EAF06013C0EA6180EA3F 000C28829E0E¿I¡120E12FEA2120EA9EB0FF0A2EB0780EB02005B5B5B1330137013F8EA 0F38EA0E1C131E130E7F1480130314C038FFCFF8A215207F9F18¿I¡120E12FEA2120EB3 A9EAFFE0A20B20809F0C¿I¡390E1F01F039FE618618903881C81C390F00F00EA2000E13 E0AD3AFFE7FE7FE0A223147F9326¿I¡EA0E3EEAFE43EB8180380F01C0A2120EAD38FFE7 FCA216147F9319¿I¡EA01F8EA070E381C0380383801C0A2387000E0A200F013F0A60070 13E0A2383801C0A2381C038038070E00EA01F814147F9317¿I¡EA0E3E38FEC38038FF01 C0380F00E0120E14F014701478A6147014F014E0EA0F0114C0380EC300133E90C7FCA7EA FFE0A2151D7F9319¿I¡3803E080EA0619EA1C05EA3C07EA38031278127012F0A6127012 7812381307EA1C0BEA0E13EA03E3EA0003A7EB3FF8A2151D7E9318¿I¡EA0E78EAFE8CEA FF1E120F130CEA0E00ADEAFFE0A20F147F9312¿I¡EA1F90EA3070EA4030EAC010A3EAE0 001278EA7F80EA3FE0EA0FF0EA0070EA80381318A212C0A2EAE030EAD060EA8F800D147E 9312¿I¡1202A41206A2120EA2EA3FF812FFEA0E00AA1308A5EA06101203EA01E00D1C7F 9B12¿I¡380E01C0EAFE1FA2EA0E01AD1303120638030DFCEA01F116147F9319¿I¡38FF83 F8A2381E00E0000E1380A338070100A2EA0382A3EA01C4A213ECEA00E8A21370A3132015 147F9318¿I¡39FF9FE1FCA2391C0380701560000E1440A214C0D807071380130414E039 038861001471EBC8733801D032143A3800F03CEBE01CA2EB6018EB40081E147F9321¿I¡ 387FC3FCA2380701C0148038038100EA01C2EA00E413EC13781338133C137C134E1387EA 010738030380380201C0000E13E038FF07FEA21714809318¿I¡38FF83F8A2381E00E000 0E1380A338070100A2EA0382A3EA01C4A213ECEA00E8A21370A31320A25BA3EAF080A200 F1C7FC1262123C151D7F9318¿I¡EA3FFFEA380E1220131CEA403813781370EA00E01201 13C0EA038012071301120E121EEA1C03EA3802EA7006130EEAFFFE10147F9314¿I¡B812 F02C01808C2D¿124 D E /Fr 28 121 df¡EAFFFEA30F037F8E14¿45 D¡B67E15F03907F000FC0003147E81ED1F80150F16C0A61680151FED3F00153E15FCEC03 F890B512E015FC9038F0003EED1F80ED0FC0150716E0150316F0A6ED07E0A2ED0FC0ED1F 80153F0007ECFE00B65A15E024297EA82A¿66 D¡02FF13100107EBE03090391FC0707090 387E001C01F8EB0EF048481303485A4848130148481300A248C812705A123E1630127E12 7CA200FC1500A9127C1630127E123EA2003F15607E6C7E16C06C7E6C6CEB01806C6CEB03 006C6C1306017E131C90381FC078903807FFE0010090C7FC242B7DA92B¿I¡B612C015F8 3907F000FC0003143FED0F80ED07C0ED03E0ED01F0150016F8167CA3163EA3163FAA163E A2167E167CA216F8A2ED01F0ED03E0ED07C0ED0F80ED1F00000714FEB612F815C028297E A82E¿I¡B71280A23907F0003F00031407ED03C01501A21500A416601403A21600A35C5C 90B5FCA2EBF00F8080A21630A391C7FC1660A416E0A215011503ED07C00007143FB7FCA2 24297EA829¿I¡B7FCA23907F0007F0003140FED07801503A21501A4ED00C01403A21600 A35C5C90B5FCA2EBF00F8080A591C8FCAA487EB512F0A222297EA827¿I¡D8FFF0913807 FFC06D5C0007EEF80000035E017C141BA36D1433A36D1463A26D6C13C3A3903907C00183 A3903903E00303A2903801F006A3903800F80CA3EC7C18A3EC3E30A2EC1F60A3EC0FC0A3 3907800780D80FC04A7ED8FFFC91B512C06E5A32297EA837¿77 D¡49B4FC010F13E09038 3F01F890387C007C01F0131E48487F4848EB0780000715C04848EB03E048C7EA01F0A200 3EEC00F8A2007E15FCA2007C157CA200FC157EA9007C157C007E15FCA3003E15F8003F14 016C15F06D1303000F15E06C6CEB07C06D130F00031580D800F8EB3E00017C5B90383F01 F890380FFFE0010190C7FC272B7DA92E¿79 D¡B67E15F03907F000FC0003143E81ED0F80 16C0150716E0A616C0150F1680ED1F00153E15FC90B512F0158001F0C8FCB0487EB512C0 A223297EA829¿I¡B512FEECFFC03907F003F00003EB007C818182150F82A55E151F93C7 FC153E5DEC03F090B512C0A29038F007F0EC01F86E7E157EA281A9EE0180A2ED1F81486C 90380F8300B538C007C3ED03FEC95A292A7EA82C¿82 D¡007FB612F8A2397E00FC010078 EC00780070153800601518A200E0151CA248150CA5C71400B3A6497E48B512FEA226297E A82B¿84 D¡B53B83FFFC07FFC0A23D0FF0003FC000FE006C486D4813386C7E701330150F 6D167000014A6C1360A27F00005FED33F0A2017E4B5AED61F8A26D4BC7FCEDE1FC15C002 805CD91F81EBFE06ED807E02C1140E010F150C9138C3003FA2D907E35C02E6EB1F98A2D9 03F614B002FCEB0FF0A301015D4A1307A201005D4A1303A202705C026013013A2A7FA83D ¿87 D¡EA07FC381FFF80383E07C0383F01E06D7E1478121EC7FCA3EB01F8137F3803F078 EA0F80EA1E005A127C481460A314F8A2387C0178393F067CC0391FFC3F803907F01F001B 1A7E991E¿97 D¡EB7FE03801FFF83807C07C380F00FC121E123E003C1378007C13001278 12F8A8127CA2003C130C123E6C1318380F80303807E0603801FFC038007F00161A7E991B ¿99 D¡140F49B4FCA2EB001F80AC137E3801FFCF3807C0EF380F003F001E7F487FA2127C 127812F8A81278127C123C5C6C5B6C5B3907C1EF803903FF8FF83800FE0F1D2A7EA921¿ I¡137E3803FF80380783E0380F00F0121E481378A2007C133C127812F8B512FCA200F8C7 FCA51278127C003C130C123E001E1318380F80303807E0603801FFC038007F00161A7E99 1B¿I¡EB0F80EB3FE013F13801E3F0EA03C3A2380781E0EB80C01400A8EAFFFEA2EA0780 B3A37FEAFFFEA2142A7FA912¿I¡EA078012FFA2120F1207ACEB83F8EB8FFCEB9C1EEBB0 0F9038A0078013C0A21380B139FFFCFFFCA21E2A7FA921¿104 D¡1207EA0F80EA1FC0A3 EA0F80EA0700C7FCA8EA0780127FA2120F1207B3A2EAFFF8A20D297FA811¿I¡EA078012 FFA2120F1207B3B2EAFFFCA20E2A7FA911¿108 D¡260781F813FC3AFF87FE03FF903A9C 0F0E07803B0FB0079803C03B07A003D001E001C013E0A2018013C0B13BFFFC7FFE3FFFA2 301A7F9933¿I¡380783F838FF8FFCEB9C1E380FB00F3907A0078013C0A21380B139FFFC FFFCA21E1A7F9921¿I¡137F3801FFC03807C1F0380F0078001E7F487FA2487FA200F814 80A800781400007C5B003C131EA26C5B6C5B3807C1F03801FFC06C6CC7FC191A7E991E¿ I¡380783F838FF8FFEEBBC1F390FE00780D807C013C090388003E0140115F0A2EC00F8A8 EC01F0A215E0EBC003EC07C09038E00F809038B83F00EB8FFCEB83F00180C7FCAAEAFFFC A21D267F9921¿I¡380787C038FF9FE0EB99F0EA0FB1EA07E1EBC0E01400A25BAF7FEAFF FEA2141A7F9917¿114 D¡3807F840381FFFC0EA3C07EA7003EA6001EAE000A36C130012 7EEA7FF0EA3FFC6CB4FC0007138038003FC0130738C001E013007EA36C13C0EAF80138FE 078038C7FF00EA83F8131A7E9918¿I¡487EA41203A31207A2120F123FB51280A2380780 00AD14C0A73803C180EBE300EA01FEEA007C12257FA417¿I¡39FFF07FF0A2390FC01F80 0007EB1E000003131C6C6C5A3800F0306D5AEB78E0EB3DC0EB1F8091C7FC7F8080EB1BE0 1339EB70F0EB6078EBC07C0001133C48487E00077F001FEB1F8039FFE07FF8A21D1A7F99 20¿120 D E end TeXDict begin



Want to hear about new tools we're making? Sign up to our mailing list for occasional updates.


If you find a rendering bug, file an issue on GitHub. Or, have a go at fixing it yourself – the renderer is open source!

For everything else, email us at [email protected].